kategorije pretrage

I/7, broj: 1562-1/2006

Zagreb, 05/06/2006


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Odgovori na pitanja nadzornika i referenata iz svakodnevnog rada stanica za tehnički pregled vozila

U proteklom razdoblju iz STP-a su pojedinačno i usmenim putem postavljena razna pitanja, a na upravo završenim regionalnim dogovorima također je upućeno nekoliko pitanja iz raznih područja rada STP. Zbog zanimljivosti i ujednačenog postupanja među stanicama pitanja i odgovore dostavljamo svim STP-ima.

1. Tko treba postaviti "zelenu naljepnicu" s oznakom LPG ili CNG na vozilo koje je opremljeno plinskom instalacijom?

Ovu naljepnicu dužna je zalijepiti ona STP u kojoj se provodi postupak snimanja vozila za potrebe ispitivanja. Ipak, ako se na tehničkom pregledu pojavi vozilo koje iz bilo kojeg razloga nema ovu naljepnicu (u međuvremenu je promijenilo vjetrobran zbog oštećenja, naljepnica je greškom skinuta s postojećeg vjetrobrana i sl.) onda je može zalijepiti i stanica u kojoj se vozilo zateklo na tehničkom pregledu ako prilikom pregleda utvrdi da je vozilo opremljeno uredno evidentiranom plinskom instalacijom.
Naljepnice plinske instalacije se mogu nabaviti u Centru za vozila Hrvatske.

2. Koji dokumenti se mogu prihvatiti prilikom identifikacije vlasnika vozila na tehničkom pregledu?

Vlasnik koji samostalno doveze svoje vozilo na tehnički pregled, temeljem "Uputa za popunjavanje i kontrolu obrasca registracijskog lista" - Ministarstvo unutarnjih poslova - kolovoz 2005. godine, mora sa sobom donijeti VAŽEĆU OSOBNU ISKAZNICU. Ostali identifikacijski dokumenti vlasnika vozila (putovnica, vozačka dozvola, itd.) se ne mogu prihvatiti kao dokumenti za identifikaciju vlasnika.

Ako tehničkom pregledu ne pristupi vlasnik vozila već neka druga osoba onda ta osoba mora na uvid donijeti VAŽEĆU OSOBNU ISKAZNICU vlasnika vozila, a identifikaciju osobe koja je dovezla vozilo može se obaviti na osnovu bilo kojeg važećeg dokumenta izdanog u Republici Hrvatskoj sa slikom te osobe (putovnica, vozačka dozvola, itd.).

U praksi ipak može postojati nekoliko izuzetaka.

  1. Primjer: Vlasnik je maloljetna osoba koja nema osobnu iskaznicu. U tom slučaju osoba koja je dovezla vozilo na tehnički pregled ne može dati osobnu iskaznicu vlasnika vozila jer ista ne postoji. U tom slučaju, osoba koja je pristupila tehničkom pregledu treba donijeti bilo koji dokument iz kojeg se može utvrditi JMBG osobe koja je vlasnik vozila.
  2. Primjer: Maloljetna osoba je samostalno dovezla moped na tehnički pregled (ovo se može dogoditi samo u slučaju mopeda jer u svim ostalim slučajevima, vlasnik ne može samostalno dovesti svoje vozilo na tehnički pregled ako nije punoljetan), a ta maloljetna osoba nema osobnu iskaznicu. Tada ta maloljetna osoba treba na uvid dati važeću vozačku dozvolu, JMBG i tehnički pregled se može prijaviti.
  3. Primjer: Vlasnik je izgubio osobnu iskaznicu i trenutno je nema. U tom slučaju vlasnik treba donijeti na uvid obrazac zahtjeva s kojim se potražuje nova osobna iskaznica od Ministarstva unutarnjih poslova. Na osnovu takvog zahtjeva može se prijaviti tehnički pregled.

3. Gdje se u prometne dokumente (prometnu dozvolu i knjižicu vozila) upisuje broj potvrde o ispitivanju vozila (broj "atesta") ?

Broj potvrde o ispitivanju vozila uvijek se upisuje u rubriku MODEL na način da se u toj rubrici upiše puni broj potvrde, a nakon toga i ostali podaci koji su bitni za potpunu komercijalnu identifikaciju tog automobila. Postojanje broja potvrde o ispitivanju vozila u prometnim dokumentima oznaka je svakom nadzorniku na tehničkom pregledu da je na vozilu izrađena i evidentirana neka preinaka, nadogradnja ili druga operacija koja takvo vozilo razlikuje od istog takvog serijski proizvedenog automobila.

