kategorije pretrage

I/7, broj: 690-1/2004

Zagreb, 03/03/2004


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Označavanje roka valjanosti ispitivanja tahografa

Preporukom Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka Klasa: 340-02/04-02/29; Ur.broj: 530-04-04-01 od 10. veljače 2004. godine (ista se dostavlja u privitku), ispitna mjesta za ovjeravanje nadzornih uređaja - tahografa, na naljepnici sa značajkama bitnim za uporabu tahografa ne moraju upisivati nadnevak (dan, mjesec i godinu) do kada vrijedi ispitivanje, već nadnevak (dan, mjesec i godinu) kada je obavljeno ispitivanje tahografa. Ispitivanje tahografa i nadalje vrijedi jednu godinu.

Nadzornici tehničke ispravnosti vozila dužni su tijekom tehničkog pregleda vozila, odnosno provjeri ispravnosti ovjere tahografa obratiti pozornost na datum koji je napisan na naljepnici. Međutim, kako se u praksi, ove kalendarske godine može pojaviti nedoumica da li napisani nadnevak predstavlja datum do kada vrijedi (po starome) ili datum kada je obavljeno ispitivanje (po novome) to prilikom svakog takvog pregleda treba od stranke zatražiti na uvid "Izvješće o ispitivanju tahografa" na kojem jasno piše datum kada je pregled tahografa obavljen te tako utvrditi da li je ispitivanje tahografa još uvijek važeće ili ga tek treba obaviti.

U skoroj budućnosti će nastupiti izmjena Pravilnika o tehničkim uvjetima i ispitivanju tahografa kojim će se promijeniti oblik naljepnice sa značajkama bitnim za uporabu tahografa, te će od tada nestati i potreba za uvidom u "Izvješće o ispitivanju tahografa".

S poštovanjem!

D I R E K T O R:

Ida Laić, dipl. oec.

Kontakti