kategorije pretrage

I/12, broj: 1221-1/2005

Zagreb, 25/04/2005


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Informacije o izradi novog informatičkog programa za rad stanica za tehnički pregled vozila - druga obavijest

U prvoj obavijesti od 11.03.2005. detaljno su obrazloženi razlozi izrade novog informatičkog programa za rad stanica za tehnički pregled (STP) kao i sam dizajn budućeg informatičkog sustava. Između ostaloga navedeno je da će novo programsko rješenje biti razvijano uz pomoć Microsoft razvojnih alata, te da će i sama aplikacija (program) raditi na Windows platformama (Operativni sustav Windows XP). U sklopu te obavijesti najavljeno je i da će sukladno dosadašnjoj praksi i propisima, STP-i u nekim slučajevima (tamo gdje su računala - hardware zastarjela) morati vršiti nabavku novih računala kako bi novo informatičko rješenje moglo raditi, a također će se morati nabaviti operativni sustav Windows XP na kojem će se sama aplikacija izvoditi.

Kao što je navedeno u prvoj obavijesti CVH je dužan za sve STP-e osigurati i davanje preporuke za nabavu opreme (hardware) i operativnog sustava (software) neophodnog za funkcioniranje informatičkog sustava i jedinstvenog programskog rješenja. Slijedom toga Vam u ovoj drugoj obavijesti dostavljamo specifikaciju potrebne opreme, odnosno specifikacije onog dijela opreme koju je uz postojeću opremu u STP-u još potrebno naručiti kako bi primjena jedinstvenog programskog rješenja bila moguća.

Opća je preporuka da računalna oprema ne bi smjela biti starija od 3. godine. Prema tome za radnu stanicu (radno mjesto),u slučaju zamjene pokvarene ili nabavke nove, preporučena (optimalna) konfiguracija koja zadovoljava zahtjeve novog informatičkog rješenja za rad stanica za tehnički pregled vozila glasi:

RADNA STANICA:

 • Matična ploča - Intel
 • Procesor - Intel Celeron 2,6 GHz (ili jače npr. Intel Pentium P4 s više od 2,6 GHz)
 • Memorija - 512 MB DDR RAM-a ili više
 • Tvrdi Disk - minimalno 40 GB ili više
 • Floppy - 3,5" incha
 • Grafička kartica- eksterna (na posebnoj kartici, a ne na matičnoj ploči)
 • Mrežna kartica 100 MBita - eksterna (na posebnoj kartici, a ne na matičnoj ploči)
 • Monitor TFT (LCD) 15"
 • Štampač Fujitsu DL3850
 • Operativni sustav - Microsoft Windows XP Professional

Novo programsko rješenje postavlja veće zahtjeve na server glede količine podataka i snage tj. brzine procesora. Sukladno tome preporučena (optimalna) konfiguracija za servere glasi:

 

SERVER:

 • Matična ploča - Intel
 • Procesor - brži od 3 GHz
 • Memorija - 2 GB RAM-a, ECC
 • Tvrdi Disk - 160 GB (80 GB * 2 komada, konfigurirana kao RAID Mirror polje)
 • Grafička kartica- eksterna (na posebnoj kartici, a ne na matičnoj ploči)
 • Mrežna kartica 100 MBita - eksterna (na posebnoj kartici, a ne na matičnoj ploči)
 • Monitor TFT (LCD) 15"
 • Operativni sustav - ovisi o broju priključenih radnih stanica (radnih mjesta):
  - za STP s manje od deset (10) radnih mjesta - Microsoft Windows XP Professional
  - za STP s više od deset (10) radnih mjesta - Microsoft Windows Server 2003

Kod postojeće opreme, da bi mogli odrediti koje radne stanice još mogu zadovoljiti zahtjeve novog informatičkog rješenja, postavljeni su slijedeći minimalni zahtjevi:

 

RADNA STANICA:

 • Procesor -mora odgovarati klasi Pentium P3 ili Pentium P4 procesora s frekvencijom višom od 1 GHz
 • Memorija - 256 MB ili više
 • Tvrdi disk (HDD) - 20 GB ili više
 • Grafička kartica- eksterna (na posebnoj kartici, a ne na matičnoj ploči)
 • Mrežna kartica 100 MBita - eksterna (na posebnoj kartici, a ne na matičnoj ploči)
 • Monitor - minimalno 15" TFT/LCD ili 17" CRT
 • Operativni sustav - Microsoft Windows XP Professional

U slučaju servera vrlo je vjerojatno da će se u većini STP-a morati nabaviti nova računala osim u onima koji su opremani ili obnavljani u protekle dvije godine. Minimalni zahtjevi na konfiguraciju za servere u STP-u glase:

 

SERVER:

 • Procesor - mora odgovarati klasi Pentium P4 procesora s frekvencijom višom od 2 GHz
 • Memorija - 1 GB RAM-a, ECC
 • Tvrdi disk (HDD) - 80 GB (40 GB *2 komada, konfigurirana u RAID Mirror polje)
 • Grafička kartica- eksterna (na posebnoj kartici, a ne na matičnoj ploči)
 • Mrežna kartica 100 MBita - eksterna (na posebnoj kartici, a ne na matičnoj ploči)
 • Monitor - minimalno 15" TFT/LCD ili 17" CRT
 • Operativni sustav - ovisi o broju priključenih radnih stanica (radnih mjesta):
  - za STP s manje od deset (10) radnih mjesta - Microsoft Windows XP Professional
  - za STP s više od deset (10) radnih mjesta - Microsoft Windows Server 2003

 

Bez obzira na navedene minimalne konfiguracije kod stare opreme koja zadovoljava kriterije i broj navedenih radnih stanica koje zadovoljavaju zahtjeve, svaka STP se može odlučiti za nabavku novih računala preporučene konfiguracije što će u tom slučaju imati pozitivni utjecaj na brzinu rada aplikacije te bi se time ujedno osigurali jednaki uvjeti na svim radnim mjestima i olakšalo kasnije servisiranje opreme. Naravno da bi se time i smanjila i mogućnost zastoja i komplikacija prilikom implementacije programskog rješenja u STP-u.

Osim toga uz svako računalo potrebno je predvidjeti i antivirusni program (Sophos, Symatec Norton, NOD ili sl.) koji će biti razmatran i definiran u slijedećoj fazi projekta o čemu ćete biti obaviješteni u slijedećim obavijestima.

Zatim je potrebno predvidjeti i komunikacijsku opremu za vezu s centralnim računalom. U slučaju većih stanica (broj tehničkih pregleda veći od 10000) neophodan je ADSL pristup, a u slučaju manjih zadovoljio bi i ISDN pristup. Analiza potrebne opreme kao i dostupnosti još je u tijeku, te će i o tome biti riječi u jednoj od slijedećih obavijesti.

Za sve radne stanice i server potrebno je osigurati besprekidno napajanje (UPS), čije karakteristike će biti definirane naknadno kada se u potpunosti definira oprema koja će biti napajana, vodeći računa o ukupnim troškovima i optimalnim tehničkim karakteristikama.

Prema terminskim planovima izrađenima za uvođenje novog informatičkog rješenja predviđeno je da se prve verzije programa u svrhu testiranja i obuke instaliraju tijekom ljeta 2005. godine u nekim STP-ima. U tim testnim STP-ima novi program će paralelno raditi sa starim programom kako se ne bi dogodio zastoj u radu STP. Nakon uspješno završenog testiranja programa i ispravljanja grešaka pristupit će se instalaciji programa po stanicama (implementaciji) i uspostavi centralne baze podataka u CVH-u. Planirani početak implementacije po STP-ima je početak devetog mjeseca. Računalna oprema mora biti na raspolaganju barem tri tjedna prije termina implementacije. Obzirom da je plan implementacije još u izradi o samim terminima biti ćete obaviješteni početkom 6. mjeseca.

U privitku Vam dostavljamo popis sadašnjeg stanja opreme i potrebne nabavke prema gore navedenim kriterijima. Obzirom da smo kod analize postojećeg stanja koristili podatke tvrtki REST-ART i INTER-NET neki od podataka nedostaju, te Vas molimo da nas u tom slučaju pismeno obavijestite o uočenim razlikama. Osobito treba obratiti pažnju na rubriku, broj radnih mjesta i broj radnih stanica, obzirom da ti podaci u nama dostupnim bazama nisu bili jednoznačni. Isto tako STP-i koji imaju vlastite programe ili im održavanje obavlja neka treća tvrtka molimo da nas kontaktiraju glede dostave potrebnih podataka.

Popis opreme u Privitku 1 treba smatrati kao prvu radnu verziju koju još treba dopuniti uz Vašu pomoć, osobito, u slučaju terenskih radnih stanica, zatim terenskih servera kao i servera koji su navedeni kao radna mjesta. Terenska računala nisu uzeta u obzir kod broja potrebnih računala.

Na kraju želimo posebno naglasiti da je uvođenje novog jedinstvenog programskog rješenja, njegova instalacija, izrada novog informatičkog sustava i centralne baze podataka, velik i sveobuhvatan posao koji se ne obavlja za kraći vremenski period već predstavlja vrlo vrijednu investiciju za budućnost svih STP-a. Uspješna relizacija tog zahtjevnog posla ovisi o svima nama, te Vas stoga molimo za punu suradnju prilikom provođenja istoga.

Osim popisa opreme (Privitak 1) u Privitku 2 dostavljamo Vam upitnik o poslovanju tj. načinima plaćanja koji se u Vašoj STP koriste kako bi novo programsko rješenje mogli što bolje prilagoditi različitim potrebama. Molimo Vas da popunjeni upitnik pošaljete na Centar za vozila Hrvatske, na fax 01 4833610 ili poštom na adresu Ilica 15/I, 10000 Zagreb.

 

S poštovanjem!

ČLAN UPRAVE:

Ida Laić, dipl. oec.

Kontakti