kategorije pretrage

I/7, broj: 2783-1/2004

Zagreb, 04/10/2004


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Pravilnik o tehničkim pregledima vozila

U "Narodnim novinama" broj 136 od 30. rujna 2004. godine objavljen je novi Pravilnik o tehničkim pregledima vozila. Pravilnik je stupio na snagu 01. listopada 2004. godine (petak).

U odnosu na prethodni tekst Pravilnika i rad stanica za tehnički pregled vozila (STP) došlo je do izmjena od kojih će se neke ovdje komentirati. Također vam u privitku dostavljamo cjelovit tekst novog Pravilnika o tehničkim pregledima vozila.

 1. U članku 10. u kojem se opisuje obvezna oprema stanice za tehnički pregled vozila koja obavlja redovne tehničke preglede došlo je do promjena od koji će se bitne posebno istaknuti:
  • U STP više ne treba postojati mjerač dubine šare gaznog sloja pneumatika ali umjesto njega mora postojati pomična mjerka s mogućnošću mjerenja dubine gaznog sloja pneumatika. Naglašavamo da ne postoji prelazni period za ovu odredbu tako da ako STP nema odgovarajuću pomičnu mjerku, istu treba nabaviti odmah.
  • Od 01. siječnja 2006. godine svaka STP mora biti opremljena jednim potpuno novim instrumentom - uređajem za kontrolu najveće brzine mopeda opremljenih varijatorskim elementima transmisije na pogonski kotač. Riječ je o uređaju kojim će se kontrolirati da li je vlasnik skinuo blokadu s transmisijskih elemenata koja ne dozvoljava da se moped vozi brže od 50 km/h. Provjera ove funkcionalnosti započet će također od 01. siječnja 2006. godine nakon što se STP opreme s odgovarajućim instrumentom i nakon što se održi odgovarajuća obuka.
  • U STP mora postojati uređaj za kontrolu nepropusnosti plinske instalacije. CVH je do sada više puta naglašavao da ovaj uređaj mora postojati u svim STP kako bi se mogla izvršiti kontrola nepropusnosti plinske instalacije, a novim Pravilnikom on je propisan kao obvezna oprema u STP. Naglašavamo da ne postoji prelazni period za ovu odredbu tako da ako STP nema ovaj uređaj, isti treba nabaviti odmah.
  • Svaka tehnološka linija (ili prostor između njih) mora biti opremljena uređajem za odsis ispušnih plinova. Obzirom da su se tehnološke linije počele opremati odsisima ispušnih plinova od početka provedbe periodičnog tehničkog pregleda kočnica tj. od početka provedbe EKO testa, sve tehnološke linije su već opremljene s odgovarajućim odsisom.
  • Svaka STP dužna je nabaviti odgovarajući jednostavni automehaničarski alat (kompleti ključeva, kliješta, odvijača, čekić, odvijač sprej itd.).
  • Ostala oprema koja se propisuje da mora postojati u stanicama, otprije postoji u svakoj STP.
 2. U članku 11. propisano je koje djelove lake prikolice treba kontrolirati na tehničkom pregledu. Na tehničkom pregledu ubuduće treba provjeravat nešto veći broj dijelova odnosno: broj šasije, uređaj za spajanje s vučnim vozilom, stanje šasije, nadogradnje i ovjesa, ispravnost uređaja za davanje svjetlosnih znakova te stanje guma.

  Također je za lake prikolice propisan novi tip obrasca "Karton tehničke ispravnosti lake prikolice" koji u sebi sada sadrži vlasničke podatke o vozilu i osnovne tehničke podatke o lakoj prikolici. Obzirom da novi obrazac još uvijek nije otisnut, STP nastavljaju s dosadašnjim načinom označavanja lakih prikolica do dobivanja posebne upute o načinu označavanja lakih prikolica i promjene informatičkog programa kojim će se vršiti ispis Kartona tehničke ispravnosti lake prikolice.
 3. U članku 15. ispravljena je procedura postupanja ako se utvrdi da su podaci u prometnim dokumentima drugačiji od stvarnih podataka na vozilu, odnosno ako se utvrdi da su podaci na vozilu usklađeni s dokumentima o vozilu, a osnovano se posumnja da su podaci na vozilu ili u dokumentima o vozilu prepravljeni, tehnički pregled i produljenje valjanosti prometne dozvole se ovjerava, a na prvoj stranici u gornjem desnom uglu obrasca za produljenje registracije (do sada je pisalo na zapisniku o tehničkom pregledu vozila) utiskuje se pečat "PS" (podaci sumnjivi), dimenzije 1 x 1 cm u crvenoj boji.

  U istom članku više ne postoji pečat "NEISPRAVNO" koji se niti do sada nije koristio u praksi.
 4. U članku 16. izmijenjen je postupak naknadnog utiskivanja brojeva šasije, odnosno nema više zaštitnih znakova stanice i ne koristi se više poseban PP znak na kraju naknadno utisnutog broja šasije. Prilikom naknadnog utiskivanja broja šasije treba koristiti uobičajene brojke i slova za tvorbu šifre stanice i za tvorbu PP oznake na kraju naknadno utisnutog broja šasije.

  Također je dopisana rečenica da za lake prikolice nastale samogradnjom, stanica za tehnički pregled vozila samostalno određuje i utiskuje broj šasije, što je i bila dosadašnja praksa.
 5. U članku 21. došlo je do cjelovite promjene tablice u kojoj se objašnjava koje dijelove i sklopove na vozilima treba kontrolirati, koje nedostatke treba tražiti od kontroliranog dijela na vozilu, da li ti nedostaci utječu na prolaznost vozila na tehničkom pregledu i na kojoj kategoriji vozila treba izvršiti provjeru promatranog dijela vozila. Na kraju svake cjeline navedeno je na kakav način nadzornik treba kontrolirati pojedine sklopove (vizualno, upotrebom pojedinog instrumenta i koje uređaje može ili mora koristiti prilikom kontrole pojedinog uređaja.

  U osnovi nije došlo do bitne promjene onih dijelova koji se moraju kontrolirati u odnosu na prethodnu verziju Pravilnika, osim što je tekst ove tablice usklađen sa tekstom europske smjernice 96/96/EU u onom dijelu koji govori koje stavke treba kontrolirati na tehničkom pregledu. Nadzornici u potpunosti mogu nastaviti obavljati tehnički pregled po otprije dobro naučenoj proceduri tehničkog pregleda, a koja je opisana u stručnoj literaturi Centra za vozila Hrvatske.

  Ovaj članak je najvažniji članak za rad svakog pojedinog nadzornika stoga ga je potrebno pažljivo proučiti kako bi se uočile sve njegove novine. Obzirom da je članak vrlo velik samo će se nabrojiti dijelovi koji moraju biti kontrolirani pri kontroli pojedinih uređaja, da li njihova ispravnost utječe na prolazak na tehničkom pregledu te na kojoj kategoriji vozila treba kontrolirati pojedini uređaj. Pregled nedostataka koje treba uočavati pri kontroli pojedinog dijela treba vidjeti direktno u tekstu Pravilnika:

  Dijelovi koji moraju biti provjereni: Neispravnost uređaja je razlog za neprolazak TP: Kategorija vozila na kojoj se uređaj provjerava:
  1. UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE
  1.1 Kolo upravljača DA M, N
  1.2 Stup upravljača DA L, M, N
  1.3 Prijenosni mehanizam upravljača DA M, N
  1.4 Poluge i zglobovi upravljača DA M, N
  1.5 Pojačalo sile zakretanja upravljača DA M, N
  1.6 Amortizer upravljača DA L, M, N
  1.7 Graničnik kuta zakretanja upravljača DA L
  1.8 Zakretno postolje priključnog vozila DA O
  Uređaj za upravljanje ispituje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda uređaja za upravljanje može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede, ovisno o vrsti uređaja za upravljanje.
  2. UREĐAJ ZA KOČENJE
  2.1 Radna kočnica DA L, M, N, O
  2.2 Pomoćna kočnica DA L, M, N, O
  2.3 Parkirna kočnica DA O
  2.4 Komanda radne kočnice DA L, M, N
  2.5 Komanda pomoćne kočnice DA M, N
  2.6 Elementi prijenosa sile kočenja (dijelovi zračnog kočnog sustava) DA M, N, O
  2.7 Elementi prijenosa sile kočenja (dijelovi hidrauličnog kočnog sustava) DA L, M, N, O
  2.8 Elementi prijenosa sile kočenja (dijelovi mehaničkog kočnog sustava) DA L, M, N, O
  2.9 Izvršeni kočni elementi DA L, M, N, O
  2.10 Spojne glave za kočnicu prikolice DA M, N, O
  Učinkovitost kočnica (koeficijenti kočenja i razlika sila kočenja lijevo - desno) provjerava se na valjcima, a za vozila koja zbog svojih tehničkih karakteristika ne mogu biti ispitana na valjcima, učinkovitost kočnica (koeficijent kočenja) ispituje se pomoću uređaja za mjerenje usporenja vozila na cesti.

  Ostali dijelovi uređaja za kočenje ispituju se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda uređaja za kočenje mogu se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede, ovisno o vrsti uređaja za kočenje.
  3. UREĐAJI ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU
  3.1 Kratko svjetlo DA L, M, N
  3.2 Dugo svjetlo DA L, M, N
  3.3 Prednje svjetlo za maglu DA M, N
  3.4 Pokretno svjetlo (reflektori za osvjetljavanje radova) NE M, N, O
  3.5 Svjetlo za vožnju unatrag DA M, N, O
  3.6 Prednja pozicijska svjetla DA L, M, N, O
  3.7 Stražnja pozicijska svjetla DA L, M, N, O
  3.8 Stražnje svjetlo za maglu DA M, N, O
  3.9 Parkirna svjetla NE M, N, O
  3.10 Gabaritna svjetla DA M, N, O
  3.11 Svjetla registracijske tablice NE L, M, N, O
  3.12 Žuta rotacijska ili treptava svjetla NE L, M, N, O
  3.13 Plava ili crvena rotacijska ili treptava svjetla DA L, M, N, O
  3.14 Katadiopteri DA L, M, N, O
  3.15 Stop svjetla DA L, M, N, O
  3.16 Pokazivači smjera DA L, M, N, O
  3.17 Uređaj za istodobno uključivanje svih pokazivača smjera DA M, N, O
  Podešenost dugog i kratkog svjetla i svjetala za maglu obavlja se na regloskopu.

  Ostali svjetlosni uređaji ispituju se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda svjetlosnih uređaja može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede, ovisno o vrsti pregledavanih svjetala.
  4. UREĐAJI KOJI OMOGUĆUJU NORMALNU VIDLJIVOST
  4.1 Vjetrobran i druge staklene površine DA L, M, N, O
  4.2 Brisači i perači vjetrobrana DA M, N
  4.3 Retrovizori DA L, M, N
  Uređaji koji omogućuju normalnu vidljivost ispituju se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda ovih uređaja može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
  5. SAMONOSIVA KAROSERIJA TE ŠASIJA S KABINOM I NADOGRADNJOM
  5.1 Samonosiva karoserija DA L, M, N, O
  5.2 Šasija DA L, M, N, O
  5.3 Kabina DA M, N, O
  5.4 Nadogradnja DA M, N, O
  Stanje samonosive karoserije te šasije s kabinom i naogradnjom utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda ovih dijelova vozila može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
  6. ELEMENTI OVJESA, OSOVINE, KOTAČI
  6.1 Polužje ovjesa DA L, M, N, O
  6.2 Zglobovi ovjesa DA L, M, N, O
  6.3 Amortizeri DA L, M, N, O
  6.4 Opruge DA L, M, N, O
  6.5 Glavina kotača DA L, M, N, O
  6.6 Naplatci DA L, M, N, O
  6.7 Gume DA L, M, N, O
  Stanje elemenata ovjesa, osovina i kotača utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda ovih dijelova vozila može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
  7. MOTOR
  7.1 Oslonci motora DA L, M, N
  7.2 Zauljenost motora DA L, M, N
  7.3 Ispušni sustav DA L, M, N
  7.4 Usisni sustav DA M, N
  7.5 Sustav za paljenje DA L, M, N
  7.6 Sustav za napajanje gorivom DA L, M, N
  7.7 Razvodni mehanizam DA M, N
  Stanje motora utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda motora može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
  8. BUKA VOZILA
  8.1 Buka u mirovanju vozila s upaljenim motorom DA L, M, N
  Ocjena buke vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Ako se posumlja da vozilo ispušta veću količinu buke od propisane ispitivanje buke treba provesti na prikladnom (propisanom) prostoru van objekta stanice za tehnički pregled pomoću zvukomjera za mjerenje buke vozila.
  9. ELEKTRO UREĐAJI I ELEKTRO INSTALACIJE
  9.1 Elektropokretač DA L, M, N
  9.2 Generator DA L, M, N
  9.3 Akumulator DA L, M, N
  9.4 Kontakt brava DA L, M, N
  9.5 Električni vodovi DA L, M, N
  Ocjena elektro uređaja i instalacije vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda motora može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
  10. PRIJENOSNI MEHANIZAM
  10.1 Spojka DA L, M, N
  10.2 Mijenjač DA L, M, N
  10.3 Vratila, diferencijal i poluvratila DA L, M, N
  10.4 Lanac, lančanici, remen, remenice DA L
  Ocjena prijenosnog mehanizma utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda prijenosnog mehanizma može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
  11. KONTROLNI I SIGNALNI UREĐAJI
  11.1 Brzinomjer s putomjerom DA L, M, N
  11.2 Kontrolna plava lampa za dugo svjetlo DA L, M, N
  11.3 Sirena DA L, M, N
  11.4 Tahograf ili nadzorni uređaj (euro tahograf) DA M, N
  11.5 Ograničivač brzine DA M, N
  11.6 Svjetlosni ili zvučni signal pokazivača smjera DA L, M, N
  11.7 Ostali signalni uređaji za kontrolu rada pojedinih mehanizama ugrađenih na vozilu DA L, M, N, O
  Ocjena kontrolnih i signalnih uređaja utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda kontrolnih i signalnih uređaja može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
  12. ISPITIVANJE ISPUŠNIH PLINOVA MOTORNIH VOZILA (EKO TEST)
  12.1 Ispušni sustav NE M, N
  12.2 Usisni sustav NE M, N
  12.3 Sustav za paljenje NE M, N
  12.4 Sustav za napajanje gorivom NE M, N
  12.5 Razvodni mehanizam NE M, N
  12.6 BEZ-KAT vozila - ispitivanje volumenskog sadržaja ugljičnog monoksida (CO) u ispušnom plinu na brzini vrtnje praznog hoda DA M, N
  12.7 REG-KAT vozila - ispitivanje volumenskog sadržaja ugljičnog monoksida (CO) u ispušnom plinu pri povišenoj brzini vrtnje i pri brzini vrtnje praznog hoda. Izračun faktora zraka lambda na povišenoj brzini vrtnje DA M, N
  12.8 DIZEL - ispitivanje srednjeg stupnja zacrnjenja ispušnog plina DA M, N
  EKO TEST se sastoji od vizualne kontrole nabrojenih uređaja te mjerenja sastava ispušnog plina na analizatorima ispušnih plinova. Način mjerenja ispušnih plinova ovisi o vrsti ugrađenog motora u vozilo. Prilikom obavljanja EKO TESTA može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.Izmjerene i izračunate vrijednosti ispušnog plina se uspoređuju s posebno pripremljenim proizvođačkim podacima za EKO TEST, a ako proizvođački podaci nisu poznati, izmjerene i izračunate vrijednosti se uspoređuju s propisanim vrijednostima. Od 01.listopada 2004. godine ne smije se ovjeriti tehnički pregled vozila ako se na EKO testu utvrdi da vozilo ne zadovoljava (proizvođačke podatke ili ako su isti nepoznati onda propisane vrijednosti), iznimno za BEZ-KAT vozila smije se ovjeriti redovni tehnički pregled ako izmjerene vrijednosti ispušnih plinova ne prelaze propisane vrijednosti.
  13. UREĐAJ ZA SPAJANJE VUČNOG I PRIKLJUČNOG VOZILA
  13.1 Mehanička spojka DA M, N, O
  13.2 Električni priključak spojke DA M, N, O
  Ocjena uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda električnog priključka na vučnom vozilu koristi se uređaj za kontrolu spajanja električne instalacije između vučnih i priključnih vozila, a može se koristiti i sva ostala oprema stanice za tehničke preglede.
  14. OSTALI UREĐAJI I DIJELOVI VOZILA
  14.1 Unutrašnjost kabine, sjedala i prostora za putnike DA L, M, N
  14.2 Uređaj za ventilaciju kabine i vjetrobrana DA M, N
  14.3 Vrata vozila DA M, N, O
  14.4 Pokretni prozori i krovovi DA M, N, O
  14.5 Brave DA M, N, O
  14.6 Izlazi za slučaj opasnosti DA M, N, O
  14.7 Blatobrani DA L, M, N, O
  14.8 Branici DA M, N, O
  14.9 Sigurnosi pojasevi DA M, N
  14.10 Dodatne komande za vozilo kojim upravlja osoba s tjelesnim nedostacima DA L, M
  14.11 Kontrola ispravnosti ograničivača brzine na mopedima opremljenim varijatorskim elementima transmisije DA L
  Ocjena ostalih uređaja i dijelova vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda ostalih uređaja i dijelova može se koristiti i sva ostala oprema stanice za tehničke preglede.Ocjena ispravnosti ograničivača brzine na mopedima opremljenim varijatorskim elementima transmisije (točka 14.11) obavlja se na uređaju za kontrolu najveće brzine mopeda opremljenih varijatorskim elementima transmisije na pogonski kotač. Stanice za tehnički pregled započet će s ispitivanjem brzine mopeda na redovnom tehničkom pregledu od 01. siječnja 2006. godine.
  15. OPREMA VOZILA
  15.1 Aparat za gašenje požara DA M, N
  15.2 Sigurnosni trokut DA M, N
  15.3 Kutija prve pomoći DA M, N
  15.4 Klinasti podmetači DA N
  15.5 Čekić za razbijanje stakla u slučaju nužde DA M
  15.6 Rezervne žarulje DA M, N
  15.7 Rezervni kotač DA M, N, O
  Ocjena opreme vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda opreme vozila može se koristiti i sva ostala oprema stanice za tehničke preglede. Nadzornik je dužan upozoriti vozača na eventualne nedostatke u opremi vozila.
 6. U članku 22. opisan je znak (naljepnica) kojim se označava rok važenja tehničkog pregleda, odnosno prometne dozvole (u dosadašnjem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i Pravilniku o tehničkim pregledima naljepnica je označavala samo rok važenja tehničkog pregleda). Novina je da nadzornik više nije dužan lijepiti naljepnicu kojom se označava rok važenja tehničkog pregleda, ali je na tehničkom pregledu dužan skinuti staru naljepnicu uz prethodno dopuštenje vlasnika ili korisnika vozila.

  Nadalje, temeljem novog Pravilnika naljepnica se na motornim vozilima lijepi s unutarnje strane vjetrobranskog stakla u gornjem desnom kutu, a ako to zbog veličine vozila nije moguće onda u donji desni kut vjetrobranskog stakla (npr. kod vrlo visokih autobusa ili teretnih vozila). Kod mopeda, motocikla i priključnih vozila postavlja se na prednjem kraju vozila.
 7. U člancima 24. i 25. opisan je dnevni preventivni tehnički pregled. Ove stavke se ne odnose na rad nadzornika tehničke ispravnosti vozila već se opisuju sve stavke koje je svatko od nas kao vozač dužan prekontrolirati na vlastitom vozilu prije uključivanja u promet.
 8. U člancima 26. do 30. opisuju se radnje pri periodičnom tehničkom pregledu i pri periodičnom tehničkom pregledu kočnica.

  Odredbe ovog dijela pravilnika nisu se mijenjale (nisu se mijenjali rokovi u kojima vozila moraju pristupiti periodičnom tehničkom pregledu i periodičnom tehničkom pregledu kočnica) ali su ovog puta nabrojeni svi uređaji koji se moraju kontrolirati na periodičnom tehničkom pregledu. Kontrola nabrojenih uređaja obavlja se na isti način kao i pri redovnom tehničkom pregledu, što znači da se do sada naučena tehnologija pregleda može primjenjivati i nadalje.
 9. U članku 31. propisano je da se redovni tehnički pregled ovjerava u zapisniku o tehničkom pregledu i obrascima za produljenje važenja prometne dozvole - što je i uobičajena praksa rada. Do sada je pisalo da se redovni tehnički pregled ovjerava u prometnoj dozvoli.
 10. U članku 32. propisano je da ako je pregledavano vozilo opremljeno dijelovima i uređajima koji nisu obvezni na vozilu, ali isti utječu na sigurnost prometa na cesti, nadzornik je dužan provjeriti ispravno funkcioniranje i takvih uređaja. Ovo je do sada bila samo tehnička uputa Centra za vozila Hrvatske. U praksi to znači da ako je vozilo opremljeno nekim uređajem koji nije obvezan na vozilu ali direktno utječe na sigurnost prometa na cestama, a takav uređaj je neispravan (npr. svjetli lampica ESP-a ili zračnog jastuka ili se na upravljaču vidi potrgana obloga upravljača u kojem više ne postoji zračni jastuk i sl.), tehnički pregled treba odbiti.

  Također je naglašeno da se tehnički pregled obavlja bez bilo kakvog mehaničarskog rastavljanja dijelova vozila.
 11. U članku 34. promijenjen je rok u kojem se može obaviti ponovljeni redovni tehnički pregled (isto vrijedi i za ponovljeni EKO test jer je isti sastavni dio redovnog tehničkog pregleda). Sada taj rok iznosi 10 radnih dana i ako se vozilo pojavi u roku 10 radnih dana u STP provjerava se samo onaj dio na kojem je utvrđena neispravnost nekog uređaja ili opreme. Ako se vozilo pojavi na ponovljenom tehničkom pregledu nakon 10 radnih dana ponavlja se cijeli tehnički pregled.
 12. U članku 37. propisano je da ako nadzornik utvrdi da uređaji za upravljanje, uređaji za zaustavljanje ili uređaj za pogon na tekući plin nisu ispravni u mjeri da vozilo ugrožava sigurnost prometa na cestama te ako propušta sustav za napajanje gorivom (ovo je novo u odnosu na prethodni tekst pravilnika), zatražit će od vozača da skine i preda registarske pločice te da prestane koristiti vozilo dok se ne otklone utvrđene neispravnosti.

  Također, novina je da ako vozač ne skine registracijske pločice te ako ne dozvoli nadzorniku da iste skine i s vozilom se uključi o promet, STP je dužna o tome ODMAH obavijestiti najbližu PU ili PP.
 13. U članku 39. propisan je način evidencije o tehničkim pregledima vozila. Pravilnik predviđa da se u stanicama za redovni tehnički pregled evidencija vodi samo na sustavu za automatsku obradu podataka. To znači da se u budućnosti više neće svakodnevno ispisivati registri o obavljenom tehničkom pregledu po vrstama vozila i po vrstama tehničkih pregleda. Kako postojeća programska rješenja za sada nemaju jedinstveno određene ekranske preglede evidencije, do daljnjega je potrebno vršiti ispis podataka iz evidencije o obavljenim tehničkim pregledima na dosadašnji način.

  Posebno naglašavamo da je potrebno obratiti dodatnu pozornost na redovito i ispravno korištenje sustava za sigurnosnu pohranu podataka.

  Stanica za preventivni tehnički pregled, ako nema informatički sustav s jedinstvenim programom za obradu rezultata tehničkog pregleda, evidenciju o tehničkim pregledima može i nadalje voditi u obliku dosadašnjeg registra.

Na kraju obvezujemo svakog rukovoditelja stanice za tehnički pregled vozila da prouči sve novine Pravilnika o tehničkim pregledima vozila te organizira radni sastanak u svojoj STP sa svim nadzornicima i referentskim osobljem stanice. U slučaju bilo kakvih nejasnoća svaki pojedinac može se obratiti u Centar za vozila Hrvatske.

S poštovanjem!

PREDSJEDNIK UPRAVE:

Dr. sci. Jakša Topić, dipl. ing.

Kontakti