kategorije pretrage

I/8, broj: 2995-1/2006

Zagreb, 04/12/2006


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Uvođenje informatičke obrade podataka u postupku ispitivanja vozila u STP –1. obavijest

Svim zaposlenicima stanica za tehničke preglede vozila, koji obavljaju snimanje vozila za potrebe postupka ispitivanja, poznato je da sadašnja tehnologija rada gotovo uopće ne uključuje informatičku tehnologiju, već se dostava dokumentacije vrši putem pošte. Izuzetak je dostava fotografija, koje se sada dostavljaju elektroničkom poštom. Uvođenje informatičke obrade podataka u postupak ispitivanja vozila značajno će skratiti vrijeme koje se sada troši na dostavu dokumentacije.

Uvođenjem informatičke obrade, u postupku obrade predmeta ispitivanja vozila u STP doći će do slijedećih promjena:

Prijava:

Svi potrebni podaci o vozilu i podnositelju zahtjeva unosit će se u računalo. Slijedi ispis obrasca prijave za ispitivanje, od kojih se jedan uručuje stranci. Ujedno se vrši i izdavanje računa za uslugu STP, te se ispisuju potrebni snimački listovi za obradu predmeta.

Snimanje vozila:

Obavlja se na dosadašnji način, u skladu s tehničkim uputama Instituta za vozila. Sve izmjerene veličine ručno se upisuju na odgovarajuće snimačke listove. Fotografiranje vozila vrši se digitalnim fotografskim aparatom (isto kao i do sada). Obavlja se i potrebni izvanredni tehnički pregled.

Slanje predmeta:

Po završenom snimanju vozila, u računalo se upisuju rezultati, a svi ručno popunjeni snimački listovi i prateća dokumentacija vozila potrebna u postupku ispitivanja vozila skenira se i pridružuje predmetu. Isto tako predmetu se pridružuju sve potrebne fotografije s digitalnog fotoaparata. Potvrdom da je predmet završen, svi podaci, pridružene slike dokumenata i fotografije prenose se u Institut za vozila putem postojeće komunikacijske mreže koju koriste STP.

Kako će novi modul za obavljanje gore navedenih poslova biti sastavni dio informatičkog sustava koji sada koriste sve STP, obavljanje opisanih poslova biti će moguće na jednom od postojećih radnih mjesta u STP. Obaveza STP će biti nabavka skenera, uređaja za presnimavanje pisane dokumentacije. Cijena uređaja zadovoljavajućih karakteristika iznosi približno 800,00 kn. Kako trenutno, u fazi razvoja programa, testiramo nekoliko uređaja, točnu specifikaciju odgovarajućeg skenera dobit ćete u slijedećoj obavijesti.

Obzirom na broj predmeta ispitivanja vozila, molimo voditelje STP da procijene da li će postojeći broj radnih mjesta (računala) biti dostatan ili je potrebno dodatno radno mjesto, te da u slučaju potrebe osiguraju nabavku potrebnog računala. Povećanje broja radnih mjesta moguće je provesti i nakon početka korištenja novog modula.

Novi je modul trenutno u fazi završnih testiranja, koja trebaju biti završena do kraja ove godine. Za uvođenje novog postupka u sve stanice za tehničke preglede vozila koje obavljaju postupak snimanja vozila za potrebe ispitivanja, nužno je, uz nabavku potrebne opreme, izvršiti i obuku zaposlenika. Planirana je jednodnevna obuka koju trebaju proći svi ispitivači vozila. Obuka će se obavljati u učionici Instituta za vozila u Velikoj Gorici, tijekom veljače 2007. godine. Točan raspored dobit ćete u slijedećoj obavijesti.

Istovremeno s provođenjem obuke, provest će se i instalacija potrebnih programa i podešavanje opreme po STP-ima.

Time bi sve STP tijekom ožujka 2007. g. prešle na novi način obrade predmeta pri snimanju za potrebe ispitivanja vozila.

Sa poštovanjem,
Predsjednica Uprave:
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti