kategorije pretrage

I/7, broj: 133-1/2004

Zagreb, 15/01/2004


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Pregled vozila za zadovoljavanje posebnih uvjeta vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

Kao što je poznato, od 01. siječnja 2004. godine započelo se sa pregledima vozila za zadovoljavanje posebnih uvjeta vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe. Kako je s novim poslom iskrsnuo određeni broj pitanja na ovu temu, zbog usklađenosti u postupanju i zanimljivosti pojedinih tema, kao i zbog ispravki nekih tumačenja u Stručnom biltenu broj: 2731-1/2003, neke od pitanja i odgovora na njih dostavljamo ovim putem svim stanicama za tehnički pregled vozila.

Odgovori na sva pitanja usuglašeni su s Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka na sastanku održanom 14. siječnja 2004. godine.

1. Kada treba obavljati pregled za zadovoljavanje posebnih uvjeta - istodobno kada vozilo pristupi redovnom ili preventivnom tehničkom pregledu ili kada to stranka želi?

Pregled vozila i izdavanje potvrde o ispunjavanju posebnih uvjeta vrši se pri redovnom tehničkom pregledu, osim za nova vozila gdje se pregled i izdavanje potvrde obavlja pri prvom preventivnom tehničkom pregledu. Dakle, za teretna vozila iznad 7,5 tona najveće dopuštene mase potvrda će se izdati nakon 12 mjeseci (jer se tim vozilima nakon 12 mjeseci vrši prvi preventivni pregled), a za teretna vozila ispod 7,5 tona najveće dopuštene mase potvrda će se izdati tek nakon 24 mjeseca kada ista pristupe na redovni tehnički pregled.

Iznimno od prethodnog ako prijevoznik za svoje novo vozilo (ili za bilo koje drugo vozilo) želi potvrdu i prije roka prvog preventivnog ili redovnog tehničkog pregleda, tada se mora obaviti pregled i izdati potvrda.

U slučajevima kada prijevoznik dobije negativnu potvrdu, pa se kroz neko vrijeme (nekoliko dana ili čak mjesec dana) pojavi u stanici s ispravljenim nedostacima i željom da mu se izda pozitivna potvrda, opet mu treba obaviti i naplatiti pregled (nezavisno od preventivnog ili redovnog tehničkog pregleda) i ako je na vozilu sve ispravno, treba mu izdati pozitivnu potvrdu.

2. Da li rezultati pregleda za zadovoljavanje posebnih uvjeta utječu na rezultate redovnog ili preventivnog tehničkog pregleda?

Ne! Rezultat pregleda za zadovoljavanje posebnih uvjeta utječe samo na to da li će potvrda o zadovoljavanju posebnih uvjeta biti pozitivna ili negativna. Rezultati posebnih uvjeta ne utječu na rezultate preventivnog ili redovnog tehničkog pregleda.

3. Kako postupiti u slučaju kada vozilo na redovnom tehničkom pregledu dobije negativnu potvrdu o zadovoljavanju posebnih uvjeta, a kroz sljedeću godinu dana se pojavljuje na sljedećim preventivnim pregledima?

Rezultati posebnih uvjeta ne utječu na rezultate tehničkih pregleda. Ako je vozilo na redovnom pregledu dobilo negativnu potvrdu o zadovoljavanju posebnih uvjeta, sljedeći pregled za zadovoljavanje posebnih uvjeta također treba obaviti uz redovni tehnički pregled.

Ipak, ako vlasnik vozila želi dobiti pozitivnu potvrdu jer je otklonio neispravnosti na vozilu, onda mu se može i uz preventivni pregled izdati i pozitivna potvrda o zadovoljavanju posebnih uvjeta. Naglašavamo da bez obzira što mu se tada potvrda izdala uz preventivni tehnički pregled (može se izdati i nezavisno od bilo kojeg tehničkog pregleda kada isti pristupi u STP u želji da dobije pozitivnu potvrdu), sljedeća potvrda o zadovoljavanju posebnih uvjeta uvijek se izdaje uz sljedeći redovni tehnički pregled.

4. Da li teretna vozila za vlastite potrebe nosivosti do 2 tone podliježu pregledu za zadovoljavanje posebnih uvjeta?

Da! Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe zahtjeva da sva teretna vozila (bez obzira na nosivost) moraju udovoljavati posebnim uvjetima.

5. Da li teretnom automobilu, autobusu ili njihovom priključnom vozilu u vlasništvu Ministarstva unutarnjih poslova ili vozila Hrvatske vojske treba izdavati potvde o zadovoljavanju posebnih uvjeta?

Ako je teretni automobil, autobus ili priključno vozilo označeno posebnim tablicama kojima se označavaju vozila MUP-a (bijela podloga s plavim slovima i brojkama) ili ako je označeno posebnim tablicama kojima se označavaju vozila Hrvatske vojske (žuta tablica s crnim brojkama i slovima) takvim vozilima ne treba izdavati potvrdu o zadovoljavanju posebnih uvjeta.

Ako su teretni automobil, autobus ili priključno vozilo u vlasništvu MUP-a ili Hrvatske vojske označeni uobičajenim registracijskim tablicama, onda takva vozila moraju ispunjavati i posebne uvjete, odnosno mora im se izdati potvrda o zadovoljavanju ili nezadovoljavanju posebnih uvjeta.

6. Da li kombiniranim automobilima treba izdavati potvrdu za zadovoljavanje posebnih uvjeta?

Ne, osim u slučajevima kada vlasnik takvog vozila izričito traži potvrdu o zadovoljavanju posebnih uvjeta za javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe.

7. Kako postupiti pri pregledu osobnog automobila za autotaksi prijevoz kada takvo vozilo ima u prtljažniku postavljen plinski spremnik te mu je na taj način smanjen ukupni kapacitet prtljažnika?

Ako osobni automobil u svom prtljažniku ima postavljen plinski spremnik, naravno da mu je smanjen prtljažni prostor te možda ne ispunjava uvjet da je prtljažnik veće zapremine od 350 litara. Međutim, kako stanice za tehnički pregled nisu opremljene opremom za mjerenje kapaciteta prtljažnika, svaki takav automobil, odnosno njegov prtljažni prostor, treba promatrati kao da u njemu nije ugrađen plinski spremnik te ako takvo vozilo zadovoljava kapacitetom prtljažnika treba mu izdati pozitivnu potvrdu, a ako ne zadovoljava treba mu izdati negativnu potvrdu.

8. Kako postupiti pri pregledu osobnog automobila za autotaksi prijevoz kada takvo vozilo nema evidencijski broj istaknut uz svjetleću "TAXI" oznaku već se isti nalazi negdje drugdje na vozilu?

Takvo vozilo će dobiti negativnu potvrdu o zadovoljavanju posebnih uvjeta. Evidencijski broj taksi prijevoznika mora biti istaknut na svjetlećoj "TAXI" oznaci.

9. Da li vatrogasnim automobilima ili vozilima hitne medicinske službe treba izdavati potvrdu za zadovoljavanje posebnih uvjeta?

Ako je vatrogasno vozilo ili vozilo hitne medicinske službe jasno označeno kao vozilo koje služi samo u te svrhe (vatrogasno vozilo je obojano crvenom bojom, na vratima ima oznaku vatrogasne postrojbe, ima postavljeno plavo rotirajuće svjetlo itd., a vozilo hitne medicinske službe je obojano u bijelu boju, na sebi ima oznake medicinske službe, opremljeno je opremom medicinske službe, ima postavljeno plavo rotirajuće svjetlo, itd.), takvim vozilima nije potrebno izdavati potvrdu o zadovoljavanju posebnih uvjeta.

10. Da li odgovarajućim vozilima označenim diplomatskim tablicama treba izdavati potvrdu za zadovoljavanje posebnih uvjeta?

Vozilima označenim diplomatskim tablicama ne treba izdavati potvrdu o zadovoljavanju posebnih uvjeta.

11. Kako se prepoznaje ANEKS 8 zbog kojeg se ne izdaje potvrda o posebnim uvjetima?

Primjer obrasca ANEKS 8 je sljedeći (format A4) i ako ga prijevoznik ima u vozilu nije potrebno izdavati potvrdu o posebnim uvjetima:

12. Kakvu potvrdu o posebnim uvjetima treba izdati vozilima koja na svojim bočnim vanjskim stranama odnosno stražnjoj strani zatvorenog tovarnog prostora imaju reklamu sa stranim natpisom do 01. lipnja 2004. godine, a kakvu potvrdu treba izdavati nakon tog datuma?

Ako je na vozilu prema zahtjevima posebnih uvjeta sve ispravno ali vozilo na sebi ima reklamu npr. bivšeg (stranog) vlasnika-prijevoznika, onda mu do 01. lipnja 2004. godine treba izdati pozitivnu potvrdu, a nakon 01. lipnja 2004. godine, kada se slično vozilo pojavi na redovnom tehničkom pregledu treba mu izdati negativnu potvrdu o zadovoljavanju posebnih uvjeta.

13. Postoji li norma kakvi trebaju biti natpisi u unutrašnjosti autobusa (IZLAZ, ULAZ, IZLAZ U SLUČAJU NUŽDE i sl.)?

Ne postoji. Homologacijski pravilnici zahtijevaju određenu veličinu natpisa kojima se obavještava o broju mjesta za sjedenje i ukupnom broju mjesta u autobusu, ali svi ostali natpisi nisu propisani.

Prilikom pregleda natpisa u unutrašnjosti autobusa treba zahtijevati da natpisi budu otisnuti na metalnim, plastičnim ili sličnim folijama koje su na čvrst i trajan način (ljepljenjem, zakovicama, vijcima i sl.) vezane uz podlogu. Dizajn brojki nije bitan, ali se ne smiju odobriti neprofesionalne izvedbe poput vodootpornim flomasterom ručno napisanih brojki.

14. Da li laka prikolica ili bilo koja druga prikolica koju vuče osobni automobil kao priključno vozilo podliježe pregledu za zadovoljavanje posebnih uvjeta?

Priključna vozila moraju biti podvrgnuta pregledu za zadovoljavanje posebnih uvjeta samo ako ih vuče teretni automobil ili autobus. Ako se u stanici za tehnički pregled pojavi prikolica koju vuče osobni automobile, onda takvoj prikolici ne treba izdavati potvrdu o zadovoljavanju posebnih uvjeta.

S poštovanjem!

D I R E K T O R:

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. ing.

Kontakti