kategorije pretrage

NEVAŽEĆA OKRUŽNICA ZAMIJENJENA SA OKRUŽNICOM


I/7, broj: 3254-1/2006

Zagreb, 20/12/2006


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog automobila osoba s invaliditetom

Kao što je do sada bilo poznato, temeljem Zakona o javnim cestama (NN 180/04), osobe s određenim invaliditetom imale su pravo biti oslobođene plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta (godišnje naknade za ceste) do 31. prosinca 2006. godine. Istim Zakonom, nakon toga datuma osobe s invaliditetom više nisu mogle biti oslobođene godišnje naknade za ceste.

Međutim, temeljem Zakona o dopunama Zakona o javnim cestama (NN 138/2006 od 20. prosinca 2006. godine) kojeg dostavljamo u privitku 1, utvrđeno je da osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka, i nadalje, među ostalim, ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta.

Pravilnikom o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (NN 143/2007 od 29. prosinca 2006. godine) kojeg dostavljamo u privitku 2, propisan je postupak i način ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade što se plaća pri registraciji osobnog automobila te se propisuju isprave kojima se dokazuje to pravo. Također, propisuje se postupak s naljepnicom koja se lijepi na osobni automobil u vlasništvu osobe koja ima pravo biti oslobođena godišnje naknade.

Pravo na neplaćanje, temeljem Pravilnika, mogu ostvariti samo osobe s invaliditetom za jedan osobni automobil u svom vlasništvu u jednoj kalendarskoj godini.

Temeljim navedenih propisa, od 01. siječnja 2007. godine, pravo na neplaćanje godišnje naknade za ceste može ostvariti samo ona osoba s invaliditetom koja prethodno od Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka ishodi RJEŠENJE kojim se dokazuje da je riječ o osobi s invaliditetom koja može biti oslobođena plaćanja godišnje naknade za ceste. Rješenje je trajno i važi isključivo za osobu i vozilo koje je navedeno u rješenju. Ako vlasnik promjeni vozilo dužan je od Ministarstva ishoditi novo rješenje. Novo rješenje se neće tražiti samo ako je vlasnik na istom osobnom automobilu iz bilo kojeg razloga promijenio registracijske tablice. Također, na istom rješenju će biti navedene osnovne identifikacijske karakteristike osobnog automobila u vlasništvu te osobe za kojeg nije potrebno platiti godišnju naknadu za ceste. Jedno rješenje se može iskoristiti samo za navedeni osobni automobil, a ne za više vozila. Primjer obrasca rješenja dostavljamo u privitku 3 ovog dopisa.

Nikakve druge potvrde, obrasci, mišljenja, uvjerenja i sl. se u postupku registracije ne smiju priznati kao dokumenti pomoću kojih se takvim osobama može izvršiti oslobađanje plaćanja godišnje naknade za ceste (računalo to niti ne dozvoljava jer je u računalo potrebno upisati klasu donesenog rješenja). Osobe s takvim dokumentima potrebno je uputiti na Ministarstvo da prvo ishode rješenje, a tek temeljem tog rješenja moguće je takvu osobu osloboditi obveze plaćanja godišnje naknade za ceste. Naravno, takve osobe uvijek mogu izvršiti registraciju svog vozila ali uz plaćanje punog iznosa godišnje naknade za ceste.

Temeljem izdanog rješenja, stanica za tehnički pregled na predmetni osobni automobil lijepi NALJEPNICU kojom se označava osobni automobil u vlasništvu osobe s invaliditetom na koja ista ima pravo na neplaćanje godišnje naknade za ceste. Naljepnica se lijepi samo jednom na vozilu i ostaje na njemu dok se ne promijeni ili vlasnik vozila ili se ne skine zbog nekog tehničkog problema (promjena vjetrobranskog stakla, naljepnica se skinula u auto praonici i sl.). Izgled naljepnice se dostavlja u privitku 4, a svim stanicama će nezavisno od ovog dopisa biti dostavljen odgovarajući broj naljepnica. Sve naljepnice su numerirane tako da stanice koje upotrebljavaju potprogram "SKLADIŠTE" u informatičkom sustavu, moraju zavesti naljepnice u skladište. Kada nekoj stanici nestane naljepnica na skladištu, iste se naručuju od CVH-a. Prilikom izdavanja svake naljepnice stranci se automatski naplaćuje propisani iznos od 17,00 kn.

Osoba koja ima pravo na naljepnicu može od stanice za tehnički pregled, isključivo temeljem izdanog rješenja, zatražiti naljepnicu u bilo kojem trenutku (neovisno o tehničkom pregledu ili registraciji) ili se traženje naljepnice može dogoditi za vrijeme tehničkog pregleda i/ili registracije vozila. U svakom slučaju, naljepnica se smije izdati samo ako je vozilo prisutno u stanici za tehnički pregled, a naljepnicu isključivo mora zalijepiti nadzornik. Naljepnica se lijepi isključivo u donji lijevi kut vjetrobranskog stakla s unutarnje strane vozila. Najstrože se zabranjuje dijeljenje ove naljepnice u ruke stranci jer je ista obećala da će ona sama zalijepiti naljepnicu. Ovo je vrlo bitno stoga što stranke, temeljem ove naljepnice, ostvaruju i neka druga prava osim prava na oslobađanje godišnje naknade za ceste.

Ako se naljepnica izdaje neovisno o tehničkom pregledu i registraciji već stranka sa vozilom dođe u STP samo da bi zalijepila naljepnicu na vozilo, naljepnica će se izdavati kroz poseban potprogram u meniju "REGISTRACIJA" gdje će trebati evidentirati osnovne podatke o vlasniku, vozilu i rješenju Ministarstva.

Ako se naljepnica izdaje za vrijeme registracijskog postupka, onda će opet u programu trebati evidentirati osnovne podatke o vozilu i vlasniku (ove podatke će računalo znati iz registracijskog dijela programa) te o rješenju Ministarstva. Potprogram za izdavanje naljepnice će se automatski otvarati kada se izabere opcija da je stranka oslobođena plaćanja godišnje naknade za ceste i da joj treba izdati naljepnicu.

Prilikom obavljanja tehničkog pregleda, svaki nadzornik treba provjeriti da li na vozilu već postoji naljepnica kojom se označava osobni automobil u vlasništvu osobe s invaliditetom. Poruka o eventualnom postojanju naljepnice nadzorniku će uvijek biti zapisana na kontrolnom listu pomoću slijedećeg teksta: "Vozilo smije biti označeno međunarodnim znakom pristupačnosti broj: 1234567". Nadzornik je pri tehničkom pregledu dužan samo provjeriti postojanje naljepnice (po broju) te ako je sve ispravno nema nikakvih daljnjih aktivnosti. Ako je na vozilu naljepnica ali s drugim brojem istu treba skinuti s vozila, a referentima naglasiti da stranci treba izdati novu naljepnicu.

Ako na vozilu nedostaje naljepnica koja bi temeljem prethodne poruke trebala postojati, onda je nadzornik također dužan naglasiti referentima da stranci treba izdati novu naljepnicu. Referenti će naljepnicu izdati, a isključivo nadzornik će je nalijepiti na propisano mjesto na vjetrobranskom staklu. Ovakvi slučajevi događati će se ako je stranka u međuvremenu zamijenila vjetrobransko staklo ili je naljepnica iz nekog drugog razloga skinuta sa vjetrobrana.

Prilikom obavljanja tehničkog pregleda osobnog automobila nadzorniku na kontrolnom listu može biti ispisan sljedeći tekst: "Sa vozila mora biti uklonjen međunarodni znak pristupačnosti broj 1234567". Tada treba provjeriti da li na vozilu postoji naljepnica kojom se označava osobni automobil u vlasništvu osobe s invaliditetom te istu skinuti s vozila. Ako vlasnik vozila ne dozvoljava skidanje naljepnice onda je pri unosu rezultata tehničkog pregleda potrebno unijeti da sa vozila nije skinuta naljepnica i automatski će se generirati greška: 160501 - Vozilo je nepropisno označeno međunarodnim simbolom pristupačnosti. Također, ako je na kontrolnom listu ispisan navedeni tekst o obvezi skidanja naljepnice, referentima će se na ekranu pojaviti poruka da u pisač umetnu bijeli papir kako bi se ispisao dokument "OBAVIJEST O SKIDANJU NALJEPNICE" koji je zajedno s kontrolnim listom potrebno predati nadzorniku. Nakon skidanja naljepnice nadzornik je dužan čitko potpisati ovu obavijest. Isti obrazac ovjerava se žigom STP-a (četvrtasti pečat za ovjeru kartona lake prikolice). Obavijest se poštanskim putem šalje u Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, u Upravu cestovnog prometa. Izgled ovog obrasca dostavlja se u privitku 5.

Po vozilu mogu postojati i neke druge slične naljepnice sa znakom pristupačnosti dobivene temeljem nekih drugih propisa. Nadzornici tehničke ispravnosti nemaju pravo kontrolirati niti skidati ove druge naljepnice već isključivo naljepnicu (privitak 4) koja se izdaje u stanici za tehnički pregled vozila.

Sa poštovanjem,
Predsjednica Uprave:
Ida Laić, dipl.oec.

Privitci:

Privitak 1 - Zakon o dopunama Zakona o javnim cestama

Privitak 2 - Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine

Privitak 3 - Obrazac RJEŠENJA kojeg izdaje Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

Privitak 4 - Izgled naljepnice kojom se označava osobni automobil u vlasništvu invalidne osobe

Privitak 5 - Izgled obrasca kojim se obavještava Ministarstvo o skidanju naljepnice sa simbolom pristupačnosti

NEVAŽEĆA OKRUŽNICA ZAMIJENJENA SA OKRUŽNICOM


Kontakti