kategorije pretrage

I/7, broj: 2816-1/2007

Zagreb, 12/10/2007


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Obveze ispisivanja Kontrolnog lista prije pregleda vozila na tehnološkoj liniji

Obzirom da su mnoge kontrole na terenu primijetile da nadzornici započinju sa obavljanjem tehničkog pregleda bez prethodne prijave tehničkog pregleda i ispisa Kontrolnog lista, ovom okružnicom obavještavamo svo osoblje stanica da takav način rada nije ispravan, odnosno nije dozvoljen.

Tehnički pregled započinje s prijavom tehničkog pregleda, slijedi ispis Kontrolnog lista i tek s ovim dokumentom nadzornik obilazi vozilo i bilježi svoja zapažanja o vozilu i njegove karakteristike. Pregled vozila na tehnološkoj liniji bez Kontrolnog lista nije ispravan pregled.

Ipak iznimno, ponekad se vozilo može pregledati bez Kontrolnog lista (npr. u slučaju kvara računala ili nestanka struje u administrativnim prostorima), ali je sve podatke koji se inače bilježe u Kontrolnom listu potrebo zapisati na priručni papir.

Još jednom naglašavamo da je ovakav način rada dopušten samo iznimno te da je svaki takav slučaj potrebno obrazložiti (zapisati) u pripadajućem Kontrolnom listu u rubriku „Bilješke" (npr. „kvar na računalima u STP").

Sa poštovanjem,

 

Predsjednica Uprave

 

Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti