kategorije pretrage

I/10, broj: 1890-1/2005.

Zagreb, 24/06/2005


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Informacije o izradi informatičkog programa za rad stanica za tehnički pregled vozila – četvrta obavijest - Komunikacijske linije za novu aplikaciju

U ranijim obavijestima već je spomenuto jedno od bitnih unapređenja nove aplikacije - brza komunikacija i razmjena podataka. Razvojem telekomunikacijskog tržišta, odnosno infrastrukture na području cijele Hrvatske, a ne samo na području većih gradova, stvoreni su preduvjeti za njenu primjenu u novoj aplikaciji.

Vezano za to, sa našim najvećim davateljem telekomunikacijskih usluga T-com-om (bivši HT) napravljen je plan povezivanja svih stanica u jedistveni informatički sustav pomoću tzv. VPN IP mreže (virtualne privatne mreže).

Takva vrsta povezivanja je trenutno najpovoljnija obzirom na zahtjeve prema krajnjim korisnicima (stanicama) i troškove krajnih korisnika, a pruža visok nivo sigurnosti koji je nužan zbog sadržaja podataka koji se prenose i zaštite cijelog sustava.

Da bi komunikacija funkcionirala potrebno je osigurati odgovarajuće komunikacijske kanale. U ovom slučaju to znači da svaka stanica (odnosno pravna osoba u čijem sastavu djeluje stanica i na koju glase telefonske linije) treba zatražiti uslugu ADSL -a od T-com odnosno ukoliko to nije moguće, zatražiti priključenje ISDN linije.

ADSL usluga je dodatak na postojeću telefonsku liniju, te se stoga preporučuje da to bude ona linija na kojoj se do sada obavljao prijenos podataka, a telefonski priključci se mogu nesmetano koristiti i dalje bez obzira na ADSL . Brzina koju je potrebno osigurati je minimalno 384/64 kbit/s, a većim stanicama se preporučuje veća brzina. Vrsta priključka mora biti Ethernet priključak odnosno modem s Ethernet priključkom.

Ukoliko nema mogućnosti uvođenja ADSL usluge, tada je potrebno osigurati slobodnu ISDN liniju s dva kanala (standardna ISDN linija). Obzirom da je ISDN linija ima manji mogući protok podataka, preporučljivo je da se ta linija koristi isključivo za prijenos podataka kako bi se osigurala što veća raspoloživost

Nadalje za funkcioniranje VPN-a potrebno je dogovoriti uslugu VPN konekcije. Ugovorom s T-com-om Centar za vozila Hrvatske kao nositelj VPN-a osigurao je da troškovi komunikacije koje snose stanice budu po posebno povoljnim uvjetima. Obzirom da je Centar za vozila administrator i nositelj VPN mreže, a uslugu pruža T-com, to je zapravo ugovor između tri strane. Za ugovaranje VPN usluge i komunikacijske usluge (ADSL ili ISDN) potrebno je kontaktirati managera prodaje u T-com-u g. Tomislava Marića, koji će zahtjev za uspostavom VPN korisničkog računa proslijediti Centru na verifikaciju kako bi sve tri strane bile suglasne.

T-com
TOMISLAV MARIĆ

Voditelj za velike poslovne korisnike

Regija Sjever
mobitel: 098/376-200
telefaks: 044/544-160

Dakle za uspostavu potrebne infrastrukture potrebno je sklopiti slijedeće ugovore:

  • za komunikacijsku uslugu (ADSL ili ISDN) sa T-com-om
  • za korištenje VPN usluge sa T-com-om i Centrom za vozila Hrvatske

Navedene komunikacijske kanale i VPN račun potrebno je funkcionalno osigurati najmanje 30 dana prije planirane instalacije u vašoj stanici.

U prilogu se nalazi Zahtjev za ADSL po posebnoj akcijskoj cijeni od 1 kune s odgovarajućim ADSL Ethernet modemom, te zahtjev za ISDN liniju ukoliko nema mogućnosti ADSL-a na vašoj lokaciji.

Napomena:

ZA STANICE ČIJI TELEFONI GLASE NA CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE:

Centar za vozila je za stanice u kojima telefonske linije glase na Centar za vozila već zatražio sve navedene usluge i ukoliko nisu instalirane, može se očekivati da će u narednih 30 dana biti instalirane. Ukoliko se u tom periodu ne instaliraju potrebno je o tome obavjestiti Opći odjel Centra za vozila.

Kontakt osoba za eventualne dodatne informacije ili pojašnjenja je:

Poljančić Leo
Ilica 15/1, Zagreb
Tel: 01/ 4833-444 / kućni 119

 

S poštovanjem!

PREDSJEDNIK UPRAVE:

Ida Laić, dipl. oec.

Kontakti