kategorije pretrage

I/7, broj: 501-1/2005

Zagreb, 18/02/2005


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Tehnički pregled lake prikolice i izdavanje "Kartona tehničke ispravnosti lake prikolice"

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (N.N. 105/2004 od 28. srpnja 2004. godine) utvrđeno je da se lake prikolice ne registriraju prema propisima o registraciji vozila, već iste sudjeluju u prometu ako su označene registracijskom pločicom i ako se na tehničkom pregledu utvrdi da su ispravne.

Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila (N.N. 136/2004 od 30. rujna 2004. godine) utvrđeno je da se tehnički pregled lake prikolice obavlja svake treće godine od prvog tehničkog pregleda, a na tehničkom pregledu provjerava se broj šasije, uređaj za spajanje s vučnim vozilom, stanje šasije, stanje nadogradnje, stanje ovjesa, ispravnost uređaja za davanje svjetlosnih znakova te stanje guma. Tehnički pregled ovjerava se u kartonu tehničke ispravnosti lake prikolice. U Pravilniku je objavljen i obrazac "novog kartona" koji se nalazi i u privitku ovog dopisa.

Obrazac "novog kartona" tehničke ispravnosti lake prikolice otisnut je i STP-i ga mogu podići u PU ili PP. U Narodnim Novinama br. 21 od 14.2.2005. g. objavljen je Pravilnik o označavanju i evidentiranju lakih prikolica. Slijedom navedenog pravilnika, prilikom tehničkog pregleda lake prikolice, označavanja registracijskim pločicama i izdavanja "novog" kartona tehničke ispravnosti lake prikolice, treba se pridržavati slijedećih pravila:

 1. Karton tehničke ispravnosti lake prikolice započinje se izdavati stupanjem na snagu gore navedenog pravilnika, odnosno odmah po primitku ovog dopisa. Izdavanje starog kartona više nije dopušteno.
 2. Lake prikolice se označavaju registracijskom pločicom za priključna vozila. Dakle, za nove lake prikolice više se ne izdaje ponovljeni broj vučnog vozila.
 3. Za lake prikolice koje su označene registracijskom pločicom do dana početka primjene Pravilnika o označavanju i evidentiranju lakih prikolica, bila ona s ponovljenim brojem vučnog vozila ili je riječ o "nezavisnoj pločici", registracijska pločica se ne mijenja već takve lake prikolice i nadalje ostaju označene s tim registracijskim brojem.
  Lakim prikolicama koje otprije imaju izdan "stari karton" lake prikolice, postojeći karton treba zamijeniti i izdati "novi karton" tehničke ispravnosti lake prikolice prilikom prvog slijedećeg tehničkog pregleda lake prikolice. Zamjenu kartona lake prikolice može izvršiti bilo koja STP u koju je laka prikolica dovezena na sljedeći tehnički pregled. Ako stanica u kojoj je laka prikolica dovezena na sljedeći tehnički pregled nema podataka o vlasniku ili joj nedostaju tehnički podaci o lakoj prikolici (ovi podaci ne postoje na starom kartonu lake prikolice pa ih nije moguće upisati uvidom u dokumente), potrebno je uspostaviti telefonski kontakt s onom STP gdje je obavljen posljednji tehnički pregled lake prikolice i zamoliti je da se faksom dostave podaci iz kojih je vidljivo tko je vlasnik lake prikolice i koji su tehnički podaci za tu prikolicu.
  U slučaju da se na ovaj način ne može dokazati vlasništvo nad lakom prikolicom, kao dokaz o vlasništvu lake prikolice i nadalje se može koristiti račun, kupoprodajni ugovor ili te izjava o vlasništvu uz dva svjedoka ovjerena kod javnog bilježnika. * izvan snage od 2.11.2019
  Kao izvor tehničkih podataka mogu se koristiti postojeći katalozi vozila ili potvrda o ispitivanju lake prikolice. Ove dokumente STP ne treba čuvati u svojoj arhivi već ih samo pregledati i utvrditi pojedine podatke.
 4. U najvećem broju slučajeva vlasnički podaci ili tehnički podaci postoje u informatičkom sustavu one STP koja je posljednja obavila tehnički pregled na lakoj prikolici. U slučaju takvog poziva nazvana STP je dužna po registracijskoj oznaci u informatičkom programu o tehničkom pregledu pronaći predmet i ispisati ekrane na kojima se nalaze vlasnički podaci i tehnički podaci za promatranu laku prikolicu. Ispisane dokumente potrebno je faksom poslati u onu STP koja je zahtijevala dostavu takvih podataka. Ovako dostavljene podatke također nije potrebno čuvati uz zapisnik o tehničkom pregledu lake prikolice.
 5. Prilikom izdavanja novog kartona tehničke ispravnosti lake prikolice, STP je dužna poništiti stari karton (bušenjem, precrtavanjem i pisanjem teksta "PONIŠTENO" na starom kartonu). Ovako poništeni karton također se vraća vlasniku vozila.
 6. Prilikom upisivanja vlasničkih i tehničkih podataka o lakoj prikolici potrebno je upisati sve podatke koje program zahtijeva, a na obrascu "karton tehničke ispravnosti lake prikolice" ispisat će se samo odgovarajući podaci u skladu s izgledom obrasca. Karton tehničke ispravnosti lake prikolice ispisuje se isključivo pomoću sustava za automatsku obradu podataka.
 7. Iz sustava za automatsku obradu podataka prilikom izdavanja novih kartona tehničke ispravnosti lake prikolice uvijek je potrebno ispisati i registracijske listove te ih na kraju dana ili najkasnije sutradan, odvojeno od ostale dokumentacije, s naznakom "LAKE PRIKOLICE" na koverti dostaviti u nadležnu PU ili PP.
  U informatičkom sustavu prilikom popunjavanja podatka na pitanja "Serijski broj prometne dozvole" i "Serijski broj knjižice vozila" u oba polja treba upisati broj kartona tehničke ispravnosti lake prikolice.
  U nadležnu PU ili PP ne dostavljaju se nikakvi drugi dokumenti osim RL obrazaca za evidenciju lakih prikolica, a svi dokumenti bitni za popunjavanje kartona tehničke ispravnosti poput kupoprodajnog ugovora, računa, izjave kod javnog bilježnika, starog kartona itd. vraćaju se stranci.
 8. U slučaju kada se za tri godine promjene svi kartoni tehničke ispravnosti lake prikolice i kada se započne s produljenjem kartona, onda se ne ispisuju RL obrasci već samo obrazac II.
 9. Sve rubrike kartona tehničke ispravnosti lake prikolice u kojima se to zahtijeva ovjerava STP s četvrtastim žigom STP dimenzija 18×18 mm.
 10. Važenje kartona lake prikolice se ne smije ovjeriti ako za laku prikolicu nisu plaćena sva obvezna davanja (riječ je samo o godišnjoj naknadi za ceste).
 11. Za laku prikolicu, nakon ovjere kartona tehničke ispravnosti lake prikolice izdaje se naljepnica kojom se označava rok valjanosti tehničkog pregleda, odnosno valjanosti kartona lake prikolice na tri godine.

Ovim uputama prestaju vrijediti sve do sada izdane upute Centra za vozila Hrvatske na temu označavanje lakih prikolica.

S poštovanjem!

Član uprave:
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti