kategorije pretrage

I/7, broj: 2519-1/2005

Zagreb, 05/09/2005


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Obavijest o početku instalacije novog informatičkog programa u stanicama za tehnički pregled vozila i postupanje kada se postupak registracije ili produljenja registracije ne obavlja u istoj STP kao i tehnički pregled

Kao što je prijašnjim dopisima Centra za vozila Hrvatske na temu instalacija novog programskog rješenja bilo najavljeno, od 29. kolovoza 2005. godine prve dvije stanice za tehnički pregled vozila u Republici Hrvatskoj (CVH STP "Centar" Sesvete i CVH STP "Institut" Velika Gorica) započele su s radom na novom programskom rješenju. Instalacija programa u ostalim STP-ima odvijat će se sukladno dostavljenom terminskom planu što praktično znači da će zadnja STP započeti s radom na novom programskom rješenju 06. ožujka 2006. godine.

Dakle, od 29. kolovoza 2005. do 06. ožujka 2006. godine trajat će prijelazni period (više od 6 mjeseci) u kojemu će pojedine STP raditi s novim programom, a pojedine sa starim programima.

Istodobno, informatički sustav Ministarstva unutarnjih poslova prihvaća unos podataka sa starih i novih programskih rješenja.

Svaka STP, bilo da radi s novim ili starim programom, može u potpunosti samostalno funkcionirati, ali problemi mogu nastati u onom trenutku kada se dio poslova obavlja u jednoj STP (npr. u STP-u s novim programom se napravi tehnički pregled i djelomični ispis RL obrazaca), a dovršenje postupka registracije se obavlja u drugoj STP (koja još uvijek radi sa starim programom). Problem nastaje zbog toga što mnoge nove nomenklature bitne za utvrđivanje tehničkih podataka vozila, a na osnovu kojih novi program radi, STP sa starim programom ne može unijeti u informatički sustav te s takvim podacima ispisati prometnu dozvolu i knjižicu vozila. Isto tako ako je postupak tehničkog pregleda obavljen u nekoj STP sa starim programom te su nakon toga djelomično ispisani RL obrasci, STP s novim programom ne može dovršiti postupak registracije jer joj ostaju nepoznate neke tehničke karakteristike koje se zahtijevaju u novom programu (vrsta mjenjača, vrsta motora, vrsta ovjesa itd.).

Stoga preporučamo u sljedećih 6 mjeseci prijelaznog perioda da se svaku stranku na početku postupka tehničkog pregleda upita da li će cijeli postupak registracije (ili produljenja registracije) dovršiti u toj STP ili možda ima namjeru dovršiti postupak registracije u nekoj drugoj STP. Prije svega, kao i do sada, stranke treba savjetovati da cijeli postupak tehničkog pregleda i registracije (ili produljenja registracije) dovrše u toj STP, ali obzirom da na terenu ima raznih postupanja i mnogi žele (ili zbog pojedinih ugovornih obveza moraju) postupak registracije dovršiti negdje drugdje, stranke treba savjetovati da postupak registracije dovrše u nadležnoj PU ili PP gdje će joj se dovršiti postupak registracije prema starim ili novim nomenklaturama i izdati novi prometni dokumenti.

Ipak, zbog toga što pojedine PU ili PP ne izdaju prometne dokumente, već žele da im sve pripremi stanica za tehnički pregled vozila ili zbog toga što stranka ima ugovorni odnos s nekom drugom STP samo za obavljanje plaćanja pojedinih propisanih davanja ili postupka registracije, mnoge će stranke otići u drugu STP koja nema novi program i tada će se osoblje te STP na RL obrascima prvi puta susresti s novim nomenklaturama koje ne može unijeti u stari program. U takvim slučajevima osoblje te STP treba upisati tehničke podatke o vozilu u računalo na stari način (s postojećim starim nomenklaturama), ispisati nove registracijske listove (u dva primjerka) i ispisati nove prometne dokumente (prometnu dozvolu i knjižicu vozila). RL obrazac kojeg je stranka donijela sa sobom iz STP s novim programom (na kojem je na drugoj strani ovjeren tehnički pregled vozila) treba precrtati preko cijele prve stranice te zaklamati za novoispisan RL obrazac. Ove obrasce kao i prometnu dozvolu i knjižicu vozila treba predati stranci da ode u nadležnu PU ili PP na ovjeru.

Nadležna PU ili PP će u informatički sustav MUP-a unijeti podatke prema starim nomenklaturama, jer će na taj način podaci koji se nalaze u prometnim dokumentima (prometna dozvola i knjižica vozila) te podaci koji se nalaze u informatičkom sustavu MUP-a, biti istovjetni.

Na isti način treba postupiti STP s novim programom, ako joj na postupak registracije pristupi stranka s ispisanim RL obrascima iz starog programskog rješenja. Naravno, tada će se ispisati novi RL obrasci (dva primjerka) i novi prometni dokumenti s novom nomenklaturom, RL obrazac ispisan u STP sa starim programom će se precrtati na prvoj strani i zaklamati uz novi RL obrazac (jer je ovjera tehničkog pregleda na starom obrascu), a PU ili PP će u informatički sustav unijeti nove nomenklature pa će opet podaci u prometnim dokumentima biti istovjetni onima u informatičkom sustavu MUP-a.

U slučaju kada je riječ o produljenju registracije nakon tehničkog pregleda pa jedna STP ispiše Obrazac broj 2, a stranka se na produljenje iz bilo kojeg razloga uputi u drugu STP s drugim programom, opet treba ispisati još jednom Obrazac br. 2 (opet u dva primjerka), a stari obrazac treba precrtati i zaklamati uz onaj obrazac koji se dostavlja u nadležnu PU ili PP.

Problem pojedinim STP-ima (pogotovo onima s novim programom) može predstavljati nepoznavanje pojedinih zahtijevanih podataka o vozilu koje novi program traži (nove su nomenklature vrste vozila, oblika karoserija, namjene, boja, vrste motora, vrste mjenjača, vrste ovjesa itd.). U tom slučaju nadzornik treba još jednom vizualno pregledati vozilo (ako je to moguće) kako bi utvrdio sve podatke koji mu nedostaju, ili u kontaktu sa STP-om koja je izvršila pregled ili osobom koja je dovezla vozila, utvrditi o kojim se točno tehničkim podacima radi.

Ovakav način rada će potrajati do trenutka dok se zadnja STP u Republici Hrvatskoj ne opremi, što praktično znači do ožujka 2006. godine kada će nestati potreba za ovakvim načinom rada jer će sve STP u Hrvatskoj biti opremljene novim programom.

STP-i koji imaju novi program, ako pri tehničkom pregledu utvrde da neki od podataka iz prometne dozvole nije točan jer je npr. vozilo prebojano u drugu boju, na njega je ugrađena kuka ili su promijenjene gume itd., ove podatke više neće upisivati u napomenu prometne dozvole i knjižice vozila već u takvim situacijama treba izdati potpunu novu prometnu dozvolu i potpuno novu knjižicu vozila. Na isti način treba postupiti i kada se mijenja vlasnik vozila (ili postojeći vlasnik mijenja neki od podataka - npr. adresu), dakle uvijek treba izdati potpuno novu prometnu dozvolu i knjižicu vozila.

Naravno, ako je vozilo pregrađeno toliko da mora ići na ispitivanje vozila, onda će mu se nakon ispitivanja vozila ispisati nova prometna dozvola i nova knjižica vozila.

Također, kada se popune sve rubrike u prometnoj dozvoli za ovjeru tehničke ispravnosti (osam), prilikom izdavanja nove prometne dozvole, obvezno treba izdati i novu knjižicu vozila, bez obzira što se možda ne mijenja vlasnik vozila.

Ovakav način izdavanja dokumenata napravljen je stoga da ne bi bilo razlike između podataka koji su ispisani na RL obrascima i koji se dostavljaju u nadležnu PU ili PP i podataka koji se nalaze ispisani u prometnoj dozvoli i knjižici vozila.

 

S poštovanjem!

PREDSJEDNIK UPRAVE:

Ida Laić, dipl. oec.

Kontakti