kategorije pretrage

I/7, broj: 1027-1/2004

Zagreb, 02/04/2004


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Registracija teretnih vozila za prijevoz košnica

Dopisom Centra za vozila Hrvatske I/7, broj: 144-1/97 od 19. veljače 1997. godine, na zahtjev Pčelarskog saveza Hrvatske, utvrđeno je da se pojedina vozila koja služe isključivo u pčelarske svrhe, a mogu se koristiti i u neke druge prijevozničke aktivnosti (teretni automobil s oblikom karoserije tegljač, priključna vozila s oblikom karoserije prikolica ili poluprikolica), prilikom registracije vozila u rubrici "Napomena" registracijskog lista, prometne dozvole i knjižice vozila upisuje tekst: "VOZILO ZA PRIJEVOZ PČELA". Uvjet za upis ovakvog teksta je da vlasnik takvog vozila (pčelar) od Pčelarskog saveza Hrvatske ili od svog pčelarskog udruženja donese potvrdu kojom se dokazuje da predmetno vozilo služi isključivo za prijevoz pčela. Na taj način pčelari ostvaruju popust prilikom plaćanja naknade za korištenje javnih cesta i obveznog auto osiguranja. Istovjetan način označavanja ostalih pčelarskih vozila predložen je MUP-u, na što je MUP pozitivno odgovorio svojim dopisom broj: 511-01-72-18741/2-2004.V.P. od 30. ožujka 2004. godine koji vam dostavljamo u privitku.

Od primitka ovog dopisa, ovakav način postupanja treba primijeniti i na označavanje svih pčelarskih vozila bez obzira na oblik karoserije vozila. Naime, pojavljuju se nove tehnologije u pčelarstvu (pristup košnicama s gornje strane, istovar košnica s vozila itd.) koje zahtijevaju drugačije opsluživanje košnica od uobičajenih tehnologija. Takve košnice se mogu prevoziti "običnim" vozilima sa sandukom ili vozilima sa sandukom i ugrađenom dizalicom ili vozilima s nekim drugim oblikom karoserije. Obzirom da u Uputama za popunjavanje i kontrolu obrazaca, registracijski list i ovjera tehničke ispravnosti i produljenje valjanosti prometne dozvole, u tablicama oblika karoserije i osnovne namjene, ne postoji namjena "za prijevoz pčela" za sve oblike karoserije vozila, takve slučajeve vozila treba riješiti upisivanjem teksta "VOZILO ZA PRIJEVOZ PČELA" u rubriku "Napomena" registracijskog lista, prometne dozvole i knjižice vozila. Naravno, uvjet za upisivanje ovakvog teksta i stjecanja prava na popust prilikom plaćanja naknade za korištenje javnih cesta i obveznog auto osiguranja i nadalje je postojanje potvrde Pčelarskog saveza Hrvatske ili potvrde pčelarskog udruženja u kojem pčelar djeluje, a kojom se dokazuje da predmetno vozilo služi isključivo za prijevoz pčela.

S tako upisanim tekstom u prometne dokumente pčelar smije prevoziti samo košnice i pčele, a ako se na cesti zatekne u bilo kakvoj drugoj prijevozničkoj aktivnosti (što je moguće jer mu tehničke karakteristike vozila to omogućuju) onda se vozač tog vozila nalazi u protupropisnoj aktivnosti.

S poštovanjem!

D I R E K T O R:

Ida Laić, dipl. oec.

Kontakti