kategorije pretrage

I/7, broj: 826-1/2004

Zagreb, 15/03/2004


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Odgovori na pojedina pitanja referenata i nadzornika

Svakodnevno, iz svih stanica za tehničke preglede vozila se pojedinim djelatnicima Centra za vozila Hrvatske postavljaju pitanja iz svakodnevnog rada. Premda se uobičajeno odgovor na telefonski upit mora izvršiti odmah, zbog zanimljivosti pojedinih tema, neke od pitanja i odgovora dostavljamo, ovim putem, svim stanicama za tehnički pregled vozila.

 1. Koja STP može izdati ponovljeni karton lake prikolice?

  Ako vlasnik lake prikolice izgubi karton (ili ga ošteti) onda ponovljeni karton može izdati samo ona STP koja vodi laku prikolicu u svojoj evidenciji, odnosno koja je prva izdala pločice i karton. Ostale STP ne mogu izdati ponovljeni karton.

 2. Kako postupiti u slučaju kada jedan vlasnik ima jedno vučno vozilo i dvije lake prikolice od kojih je jedna već označena ponovljenim brojem vučnog vozila?

  Za drugu laku prikolicu također je moguće po drugi puta naručiti ponovljeni broj vučnog vozila. Za drugu laku prikolicu se može dobiti još jedan ponovljeni broj ako se uz zahtijev za izdavanje ponovljene (četvrte) registracijske pločice priloži kopija kartona prve lake prikolice. Prilikom prvog označavanja lake prikolice ponovljenom pločicom, izdane registracijske pločice moraju se unijeti u sustav automatske obrade podataka.

 3. Što napraviti s registracijskim pločicama koje se nalaze u STP zbog toga što ih vlasnici nisu preuzeli ili su odjavili vozilo u STP (lake prikolice)?

  Odjavljene registracijske pločice lakih prikolica, kao i sve ostale registracijske pločice koje se nalaze u STP, a njihovi vlasnici ih ne preuzimaju, nakon proteka od 90 dana treba uz dopis s obrazloženjem dostaviti odgovarajućoj PU ili PP na uništenje.
  Kako bi se smanjio broj nepreuzetih pločica naručenih po želji vlasnika vozila, prilikom zaprimanja narudžbe o pločicama, istu treba odmah naplatiti od naručitelja, a prilikom izdavanja iste naručitelju treba još naplatiti uslugu izdavanja pločice.

 4. Tko sve plaća smanjeni iznos naknade za ceste ("cestarine")?

  Pravilnikom o visini godišnje naknade za ceste (N.n. 103/2001 i 141/2002) propisano je da 10% iznosa od ukupno propisane godišnje naknade za ceste plaćaju vatrogasna vozila, vozila za prijevoz pčela i vozila zabavnih radnji. Međutim, pri tome je potrebno voditi računa o vrstama vozila na koje se ovo oslobođenje ne odnosi. Oslobođenje se ne odnosi na motocikle, osobne automobile, kombinirane automobile i lake prikolice.

 5. Treba li referentsko osoblje na policama obveznog osiguranja sklopljenim izvan prostora STP provjeravati iznose na polici osiguranja?

  Ne! Prije ovjere prometne dozvole referentsko osoblje dužno je provjeriti valjanost police (datume kada je izdana i do kada vrijedi) i utvrditi da li se polica odnosi na predmetno vozilo. To se obavlja uspoređivanjem broja šasije i registracijske oznake iz prometne dozvole s podacima u polici osiguranja. Ostale podatke kao vrsta vozila, oblik karoserije, namjena, iznos premije itd. referentsko osoblje ne mora kontrolirati niti je odgovorno za ove podatke. Za ove podatke odgovorna je osoba koja je sklopila policu osiguranja.
  U slučajevima kada refenti STP, među ostalim, obavljaju ugovaranje police osiguranja, u obvezi su postupati prema odredbama važećeg temeljnog premijskog sustava Hrvatskog ureda za osiguranje i temeljem uvjeta za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti.

 6. Može li se prilikom prvog tehničkog pregleda i registracije vozila, napraviti tehnički pregled, ispis prometnih dokumenata i RL obrazaca u jednoj STP, a zatim vlasnika uputiti da preuzme registracijske pločice u drugu STP?

  Ne! Kompletan postupak registracije mora biti dovršen u jednoj STP. Ona STP koja ispisuje prometne dokumente, RL obrasce i vrši naplatu obveznih davanja, mora izdati i registracijske pločice.

 7. Kako postupiti kada vlasnik pristupi na tehnički pregled s novom osobnom iskaznicom bez JMBG-a?

  U slučaju kada stranka ima novu osobnu iskaznicu na kojoj ne piše JMBG, stranku treba zamoliti da donese dokument na kojem piše JMBG jer se u suprotnom tehnički pregled ne može obaviti. Pojedini referenti u takvim slučajevima u polje JMBG u informatički sustav upisuju sve nule ili jedinice što nije dozvoljeno.

 8. Kako postupiti kod promjene vlasništva vozila, kada tehnički pregled još uvijek vrijedi, a vozilo je odjavljeno zbog toga što prodavatelj želi zadržati registracijske pločice?

  U takvim slučajevima prodanom vozilu novu prometnu dozvolu treba pripremiti za ovjeru do roka do kojeg mu je prije vrijedio tehnički pregled (bez obavljanja tehničkog pregleda). Novi vlasnik preuzima prava iz police osiguranja (bivšeg vlasnika ne treba upućivati na povrat sredstava od osiguravatelja).

 9. Treba li kod produljenja tehničkog pregleda obvezno zahtijevati na uvid knjižicu vozila?

  Ne treba! Dovoljno je da stranka donese preslik iste (zbog toga što je npr. knjižica pohranjena u banci ili sl.) kako bi referenti mogli utvrditi serijski broj knjižice vozila i unijeli ga u računalo. Ako u informatičkom sustavu otprije postoji unesen broj knjižice vozila nije potrebno ništa zahtijevati od stranke.

 10. Koji identifikacijski dokumenti se mogu prihvatiti od stranke kod tehničkog pregleda vozila?

  Obvezan dokument je osobna iskaznica, a ako stranka umjesto iskaznice daje na uvid neki drugi dokument (vozačka dozvola, putovnica itd.) obvezno u PU ili PP treba provjeriti točnost adrese iz tih dokumenata.

 11. Smiju li se rubrike u zapisniku o tehničkom pregledu prvo popunjavati rukom, a nakon prijave tehničkog pregleda isti se zapisnik preko rukom pisanog teksta ispunjava računalom?

  Ne! U svakodnevnom radu s obrascima treba biti uredan, a ovakav način rada to nije. Ako nadzornik obavlja predpregled i pri tome treba zabilježiti neke podatke o vozilu onda je to dužan učiniti na nekom priručnom papiru (može na poleđini zapisnika), a ne direktno u rubrike zapisnika.

 12. Da li se pri obavljanju EKO testa obvezno mora koristiti odsis za ispušne plinove i mora li se pregledati nepropusnost ispušnog sustava ako se EKO test obavlja prije kanala za pregled donjeg postroja?

  Odsis ispušnih plinova mora se koristiti kad god je to moguće (postoje slučajevi kada zbog izvedbe ispušnih cijevi ili izvedbe samog odsisa nije moguće upotrebiti uređaj za odsis ispušnih plinova) Ovo stoga što se time ne čuva samo svoje zdravlje već i zdravlje svih kolega kao i stranaka koje se zateknu na tehnološkim linijama.
  Nepropusnost ispušnog sustava treba provjeravati uvijek, bez obzira na kojem dijelu tehnološke linije se vrši EKO test.

 13. Koliko učestalo se smije odbiti EKO test dizelskog motora zbog sumnje u mogućnost mehaničkog oštećenja motora?

  Kao što je ranijim dopisima bilo objašnjeno, vizualni pregled dizelskog motora se ne smije preskakati i prije bilo kakvog mjerenja treba dobro pregledati u kakvom stanju se nalazi motor i dobro osluhnuti da li se za vrijeme rada motora čuju pojedini metalni šumovi. Ako se vizualnim pregledom utvrdi da na motoru postoje zamašćenja u predjelu poklopca zupčastog remena, ako postoje zamašćenja u predjelu brtvila bregastog vratila ili brtvila koljenastog vratila, ako postoje napuknuća na usisnoj ili ispušnoj grani motora ili ako se na bilo koji drugi način posumnja da motor mehanički ne bi mogao izdržati ispitivanje, od ispitivanja treba odustati i na osnovu subjektivne procjene vozilo proglasiti neispravnim, jer EKO test nije moguće obaviti – zbog mogućnosti mehaničkog oštećenja motora (šifra greške 80).

  Na isti način treba postupiti ako na ispitivanje pristupi vozilo s dizelskim motorom koji radi neravnomjerno (nemirno) i na kojem se primjećuje da se u određenim trenucima motor sam od sebe ubrzava pa usporava. Također, na praznom hodu treba osluhnuti da li se iz predjela razvodnog mehanizma čuju pojedina struganja, cviljenja ili grebanja koja bi upućivala da je remen loše postavljen, da isti grebe od neku stijenku ili da natezač remena ima potrošen ležaj. U svakom slučaju, i pri najmanjoj sumnji da postoji kakvo oštećenje motora, EKO test ne treba provoditi već vozilo na EKO testu treba proglasiti neispravnim zbog mogućnosti mehaničkog oštećenja motora pri provedbi EKO testa.

  U praksi su ovakvi slučajevi vrlo rijetki. Velika većina stanica uopće nema ili ima vrlo mali broj dizelskih vozila koji se nisu mogli ispitati.Naravno da one stanice koje imaju velik broj neispitanih dizelskih vozila pretjeruju s opreznosti.

  S poštovanjem!

  D I R E K T O R: Ida Laić, dipl. oec.

Kontakti