kategorije pretrage

I/7, broj: 157-1/2005

Zagreb, 13/01/2005


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Pravilnik o registraciji vozila i Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca, registarskih pločica i pokusnih pločica

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 105/2004), u članku 257. propisano je koja vozila podliježu, a koja vozila ne podliježu preventivnim tehničkim pregledima, pa time i periodičnim tehničkim pregledima kočnica. Još jednom će se nabrojiti:

U "Narodnim novinama" broj 5/05 od 11. siječnja 2005. godine objavljeni su Pravilnik o registraciji vozila i Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca, registarskih pločica i pokusnih pločica, koje vam dostavljamo u privitku ovog dopisa.

Novim Pravilnikom o registraciji vozila, premda se isti tekstualno razlikuje od prethodnog Pravilnika, nije bitno izmijenjen dosadašnji tijek registracije vozila ili produljenja valjanosti prometne dozvole. Ipak, u novom Pravilniku ugrađene su sljedeće izmjene i dopune na koje STP posebno treba obratiti pozornost:

 1. 1. Za vozilo koje ima ugrađen uređaj za pogon vozila na plin (bilo propan-butan ili metan), u prometnoj dozvoli u rubriku napomena upisuje se "VOZILO NA PLIN". Ovo je nova odredba koja do sada nije postojala te od trenutka primitka ovog dopisa, prilikom tehničkog pregleda vozila koje je opremljeno plinskim uređajem, STP je dužna pisaćim strojem u prometnu dozvolu u rubriku napomena dopisati navedeni tekst.
 2. 2. Pokusnim pločicama je promijenjen izgled i materijal izrade. Pločice će ubuduće biti izrađene od bijelog retro-reflektirajućeg "laminata" s integriranim zaštitnim elementima. Brojevi i oznake na probnoj pločici biti će i nadalje crne boje.
 3. 3. Prilikom odjave vozila (vraćanja prometne dozvole i registarskih pločica u nadležnu PU ili PP), registarske pločice će se ubuduće čuvati najviše 90 dana, nakon čega će se poništavati. Prethodnim Pravilnikom bilo je predviđeno da stari vlasnik može zatražiti pločice s istim brojem u roku od najviše dvije godine, dok sada više ne postoji vremensko ograničenje unutar koga stari vlasnik može zatražiti izdavanje takve pločice.
 4. 4. Registarske pločice koje će se temeljem novog Pravilnika izdavati za lake četverocikle iste su kao i postojeće pločice za mopede, dok su registarske pločice za četverocikle iste kao i postojeće pločice za motocikle.
 5. 5. Promjena vlasnika vozila ili bilo kojeg tehničkog podatka o vozilu evidentira se u knjižici vozila i u prometnoj dozvoli, a ukoliko nema dovoljno mjesta u napomenama postojećih dokumenata, izdaju se novi (ovo je i do sada bila praksa, premda je u prethodnom Pravilniku pisalo da se navedene promjene evidentiraju samo u knjižici vozila).
 6. 6. Sastavni dio novog Pravilnika čini Popis registracijskih područja koja pripadaju pojedinim gradovima i općinama. Neka registracijska područja se mijenjaju. odnosno nisu sukladna dosadašnjoj praksi označavanja vozila registarskim tablicama iz određenog područja. Također, dosadašnja oznaka PS mijenja se u oznaku SL (Slatina). Sljedećim gradovima ili općinama mijenjanju se oznake registarskih područja:
  GRAD / OPĆINA NOVO REGISTRACIJSKO PODRUČJE STARO REGISTRACIJSKO PODRUČJE
  LIPIK DA
  PAKRAC DA
  JASENOVAC SK KT
  CRNAC SL NA
  ČAČINCI SL NA
  ORAHOVICA SL NA
  ZDENCI SL NA

Usklađivanje registarskih oznaka već registriranih vozila s Popisom oznaka registracijskih područja iz novog Pravilnika obavlja se samo prilikom promjene vlasnika nad određenim vozilom. U svim ostalim slučajevima već registrirana vozila zadržavaju postojeće registracijske tablice.

Vozilima koja se prvi puta registriraju u RH na navedenim područjima odmah se dodjeljuju nove registracijske pločice.

Stanica za tehnički pregled koja na svom skladištu ima registracijske pločice sa registarskim oznakama koje se više ne koriste na tom području, iste treba vratiti u PU/PP kod kojih su pločice kupljene. Rukovoditelji STP dužni su dogovoriti ovaj postupak s odgovornom osobom iz PU/PP.

U tekstu Rješenja o utvrđivanju cijene obrazaca, registarskih pločica i pokusnih pločica također su izvršene izmjene od kojih posebno izdvajamo sljedeće:

 1. Povećana je cijena para pločica u kombinaciji jedna pločica u jednom redu i jedna pločica u dva reda (do sada je takva kombinacija pločica koštala isto kao i obične pločice - 90,00 kn), a sada svaka pojedinačna pločica košta 63,00 kn

  STP koje u svom skladištu imaju par pločica (jedna u dva reda, a druga u jednom redu) koje su zaprimljene od PU ili PP prije stupanja na snagu ovog Rješenja, takve pločice do isteka zaliha trebaju izdati strankama po starim cijenama.
 2. Cijena pokusnih pločica je povećana sa sadašnjih 20,00 kuna na 45,00 kn (za duguljaste probne pločice), tj. na 30,00 kn (za četvrtaste probne pločice).

Obvezuje se svaki rukovoditelj stanice za tehnički pregled vozila da prouči tekstove Pravilnika o registraciji vozila i Rješenja o utvrđivanju cijene obrazaca, registarskih pločica i pokusnih pločica te organizira radni sastanak u svojoj STP sa svim nadzornicima i referentima stanice. U slučaju bilo kakvih nejasnoća, svaki se pojedinac može obratiti u Centar za vozila Hrvatske.

S poštovanjem!

DIREKTOR:

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Kontakti