kategorije pretrage

I/7, broj: 3604-1/2007

Zagreb, 13/12/2007


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Pregled vozila za zadovoljavanje posebnih uvjeta vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe - pregled taksi vozila - podsjetnik

Temeljem Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe ("Narodne novine" br. 111/2003 i 148/2003), utvrđeno je da osobni automobil namijenjen za auto-taksi prijevoz mora ispunjavati sve tehničke uvjete koji se zahtijevaju za taksi vozila od 01. siječnja 2008. godine.

Dakle, podsjećamo sve nadzornike tehničke ispravnosti da nakon 01. siječnja 2008. godine, prilikom svakog pregleda vozila za izdavanje potvrde o zadovoljavanju posebnih uvjeta za auto-taksi prijevoz, negativnu potvrdu o posebnim uvjetima trebaju izdati uvijek ako vozilo ne zadovoljava najmanje jedan od slijedećih zahtjeva:

  1. Vozilo mora imati ugrađen taksimetar odobrenog tipa, umjeren i postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu.
  2. Vozilo mora imati ovjeren cjenik auto-taksi usluge postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu.
  3. Vozilo mora imati ugrađenu svjetleću oznaku "TAXI" na krovu vozila, koja mora svijetliti kada je vozilo slobodno za vožnju.
  4. Vozilo na svjetlećoj oznaci "TAXI" mora imati istaknut evidencijski broj taksi prijevoznika.
  5. Vozilo mora imati najmanje četiri bočna vrata ili troja bočna vrata od kojih su vrata u drugom redu sjedala izvedena na desnoj strani vozila.
  6. Vozilo mora imati ugrađeno stražnje svjetlo za maglu u skladu s Pravilnikom ECE-R 48. Vozilo mora imati ugrađen uređaj za istodobno uključivanje svih pokazivača smjera u skladu s Pravilnikom ECE-R 48. Vozilo mora imati ugrađene sigurnosne pojaseve na svim sjedalima u skladu s Pravilnikom ECE-R 14 i ECE-R 16. Vozilo mora imati ugrađene naslone za glavu na svim sjedalima u skladu s Pravilnikom ECE-R 25 i ECE R 17. Vozilo mora imati ugrađen klima uređaj. Vozilo mora imati ugrađen kočni protublokirajući sustav (ABS) u skladu s Pravilnikom ECE-R 13. Vozilo mora imati ugrađene zračne jastuke najmanje za vozača i suvozača. Vozilo mora imati ugrađeno treće stop svjetlo u skladu s Pravilnikom ECE-R 48. Ako je vozilo opremljeno vučnom kukom, ista mora biti EURO izvedbe. Vozilo mora biti tako konstruirano da je zapremina prtljažnog prostora najmanje 310 litara mjereno prema VDA normi.

Podsjećamo da su se tehnički zahtjevi nabrojani u točkama 1. do 7., otprije zahtijevali kod svih auto-taksi vozila, a zahtjevi izneseni u točkama 8. do 15. odnosili su se samo na vozila koja su se prvi puta stavljala u promet kao auto-taksi vozila. Kako je već rečeno, od 01. siječnja 2008. godine sva auto-taksi vozila moraju zadovoljavati sve gore navedene uvjete od točke 1. do 15., inače im je potrebno izdati negativnu potvrdu o zadovoljavanju posebnih uvjeta.

Detaljnije tehničke upute o načinu pregleda svih vozila za zadovoljavanje posebnih uvjeta, pa tako i osobnih automobila namijenjenih za auto-taksi prijevoz moguće je pronaći u "Stručnoj uputi o pregledima vozila glede udovoljavanja posebnim uvjetima za obavljanje javnog cestovnog prijevoza i prijevoza za vlastite potrebe" broj 2731-1/2003. Centar za vozila izdao je ovu uputu u studenom 2003. godine. Navedenu uputu nadzornici već imaju u stanicama za tehnički pregled ili je mogu pronaći na Internet stranicama Centra za vozila Hrvatske - www.cvh.hr. Pozornost jedino treba obratiti činjenici da su odredbe ovdje predmetnog Pravilnika bile mijenjane i prolongirane pa se u uputama kao prijelazni datum za auto-taksi vozila uvijek navodi 01. siječanj 2006. godine što je u međuvremenu promijenjeno na 01. siječanj 2008. godine. Također, u početku se zahtijevao minimalni obujam prtljažnika od 350 litara (VDA), što je kasnijim izmjenama propisa smanjeno na 310 litara prema VDA normi.

Također, Centar za vozila Hrvatske izdao je cijeli niz okružnica na temu "Posebnih uvjeta" koje sve još uvijek vrijede i primjenjuju se. Ako neka stanica nema ove okružnice, sve ih je moguće pronaći na Internet stranicama Centra za vozila Hrvatske i ovom prilikom upute koje su otprije izrečene neće se ponavljati.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA UPRAVE: Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti