kategorije pretrage

I/13, broj: 3039-1/2007.

Zagreb, 10/10/2007


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Izvanredni tehnički pregledi vozila po nalogu policijskog službenika – naplata naknade

Sukladno čl. 262. st. 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 105/04) vlasnik vozila ne plaća naknadu za izvanredni tehnički pregled, kada je vozilo od strane policijskog službenika upućeno na izvanredni tehnički pregled ako se na takvom pregledu utvrdi da je vozilo ispravno.

U nastavku dajemo upute kako postupati u slučajevima kada se takva vozila pojave na tehničkom pregledu.

Svaki tehnički pregled treba započeti prijavom tehničkog pregleda, tj. ispisom kontrolnog lista koji služi nadzorniku pri obavljanju tehničkog pregleda i ispisom računa za tehnički pregled. Ova tehnologija je vrlo precizno postavljena u tehnološkom postupku tehničkog pregleda pa i u tehnologiji koju diktira informatički program. Stoga nije moguće izvršiti prijavu tehničkog pregleda bez prethodne naplate istog. Ovo pravilo vrijedi i za izvanredni tehnički pregled.

Ako je vozilo na izvanrednom tehničkom pregledu proglašeno neispravnim stranka (vlasnik vozila) je dužna platiti naknadu za izvanredni tehnički pregled. Ukoliko stranka pristaje odmah platiti obavljeni izvanredni tehnički pregled, izdaje se gotovinski račun i naplaćuje usluga izvanrednog tehničkog pregleda prema vrsti vozila. Ukoliko stranka ne može platiti račun (nema novaca i slično) izdaje se R-1 račun koji stranka obavezno mora potpisati uz napomenu da je plaćanje izvršeno virmanom. Naime, ukoliko je u STP aktivirana kontrola ugovornih partnera to nije moguće stranci koja nije ugovorni partner izdati obračun usluga. U izvještajima prema financijskom odjelu tvrtke treba posebno obrazložiti da se račun odnosi na izvanredni tehnički pregled vozila po nalogu policijskog službenika na kojem je utvrđena neispravnost vozila.

Nadzornik tehničkog pregleda dužan je nakon svakog tehničkog pregleda stranci izdati zapisnik o tehničkom pregledu. Prilikom obavljanja izvanrednog tehničkog pregleda zapisnik treba izdati ovlaštenoj osobi i vozaču vozila. Praktično, zapisnik se može iz informatičkog sustava ispisati nebrojeno puta tako da se isti može uručiti i ovlaštenoj osobi i vlasniku vozila. Također, iz trenutnog informatičkog sustava moguće je bilo kada ispisati zapisnik o bilo kojem otprije obavljenom tehničkom pregledu.

Ako se na izvanrednom tehničkom pregledu po nalogu službene osobe utvrdi da je vozilo ispravno, onda temeljem upute Ministarstva unutarnjih poslova broj 511-01-14-9307/1-99 M.B. od 05.11.1999.g. troškove takvog izvanrednog tehničkog pregleda nitko ne snosi. U takvim slučajevima računovodstvo tvrtke u čijem sastavu posluje stanica, treba izvršiti otpis potraživanja prema stranci koja je bila s vozilom na izvanrednom tehničkom pregledu jer je vozilo bilo ispravno.

Obzirom da svaki tehnički pregled treba prijaviti u informatički sustav, izvršiti naplatu istog, ispisati kontrolni list te tek onda pristupiti samom pregledu to više nije moguće ispisivati «Potvrdu o izvanrednom tehničkom pregledu vozila» za ispravna vozila, a bez prijave tehničkog pregleda.

Usput napominjemo da je u pripremi izmjena informatičkog programa koja će uvelike olakšati obavljanje i naplatu izvanrednog tehničkog pregleda u ovakvim slučajevima o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.

Obzirom na navedeno, ovom okružnicom stavlja se van snage okružnica I/8, broj: 2806-1/2000 od 08.12.2000.g.

 

S poštovanjem,

Predsjednica Uprave

Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti