NEVAŽEĆA OKRUŽNICA ZAMIJENJENA SA OKRUŽNICOM

III/8, broj: 4711-02/2011

I/8, broj: 979-1/2004

Zagreb, 29/03/2004


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

S V I M A

PREDMET: Oslobađanje od plaćanja naknade za uporabu javnih cesta

Pošto je u posljednje vrijeme primljeno dosta upita u svezi s tumačenjem primjene članka 62. Zakona o javnim cestama vezano za oslobađanje od plaćanja naknade za uporabu javnih cesta, u prilogu vam dostavljamo tumačenja Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, klasa 011-01/04-03/47, urbroj 530-04-04-2 AS/KK od 12.03.2004. i 530-04-04-2 AS/KK od 24.03.2004. godine.

U skladu s gore navedenim tumačenjima, pri registraciji odnosno ovjeri tehničke ispravnosti vozila invalidnih osoba treba postupati na slijedeći način:

  1. Oslobođenje može biti odobreno isključivo za osobni automobil, koji je (prema prometnim dokumentima vozila) u vlasništvu invalidne osobe.
  2. Kao dokaz za ostvarenje ovog prava stranka treba predočitiRješenje o stupnju tjelesnog oštećenja, koje izdaje Hrvatski fond za mirovinsko i invalidsko osiguranje, odnosno njegov Područni ured. Iz rješenja treba nedvosmisleno biti vidljiv stupanj tjelesnog oštećenja. U slučaju da iz rješenja nije jasno vidljiv stupanj tjelesnog oštećenja, što je najčešće u slučajevima nesposobnosti nogu kada su u rješenju navedene točke Zakona o listi tjelesnih oštećenja, stranku treba uputiti da se obrati Područnom uredu Fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja i da na osnovu rješenja zatraži izdavanjeUvjerenja o stupnju tjelesnog oštećenja iz kojeg će biti vidljivi potrebni podaci.

Kopije dokumenata na osnovu kojih je ostvareno pravo oslobođenja od plaćanja naknade potrebno je odložiti uz predmet.

S poštovanjem!

D I R E K T O R:

Ida Laić, dipl. oec.

NEVAŽEĆA OKRUŽNICA ZAMIJENJENA SA OKRUŽNICOM

III/8, broj: 4711-02/2011

KONTAKTI