Npr. ako je u BMW 530i ugrađen plinski uređaj, onda se u njegovim dokumentima trebaju nalaziti ovakvi podaci: Marka: BMW, Tip: SERIJA 5, Model: C-123456 530I ili ako je na vozilu IVECO EuroCargo 80E18S nadograđen sanduk onda se u njegovim dokumentima trebaju nalaziti ovakvi podaci: Marka: IVECO, Tip: EUROCARGO, Model: C-123457 80E18S.

4. Smije li se ovjeriti tehnički pregled vozilu kojemu je vlasnik vozila izvršio preinaku na brisačima tako da ovi kada su u stanju mirovanja stoje okomito na vjetrobranskom staklu, a inače su položeni uz donji rub stakla?

Ne, ovakva preinaka rada brisača nije dozvoljena. Ovu preinaku vozači izvode kako bi im vozila imala "sportski" izgled, a kod pojedinih starijih vozila na taj način se smanjuje otpor zraka vozila. Međutim, najvažnije je da takvo vozilo u slučaju sudara s pješakom znatno opasnije za ozljeđivanje pješaka zbog stršećih brisača.

Naravno, postoje vozila koja serijski imaju podignute brisače u vertikalan položaj na vjetrobranu, smještene i skrivene uz prednje nosače krova vozila. Takve izvedbe su legalne.

 

 

 

 

5. Smije li se ovjeriti tehnički pregled vozilu koje je izgubilo jednu registracijsku pločicu ?

Smije, ali pod uvjetom da vlasnik/vozač tog vozila sa sobom donese potvrdu da je gubitak tablice prijavljen nadležnoj PU/PP. Ova potvrda ne smije biti starija od 30 dana od dana prijave nestanka pločice, jer prema Pravilniku o registraciji vozila (N.N. 5/05, 19/05, 41/05 i 8/06) nove registracijske pločice izdat će se nakon 30 dana od dana prijave nestanka pločice.

6. Smije li se ovjeriti tehnički pregled vozilu kojemu je vlasnik prespojio stražnja svjetla tako da svijetle stražnje maglenke za vrijeme rada stražnjih pozicija ili stražnje maglenke se pale istodobno sa stop svjetlima na vozilu?

Ne, nikakva preinaka stražnjih svjetala na način "kako se to sviđa" vlasniku nije dozvoljena. Za vrijeme uključenih pozicija trebaju svijetlili samo pozicije, za vrijeme uključenja stop svjetala trebaju raditi samo stop svijetla, a maglenke trebaju raditi samo kada se uključe maglenke.

Izvedbe prespajanja rada svjetala najčešće su na starijim generacijama vozila poput VOLKSWAGEN GOLF-a I, II i III generacije, starim FIAT vozilima ali i ZASTAVAMA koje nisu niti imale stražnjih maglenki pa ih je vlasnik ugradio i sada rade kao nekakvo dodatno stop svjetlo.

Strelicom označeno svijetlo smije biti samo stražnja maglenka i ništa više

 

 

 

 

Treba li u predviđenu tablicu u kontrolnom listu ručno upisivati izmjerene sile kočenja ako je u stanici za tehnički pregled tehnologija rada takva da se nakon mjerenja kočnica na valjcima vrši ispis rezultata mjerenja iz valjaka i isti se zaklama uz pripadajući kontrolni list?

Ne treba. Ako se nakon mjerenja sila kočenja na valjcima (ovo praktično vrijedi za ispise iz bilo kojeg drugog instrumenta na tehnološkim linijama - mjerača stupnja prigušenosti amortizera, mjerača brze geometrije vozila, mjerača točke isparavanja kočne tekućine, analizatora ispušnih plinova, decelerometra itd.) vrši ispis izmjerenih rezultata direktno iz pisača mjernog instrumenta, te se na tom ispisu direktno mogu pročitati oni mjerni rezultati koji bi se upisali u kontrolni list, onda nije potrebno prepisivati izmjerene rezultate u obrazac kontrolnog lista. Naravno, u tom slučaju svi ispisi s rezultatima mjerenja moraju biti zaklamani uz obrazac kontrolnog lista.

Tehnologija ispisa rezultata mjerenja na pisačima mjernih instrumenata je bolja od ručnog prepisivanja rezultata te je preporučujemo (ovakav način rada nije obvezan) svim stanicama za tehnički pregled vozila.

Kako ne bi bilo zabune i nadalje ostaje obveza ispisivanja i klamanja uz pripadajući kontrolni list sljedećih rezultata mjerenja:

  • rezultati mjerenja ispušnih plinova nakon EKO testa (u kontrolnom listu niti ne postoji rubrika za upisivanje ovih mjernih rezultata)
  • rezultati mjerenja kočnica nakon periodičnog tehničkog pregleda kočnica (PTPK - u kontrolnom listu za periodični tehnički pregled kočnica ne postoje rubrike za upis sila kočenja, kočnih tlakova itd.)

7. Da li vozilo koje je imalo instaliran plinski uređaj pa ga je izgradilo ili vozilo koje je imalo ugrađeno komande za auto školu pa ih je izgradilo, nakon izgradnje tih uređaj mora ići na ispitivanje vozila?

Ne treba. Nakon izgradnje bilo kakvih dodatnih uređaja iz serijski proizvedenih vozila (plinska instalacija, dodatne komande) takvo vozilo postaje uobičajeni serijski proizvedeni automobil te nikakvo naknadno ispitivanje nije potrebno. Takvom vozilu samo treba izdati nove prometne dokumente i njima treba upisati one tehničke karakteristike koje vrijede za takvo serijski proizvedeno vozilo (masa, broj sjedećih mjesta, i sl.). Nepoznati podaci za takvo serijsko vozilo mogu se uzeti iz bilo kojeg kataloga vozila i uvidom u stvarno tehničko stanje vozila.

8. Kako izvršiti registraciju vozila i popunjavanje prometne dozvole ako je riječ o teretnom vozilu s promjenjivom nadogradnjom?

Pojedina teretna vozila na svojoj šasiji imaju mjesta za brzo učvršćenje promjenjivih nadogradnji. U jednom slučaju na istu šasiju može biti pričvršćen sanduk, u sljedećem slučaju hladnjača, pumpa za prijevoz betona itd. Prilikom tehničkog pregleda i registracije takvo vozilo treba definirati kao TERETNI AUTOMOBIL, a u oblik karoserije treba upisati PROMJENJIVA NADOGRADNJA (šifra A34). Takvom vozilu u rubrikama prometnih dokumenata treba upisati one tehničke podatke (o masi, duljini, širini, visini itd.) koje se odnose samo na golo vozilo sa šasijom za prihvat različitih tereta.

Međutim, u napomenu prometnih dokumenta treba dopisati sve one oblike nadogradnji i tehničke karakteristike tih nadogradnji koje su bitne za točno definiranje tog vozila. Npr. ako vozilo može biti opremano sa sandukom i debelostijenom hladnjačom onda u napomenu treba dopisati sljedeće:
7. OTVORENO/ 17. 7650 KG / 27. 11500/2550/3200
7. DEBELOSTIJENA HLADNJAČA/ 17. 11450 KG/ 27. 12000/2600/4000

Prva brojka (7., 17 i 27.) predstavlja broj rubrike koja se s promjenjivom nadogradnjom mijenja, a nakon brojke slijedi novi podatak koji vrijedi za tu nadogradnju na vozilu. Znači u konkretnom primjeru promijenilo se oblik karoserije (7.), masa praznog vozila (17.) i dimenzije vozila (27.) koje se pišu jedan iza druge na sljedeći način: duljina/šrina/visina.

9. Da li se prilikom prve registracije vozila ekološka kategorija motora (DIZEL - EURO II, DIZEL - EURO III itd.) treba odrediti prvenstveno na osnovu godine proizvodnje vozila ili se kao mjerodavan podatak može uzeti informacija iz stranih prometnih dokumenata, tehničke dokumentacije uz vozila, prospektne dokumentacije o vozilu i sl.?

Podatak o ekološkoj kategoriji vozila treba prvenstveno uzimati iz dostupne tehničke dokumentacije o vozilu, a to znači iz raznih kataloga, stranih prometnih dokumenata, prospektne dokumentacije i sl. Tek ako se na takav način ne može odrediti ekološka kategorija motora onda se prema godini proizvodnje tog vozila grubo utvrđuje kojoj ekološkoj kategoriji pripada to vozilo.

Npr. ako je u njemačkim prometnim dokumentima upisana kategorija EURO III, a vozilo je proizvedeno 1999. godine, onda u našoj bazi podataka treba upisati da je riječ o vozilu s EURO III motorom bez obzira što je prema godini proizvodnje takvo vozilo opremljeno EURO II motorom. Tek ako pomoću niti jednog dokumenta uz vozilo nije moguće odrediti ekološku kategoriju motora onda bi se takvom vozilu ekološka kategorija motora odredila prema godini proizvodnje tj. upisala bi se EURO II kategorija.

S poštovanjem,

Predsjednik Uprave
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti