kategorije pretrage

I/7, broj: 1447-1/2007

Zagreb, 10/04/2007


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Periodični tehnički pregled i periodični tehnički pregled kočnica

Obzirom da je u proteklom razdoblju postavljeno više pitanja na temu evidencije preventivnih tehničkih pregleda i periodičnih tehničkih pregleda kočnica, dostavljamo pripadajuće odgovore:

 

1. Kako se određuje datum važenja preventivnih tehničkih pregleda (PTP)?

Datum važenja preventivnih tehničkih pregleda (dalje: PTP) upisuje se u karton preventivnih tehničkih pregleda na način da se označi zadnji dan onog mjeseca u kojem ističe propisani rok važenja PTP-a.

Primjer 1: Vozilo koje podliježe PTP i koje je starije od 7 godina, pristupi PTP-u 15.03.2007. godine. U karton preventivnih pregleda će mu se kao datum važenja PTP-a upisati datum 30.06.2007. Dakle, upisuje se zadnji dan mjeseca u kojem mu ističe rok važenja preventivnog tehničkog pregleda (vozilo je PTP-u pristupilo u ožujku, a rok od tri mjeseca ističe u lipnju - tada se kao rok trajanja PTP-a upisuje zadnji dan lipnja).

Također vrijedi naglasiti da se uvijek, kada vozilo pristupi redovnom tehničkom pregledu, a takvo vozilo podliježe PTP, u kartonu preventivnih tehničkih pregleda označava rok važenja preventivnog pregleda od dana obavljenog redovnog tehničkog pregleda (bez obzira koji je datum zbog neredovitog dolaska vozila u STP do sada pisao u kartonu preventivnih tehničkih pregleda). Naravno, u takvim slučajevima PTP se ne naplaćuje jer je taj pregled sadržan u redovnom tehničkom pregledu.

Primjer 2: Vozilo koje podliježe PTP i koje je starije od 7 godina, pristupi redovnom tehničkom pregledu 15.03.2007. godine. Rok važenja redovnog tehničkog pregleda označava se u računalu i na RL registracijskom obrascu do 31.03.2008. godine, a istodobno se u karton preventivnih pregleda, bez obzira koji datum trenutno piše u kartonu upisuje datum 30.06.2007. godine do kada vrijedi PTP.

 

2. Kako se određuje datum važenja periodičnih tehničkih pregleda kočnica (PTPK)?

Datum važenja periodičnog tehničkog pregleda kočnica (dalje: PTPK) upisuje se u karton preventivnih pregleda na način da se označi zadnji dan onog mjeseca u kojem ističe propisani rok važenja PTPK-a (uvijek 12 mjeseci).

Primjer 3: Vozilo koje podliježe PTP, a time i PTPK-u i koje je starije od 7 godina pristupi istodobno PTPK-u i redovnom tehničkom pregledu 13.03.2007. godine. PTPK se ovjerava u kartonu preventivnih tehničkih pregleda do 31.03.2008. godine. Rok važenja redovnog tehničkog pregleda kao i u prethodnom primjeru označava se u računalu i na RL registracijskom obrascu do 31.03.2008. godine, a istodobno se u karton preventivnih pregleda, bez obzira koji datum trenutno piše u kartonu upisuje datum 30.06.2007. godine do kada vrijedi PTP.

Naravno, PTPK se može obaviti najviše 30 dana prije obavljanja redovnog tehničkog pregleda.

 

3. Treba li se naplatiti PTPK za vozila opremljena hidrauličnom kočnom instalacijom?

Ne! Za ona vozila koja podliježu PTPK-u, a opremljena su hidrauličnom kočnom instalacijom, pregled hidraulične kočne instalacije se obavlja u sklopu redovnog tehničkog pregleda. Naime, hidraulična kočna instalacija ne omogućuje nikakve dodatne preglede kočnih perfomanci i provjere funkcioniranja kočne instalacije od onih provjera koje se obavljaju za vrijeme redovnog tehničkog pregleda. Stoga se PTPK hidraulične kočne instalacije obavlja u sklopu redovnog tehničkog pregleda i, ako je instalacija uredna i ispravna, u karton preventivnog tehničkog pregleda se ovjerava PTPK sa datumom kako je opisano u točki 2. ove okružnice. S obzirom na to da se pregled kočne instalacije obavlja u sklopu redovnog tehničkog pregleda, nije dopušteno dodatno naplaćivati PTPK.

 

4. Smije li se u praksi istodobno izvršiti prijava redovnog tehničkog pregleda i periodičnog tehničkog pregleda kočnica (PTPK)?

Smije! Ovo je čak vrlo uobičajeni način rada u stanicama za tehnički pregled jer jedno vozilo tj. njegov vlasnik ne želi gubiti više vozilo/dana na obvezne preglede te ih sve želi obaviti u jednom danu. Naravno, ako se za vrijeme PTPK vozilo treba proglasiti neispravno, onda se niti rezultati redovnog tehničkog pregleda ne smiju unijeti u računalo kao da je vozilo ispravno. U takvim slučajevima vozilo uvijek treba i na redovnom tehničkom pregledu proglasiti neispravnim zbog greške utvrđene na kočnicama, odnosno na PTPK. U takvim slučajevima na redovnom tehničkom pregledu preko izbornika za ručni unos grešaka treba ručno izabrati istu onu grešku zbog koje je vozilo proglašeno neispravnim na PTPK.

 

Ovom uputom prestaju vrijediti upute Centra za vozila Hrvatske I/7, broj: 414-1/99 od 08. ožujka 1999. godine.

 

 

 

Sa poštovanjem,

 

Predsjednica Uprave

 

Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti