kategorije pretrage

I/7, broj: 1152-1/2006

Zagreb, 25/04/2006


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Pravilnik o tehničkim pregledima vozila - izmjene i dopune

U "Narodnim novinama" broj 38/2006 od 5. travnja 2006. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim pregledima vozila. Tekst objavljenog Pravilnika dostavlja se u privitku, a redakcijski pročišćeni tekst cijelog Pravilnika o tehničkim pregledima spremnog za uvezivanje u Zbirku propisa dostavit će se naknadno.

U objavljenom Pravilniku nema nikakvih bitnih novina za rad stanica za redovni tehnički pregled već se sve promjene odnose na objavljivanje novih obrazaca: "Kontrolni list za obavljanje tehničkog pregleda vozila" (obrazac br. 2), "Kontrolni list za obavljanje periodičnog tehničkog pregleda kočnica (obrazac broj 3), "Zapisnik o tehničkom pregledu vozila" (obrazac broj 4) i "Zapisnik o periodičnom tehničkom pregledu kočnica (obrazac broj 5). Ostali objavljeni obrasci poznati su otprije. Izgled i postupanje s novim obrascima poznat je stanicama za redovni tehnički pregled jer ih iste koriste u svakodnevnom radu s novim informatičkim programom.

U tekstu ovog Pravilnika navedene su i upute o postupanju s novim obrascima koje su i do sada vrijedile temeljem dosadašnjih uputa Centra za vozila Hrvatske za rad s novim informatičkim programom, odnosno rezultati bilo kojih tehničkih pregleda utvrđuju se u kontrolnim listovima za obavljanje tehničkih pregleda, a rezultati se ispisuju na zapisnik o tehničkom pregledu. Eventualni ispisi pojedinih rezultata mjerenja iz mjeriteljskih instrumenata čuvaju se (klamaju) uz pripadajući kontrolni list. Kontrolni list s eventualnim ispisima iz mjeriteljskih instrumenata se čuva u pismohrani stanice najmanje dvije godine, a zapisnik o tehničkom pregledu se predaje stranci. Ako se vozilu vrši ispitivanje ispušnih plinova (EKO test) neovisno o redovnom tehničkom pregledu, rezultati tog ispitivanja ispisuju se u zapisniku o ispitivanju ispušnih plinova.

Ipak, najveća novina ovog Pravilnika odnosi se na rad stanica za preventivne tehničke preglede vozila.

Pravilnikom je predviđeno da se sve stanice za preventivni tehnički pregled također opreme jedinstvenim informatičkim programom za obradu podataka s tehničkih pregleda i uključe u jedinstveni informatički sustav. Rok za implementaciju ovog programa je najkasnije do 01. siječnja 2007. godine, dakle rok je istovjetan onom kao i za redovne stanice za tehnički pregled.

Stanice za preventivni tehnički pregled biti će posebno obaviještene o svim aktivnostima koje je potrebno poduzeti u cilju instalacije jedinstvenog informatičkog programa (komunikacijskoj opremi, VPN ugovoru, tehničkim karakteristikama računala i operativnog programa te terminima instalacije jedinstvenog informatičkog programa), a ovom prilikom će se nabrojati samo osnovno:

  1. Treba osigurati komunikacijsku opremu i liniju za vezu s centralnim računalom. Najpovoljnije rješenje je ADSL komunikacijska veza i treba je zbog brzine prijenosa podataka uspostaviti gdje je god to fizički moguće, ali za preventivne stanice, obzirom na količinu posla sasvim će zadovoljiti i ISDN komunikacijska veza. Komunikacijska oprema i veza treba biti postavljena u samoj preventivnoj stanici neposredno uz mjesto gdje će se nalaziti i računalo.
  2. Treba nabaviti jedno računalo s pisačem na kome će se izvoditi program. Smatramo da je za sve stanice za preventivni tehnički pregled, obzirom na količinu posla koja se tamo odvija, dovoljno jedno računalo, ali ako netko želi moguće je nabaviti i više računala. Na računalu mora biti instaliran operativni program Windows XP Professional na kojem će se izvoditi jedinstveni informatički program.
  3. Obuka nadzornika će se vršiti direktno u preventivnoj stanici za tehnički pregled neposredno nakon instalacije programa.

Na kraju molimo sve djelatnike preventivnih stanica za tehnički pregled da o ovim obvezama upoznaju svoje nadležne te da uz ovu obavijest prouče dopise Centra za vozila Hrvatske I/7, broj: 663-1/2005 od 11. ožujka 2005. godine i I/12, broj: 1221-1/2005 od 25. travnja 2005. godine na temu "Informacija o izradi novog informatičkog programa za rad stanica za tehnički pregled"

Predsjednik Uprave

Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti