kategorije pretrage

I/7, broj: 216-1/2006

Zagreb, 17/01/2006


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Tehnički pregled vozila koja moraju biti opremljena tahografom

U "Narodnim novinama" broj 120/05 od 12. listopada 2005. godine, objavljen je novi Pravilnik o tehničkim uvjetima i ispitivanju tahografa i ispitivanju ograničivača brzine. Ovaj Pravilnik svojim sadržajem obrađuje mnoge teme ali je za rad stanica za tehnički pregled vozila, odnosno nadzornika tehničke ispravnosti bitan zbog toga što se u njemu navode izgledi obrasca (Potvrde o ispitivanju i pripadajućih naljepnica) i žigova (onih u unutrašnjosti tahografa kao i onih koji se postavljaju na rastavljivim dijelovima transmisije tahografa), a koje nadzornici moraju kontrolirati pri svakom tehničkom pregledu.

Pravilnik se počinje primjenjivati od 01. veljače 2006. godine, tj. do toga datuma mogu se upotrebljavati stare naljepnice za ispitivanje tahografa, a svi tahografi koji su ispitani nakon 01. veljače 2006. godine moraju biti označeni novim naljepnicama iz navedenog Pravilnika, odnosno navedenim u ovoj okružnici. Ispitivanje tahografa vrijedi godinu dana.

Osim samog drugačijeg označavanja ispitivanja tahografa, najveća novina uvedena ovim Pravilnikom je obvezno ispitivanje ispravne podešenosti ograničivača brzine koja se provodi u ispitnom mjestu za vrijeme samog ispitivanja tahografa (ili prije toga u ovlaštenom servisu proizvođača vozila - ako provjeru ispravnosti ograničivača brzine nije moguće napraviti u ispitnom mjestu za tahografe - zbog konstrukcijskih izvedbi ograničivača brzine). Za nadzornike tehničke ispravnosti najbitnije je da se ispravnost ograničivača brzine (brzina na koju je ograničivač podešen) evidentira u pripadajućim dokumentima (naljepnici) uz tahograf tako da više nije potrebno zahtijevati postojanje nikakve druge naljepnice za ograničivač brzine.

Prilikom svakog tehničkog pregleda (redovnog, izvanrednog ili preventivnog, osim PTPK), na vozilima koja moraju biti opremljena tahografom, nadzornici su dužni kontrolirati sljedeće:

 1. Postojanje naljepnice za označavanje stalnice "k" tahografa. Naljepnica je dimenzija 26 × 15 mm. Naljepnica mora biti zaštićena zaštitnom folijom i izgleda poput naljepnice na slici 1. Naljepnica se postavlja u unutrašnjost tahografa (ako je to fizički moguće) ili u neposrednoj blizini na vidno mjesto pokraj tahografa.
 2. Postojanje naljepnice sa značajkama bitnim za uporabu tahografa dimenzija 43 × 73 mm. Naljepnica mora biti zaštićena zaštitnom folijom, uobičajeno se postavlja na okvir vozačevih vrata, na donje postolje sjedala vozača ili neposrednoj blizini samog tahografa, a izgleda poput naljepnice na slici 2.  Nadzornici su dužni kontrolirati postojanje obje ispunjene naljepnice, a na samoj naljepnici sa značajkama bitnim za upotrebu tahografa (slika 2) najviše pozornosti trebaju obratiti na datum kada je obavljeno ispitivanje tahografa. Ovaj datum ne smije biti stariji od jedne godine u trenutku obavljanja bilo kojeg tehničkog pregleda (redovnog, izvanrednog ili preventivnog). Ukoliko je ovaj datum stariji od godine dana, onda vozilo na tehničkom pregledu treba proglasiti neispravnim i zahtijevati da se prvo izvrši ispitivanje tahografa.

  Također, vozilo treba proglasiti neispravnim ako vozilo mora biti opremljeno ograničivačem brzine, a polje na naljepnici u koje mora biti upisana postavljena brzina ograničivača brzine (Vset) nije ispunjeno ili je ispunjeno s brzinom koja je veća od brzina propisanih Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (90 km/h - teretna motorna vozila, 100 km/h - autobusi prvi puta registrirani u RH nakon 01. siječnja 2005. godine i 105 km/h - autobusi prvi puta registrirani u RH do 01. siječnja 2005. godine).

  Obzirom da se primjenom ovog Pravilnika jednom godišnje počinje i s provjerom funkcionalnosti ograničivača brzine te se to evidentira na pripadajućoj naljepnici, više nije potrebno zahtijevati postojanje posebne naljepnice na kojoj je navedeno da je vozilo opremljeno ograničivačem brzine te na koju brzinu je podešen ograničivač brzine (vidi okružnicu Centra za vozila Hrvatske I/7, broj: 1243-1/99 od 10. lipnja 1999. godine).
 3. Postojanje utisnutog žiga za kliješta na svim rastavljivim dijelovima mehaničke ili električne transmisije tahografa na vozilu. Žig za kliješta ima kružni oblik promjera 7 mm i izgleda kao na slici 3.

  Svi žigovi u svom gornjem polukrugu imaju oznaku HR25, a u donjem polukrugu nalazi se numerička oznaka ispitnog mjesta (npr. 101). Vrlo je važno da se brojna oznaka ispitnog mjesta za tahografe postavljena na bilo kojem žigu bude istovjetna onoj oznaci koja je postavljena na naljepnici sa značajkama bitnim za uporabu tahografa. Naime, nakon svakog ispitivanja tahografa, ovlašteno ispitno mjesto dužno je na sva rastavljiva mjesta transmisije tahografa postaviti nove žigove, odnosno postaviti novu naljepnicu sa značajkama bitnim za uporabu tahografa na kojoj se također nalazi oznaka ispitnog mjesta koje je obavilo ispitivanje tahografa. Na taj način sve oznake na tahografu moraju biti od istog ispitnog mjesta.   Ako se na transmisiji tahografa nalazi žig nekog drugog ispitnog mjesta koje nije zalijepilo i naljepnicu sa značajkama bitnim za uporabu tahografa ili neki žig na transmisiji tahografa nedostaje (slika 4) vozilo na bilo kojem tehničkom pregledu treba proglasiti tehnički neispravnim. Kontrola postojanja ovih žigova mora se obaviti bez bilo kakvog mehaničkog rastavljanja dijelova tahografa ili vozila (ili izvlačenja tahografa iz ploče s instrumentima)
 4. Postojanje crvenog plastičnog žiga (ili žigova) pokrova mehanizma tahografa (za tahografe koji se mogu otvoriti zbog umetanja mjernih listova). Ovi žigovi trebaju spriječiti neovlašteni ulaz u unutrašnjost tahografa. Na žigu se mora nalaziti broj servisera koji je istovjetan broju koji se nalazi na žigovima postavljenim na svim rastavljivim dijelovima transmisije tahografa, kao i na naljepnici sa značajkama bitnim za uporabu tahografa.

  Još jednom naglašavamo da postojanje ovog žiga nadzornici mogu i moraju provjeravati samo na tahografima s bravicom koji se mogu otvoriti i gdje se tahografski listić postavlja na osovinicu u unutrašnjost tahografa, a nakon toga se tahografski uređaj zatvara s bravicom (slika 5).

  Tahografi koji se ne mogu otvoriti već se tahografski listić umeće u tahograf poput CD-a (tahograf samostalno uvlači tahografske listiće u unutrašnjost tahografa) nemaju izvana vidljive ove žigove te ih nadzornici tehničke ispravnosti niti ne mogu kontrolirati.   Ovi plastični crveni žigovi se prilikom svakog skidanja trajno uništavaju, a nadzornici prilikom kontrole ovih žigova mogu laganim povlačenjem žiga utvrditi da li se žig čvrsto drži za podlogu (pomoću elastičnih nožica) ili je isti već bio skidan s tahografa pa je sada samo naslonjen na njegovo kućište. Ako se posumnja u ispravnost ovog žiga ili ako u unutrašnjosti tahografa (koji se pomoću bravice može otvoriti) ne postoji ovaj žig, vozilo na bilo kojem tehničkom pregledu treba proglasiti tehnički neispravnim.

S poštovanjem,

Predsjednik Uprave
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti