kategorije pretrage

I/7, broj: 976-1/2004

Zagreb, 29/03/2004


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Pregled vozila za zadovoljavanje posebnih uvjeta vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

Obzirom da je u dosadašnjem tijeku pregleda vozila za zadovoljavanje posebnih uvjeta vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe bilo različitih tumačenja o natpisima na bočnim stranicama vozila, odnosno visini slova u tim natpisima, upitali smo nadležno ministarstvo da li svi dijelovi teksta na bočnim natpisima moraju biti visine 3 cm.

Stoga, sukladno odgovoru Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, od trenutka dobivanja ovog dopisa treba postupati na sljedeći način:

  1. Na vozilima koja moraju imati istaknut natpis "PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE", samo ovaj dio teksta mora biti najmanje visine slova 3 cm dok ostali dio teksta može biti napisan i manjim slovima. Primjer:
  2. Na vozilima koja sudjeluju u javnom cestovnom prijevozu svi dijelovi natpisa moraju biti najmanje visine 3 centimetra. Primjer:

S poštovanjem!

D I R E K T O R:

Ida Laić, dipl. oec.

Kontakti