I/8, broj: 2994-1/2006

Zagreb, 04/12/2006


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

S V I M A


PREDMET: Naplata naknade za uporabu javnih cesta

Štovani!

Prilikom provođenja kontrola poslovanja u STP i analizom baza podataka o naplaćenim naknadama za uporabu javnih cesta, uočene su neke tipične nepravilnosti koje se pojavljuju u radu. Najčešće se događa da referenti prilikom izrade računa, u slučaju kada se radi o promjeni vlasništva, promjeni registracijske oznake ili slično, a registracija vozila je još važeća, na računu kod "Opcija izračuna cestarine" predmet označe kao "Naknada za ceste plaćena na račun ŽUC-a" umjesto "Predmet bez obaveze plaćanja naknade za ceste".

U oba slučaja stavka naknade za ceste biti će maknuta sa računa, pa će s financijske strane u STP-u sve biti u redu. No, kako se odabrana opcija upisuje u podatke o predmetu koji se informatičkim putem dostavljaju u Centar za vozila Hrvatske i potom prosljeđuju Županijskim upravama za ceste, analiza takovih podataka daje pogrešne rezultate. Naravno, biti će netočna i izvješća o naplati naknade za ceste.

Za predmet koji je označen kao "Predmet bez obaveze plaćanja naknade za ceste", ŽUC neće očekivati priljev sredstava na svoj račun, pošto obaveza ne postoji, dok će za predmet koji je označen kao "Naknada za ceste plaćena na račun ŽUC-a" očekivati priljev sredstava u odgovarajućem iznosu na svoj žiro račun.

Zato vas upozoravamo da kod izrade računa posebno obratite pažnju na ispravno označavanje opcija izračuna cestarine (Sl.1.), kako u gore navedenim tako i u slučajevima oslobođenja od plaćanja naknade za ceste (za invalidne osobe).

Sa poštovanjem,
Predsjednica Uprave:
Ida Laić, dipl.oec.

KONTAKTI