kategorije pretrage

I/8, broj: 2787-1/2004

Zagreb, 04/10/2004


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Periodični tehnički pregled kočnica

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 105/2004), u članku 257. propisano je koja vozila podliježu, a koja vozila ne podliježu preventivnim tehničkim pregledima, pa time i periodičnim tehničkim pregledima kočnica. Još jednom će se nabrojiti:

Vozila koja podliježu PTPK su:
- vozila koja se daju u najam (rent a car vozila),
- vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozače (osim mopeda, motocikala i traktora u vlasništvu kandidata za vozača)
- vozila kojima se obavlja taksi prijevoz,
- autobusi,
- teretna i priključna vozila za prijevoz opasnih tvari,
- teretna i priključna vozila kojima čija najveća dopuštena masa prelazi 7.500 kg.

Vozila koja iznimno ne podliježu PTPK su:
- vozila za stanovanje i kampiranje,
- vozila za prijevoz pčela,
- teretna i priključna vatrogasna vozila,
- teretna i priključna vozila za zabavne radnje,
- priključna vozila za traktore.

Međutim, kako je od primjene zakona, na adresu Centra za vozila Hrvatske postavljeno nekoliko dodatnih pitanja o tome da li pojedina vozila podliježu periodičnim tehničkim pregledima kočnica, dajemo slijedeće odgovore:

- Vatrogasna teretna i priključna vozila su izuzeta od obavljanja PTPK, dok vatrogasni autobusi moraju obavljati PTPK.

- Vozila MUP-a i vojna vozila podliježu PTPK jer ih Zakon ne izuzima niti u jednom stavku gore spomenutog članka.

- Vojna vozila i vozila MUP-a koja su specifične konstrukcije (BOV, BOV sa ugrađenim protuavionskim topom ili sl., vozila s gusjenicama, i sl.) su zapravo radni strojevi čime su izuzeti od tehničkih pregleda, a samim time i od PTPK.

- Vojna vozila koja su u biti teretna vozila, a koja na svom okviru imaju montiran bilo kakav borbeni uređaj/stroj i nemaju prostora za teret (masa praznog vozila jednaka je najvećoj dopuštenoj masi vozila) su u biti radna vozila i time podliježu PTPK.

Na svim vozilima koja po ovom tumačenju nisu zakonski obavezna pristupiti PTPK-u može se na zahtjev vlasnika vozila obaviti PTPK, prema važećim uputama Centra za vozila Hrvatske.

S poštovanjem!

PREDSJEDNIK UPRAVE:

Dr. sci. Jakša Topić, dipl. ing.

Kontakti