kategorije pretrage

I/7, broj: 1262-1/2007

Zagreb, 21/03/2007


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Uputa za postupanje s dokumentima za plinsku instalaciju - Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskog uređaja - "žuti karton"

U narednom vremenskom periodu će se upotrebom novog informatičkog modula za ispitivanje vozila i uvođenjem informatičke dostave snimljenih obrazaca sa ispitivanja vozila izbjeći fizička dostava obrazaca u CVH. Inženjeri koji obrađuju pojedine predmete imat će samo sliku pojedinih obrazaca na svojim ekranima. Međutim, time će dopisivanje pojedinih podatka u dostavljene originalne obrasce u CVH-u biti onemogućeno. Stoga će u budućnosti sve stanice za tehnički pregled vozila, prilikom promjene tehničkih podataka u prometnim dokumentima nakon ispitivanja vozila, biti dužne izvršiti i dopisivanje podataka u pojedine obrasce.

 

Primjer takvog dopisivanja podataka je "Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskog uređaja". Riječ je o malom žutom kartonu na kojeg su djelatnici CVH-a u postupku ispitivanja vozila dopisivali broj Uvjerenja i eventualno registracijsku oznaku vozila. Obzirom da sada taj karton fizički neće biti prisutan u CVH-u za vrijeme ispitivanja vozila, te rubrike će ostati prazne nakon završenog postupka ispitivanja. Stoga je ona STP kod koje se vozilo nakon ispitivanja pojavi na promjeni tehničkih podataka vozila, dužna pisaćim strojem dopisati ove podatke. Na sljedećoj slici zaokruženi su podaci koji se trebaju dopisati u žutom kartonu.

Obzirom da je novi način informatičke dostave obrazaca već započeo u jednoj STP, opisani način dopisivanja podataka u žuti karton treba primijeniti u svim slučajevima kada se u STP pojavi vozilo s plinskom instalacijom, a nema popunjene ove rubrike.

Sa poštovanjem,

 

Predsjednica Uprave

 

Ida Laić, dipl.oec.

 

Kontakti