kategorije pretrage

I/1, broj: 3024-1/2007

Zagreb, 05/10/2007


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Prepoznavanje vozila opremljena EBL sustavom i postupanje kod periodičnog tehničkog pregleda kočnica

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Kod vozila koja su opremljena EBL (eng. Electronic Brake Limiter) sustavom može doći do određenih poteškoća pri provedbi periodičnog tehničkog pregleda kočnica (dalje:PTPK) s obzirom na to da takva vozila nisu opremljena ARSK ventilom. Takvim vozilima funkciju ARSK ventila odnosno prilagodbu intenziteta kočenja s obzirom na trenutačno osovinsko opterećenje, obavlja upravo ovaj sustav (EBL) preko izvršnih elemenata ABS sustava. Dakle, vozila opremljena EBL sustavom nemaju I ne moraju imati ARSK ventil.

Provjera ovog sustava (EBL) svodi se na provjeru ispravnosti rada upozorne lampice ABS- a kako je i opisano u stručnom biltenu br. 104; PERIODIČNI TEHNIČKI PREGLED KOČNICA – Radna uputa.

Za vozila kod kojih je EBL sustav prepoznat, a kod unosa rezultata PTPK, treba evidentirati da je vozilo opremljeno EBL sustavom pritiskom na tipku F6 "Posebni slučajevi" čime se otvara izbornik unutar kojeg je potrebno izabrati opciju "A ARSK ventil". Odabirom te opcije otvara se lista mogućih posebnih slučajeva koji se javljaju kod ispitivanja ARSK regulacije od kojih je potrebno odabrati:

"14 VOZILO JE OPREMLJENO EBL SUSTAVOM"

Odabirom ove opcije deaktiviraju se polja za unos rezultata ispitivanja ARSK ventila čime se nadzornicima omogućava ispravan završetak unosa rezultata PTPK.

Kako bi se olakšala provedba PTPK kod ovakvih vozila, u prilogu ove okružnice dana je kratka uputa na koje dijelove kočnog sustava treba obratiti pozornost kako bi se što lakše prepoznalo vozilo opremljeno ovakvim sustavom.

 

Sa poštovanjem,

Predsjednica Uprave:

 

Ida Laić, dipl. oec.

 

 

 

Privitak:

  1. Kratka uputa za prepoznavanje EBL sustava

 

 

 

 

 

 

 

EBL – Electronic Brake Limiter

 

EBL je sustav koji na teretnim motornim vozilima zamjenjuje ARSK ventil. Taj sustav funkcionira na vozilima koja su opremljena ABS sustavima novije generacije.

Funkcionira na način da ABS ventilima na stražnjoj osovini ograničava tlak u cilindrima u ovisnosti o trenutnom opterećenju stražnje osovine. Trenutno opterećenje stražnje osovine određuje se usporedbom relativnog proklizavanja kotača prednje (nepogonske) i stražnje (pogonske) osovine.

 

Na slici niže dana je pojednostavljena shema zračne kočne instalacije motornog vozila opremljene EBL-om.

 

Karakterističnost motornih vozila opremljenih EBL sustavom je, osim nedostatka ARSK ventila, elektropneumatski osjetnik tlaka koji se nalazi negdje na upravljačkom vodu stražnje osovine (vidi shemu), jer, osim što EBL sustav mora poznavati trenutno opterećenje stražnje osovine, za korektan rad potreban mu je i iznos tlaka kojim vozač zadaje intenzitet kočenja, tj. tlak iz glavnog kočnog ventila.

 

Skica izgleda takvog osjetnika dana je na slici dolje lijevo, a njegova slika na slici dolje desno

 

EBL – Electronic Brake Limiter

Isto tako posebnost EBL-a je sklop relej ventila s dva ABS ventila (vidi shemu) koji se nalaze kod stražnje osovine, a čiji se izgled i primjer smještaja na vozilu može vidjeti na slikama niže

Napomena: Kao što se može vidjeti na slici dolje lijevo, ABS ventili ne moraju uvijek biti ugrađeni izravno na relej ventil.

Proizvođači koji svoja vozila opremaju EBL-om su IVECO i SCANIA.

IVECO navodi slijedeće tipove i modele vozila koji mogu biti opremljeni EBL sustavom:

190 E .. P / FP

400 / 440 E .. TP / TFP

400 / 440 E .. TXP

260 E .. YP / YFP

260 E .. YPS / YFS

260 E .. YPT / YFT

SCANIA navodi da vozila P, R i T serije, od godine proizvodnje 2001. mogu biti opremljeni EBL sustavom.

Posebna napomena: Vozilo je opremljeno EBL-om samo ako na njemu postoji elektropneumatski osjetnik tlaka te sklop releja i ABS ventila kako je opisano u ovoj uputi.

 

EBL – Electronic Brake Limiter

Za vozila proizvođača IVECO elektropneumatski osjetnik tlaka prema kojemu se EBL može prepoznati nalazi se npr. kod vozila TRAKKER ugrađen na priključku upravljačkog voda relej ventila stražnje osovine (označeno strelicom).

 

Na slici lijevo prikazan je karakterističan sklop relej ventila stražnje osovine i pripadajućih ABS ventila koji su ugrađen sa unutarnje strane desne uzdužne grede okvira vozila kod stražnje osovine.

Kod nekih vozila, elektropneumatski senzor tlaka neće se nalaziti ugrađen direktno na relej ventilu, već na lijevoj strani okvira ugrađen na dvosmjerno nepovratni ventil kao što je i prikazano na slici lijevo.

 

 

Na većoj slici strelicama su označeni relej ventil (desna strelica) i elektropneumatski ventil (lijeva strelica). Na manjoj slici strelicom je označen dvosmjerno nepovratni ventil na kojega je elektropneumatski ventil montiran.

Na slici lijevo može se vidjeti pogled odozgo na sklop relej ventila s ABS ventilima na vozilu IVECO EUROSTAR LD 260 E 43.

 

Na slici lijevo gore je strelicom označen elektropneumatski osjetnik tlaka karakterističan za EBL.


Na slici lijevo prikazan je pogled sprijeda na isti sklop. Osjetnik tlaka je također označen strelicom.

 

EBL – Electronic Brake Limiter

Za vozila proizvođača SCANIA elektropneumatski osjetnik tlaka prema kojemu se EBL može prepoznati nalazi se npr. kod tegljača na dvosmjerno nepovratnom ventilu učvršćenom uz upravljački ventil prikolice.

Na slici lijevo može se vidjeti shematski prikaz smještaja senzora tlaka.

 

Upravljačkom ventilu poluprikolice moguće je prići s donje strane vozila. Ako postoji, potrebno je skinuti plastičnu zaštitu koja pokriva upravljački ventil poluprikolice.

Na slici lijevo može se vidjeti izgled eletropneumatskog osjetnika tlaka montiranog uz upravljački ventil poluprikolice, a na slici dolje lijevo, njegov detaljniji izgled i način montaže.

 

Kontakti