kategorije pretrage

I/8, broj: 583-1/2007

Zagreb, 23/01/2007


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Naljepnice za označavanje roka valjanosti tehničkog pregleda vozila

Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim pregledima vozila, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 119 od 6.studenoga 2006. godine, propisan je novi izgled znaka kojim se označava rok važenja tehničkog pregleda motornog vozila (prometne dozvole). Tekst pravilnika dostavljamo u prilogu.

Kao što je vidljivo iz Pravilnika, od 1. veljače 2007. godine za označavanje vozila upotrebljavat će se dvije vrste naljepnica:

- Naljepnica dimenzija 60 x 70 mm (obrazac broj 7) - za označavanje svih vrsta vozila osim mopeda, motocikala i priključnih vozila. Ova naljepnica izrađuje se i kao unutarnja (za lijepljenje s unutarnje strane vjetrobranskog stakla) i kao vanjska (za lijepljenje na vanjski dio vozila). Vanjska varijanta ove naljepnice koristi se isključivo za označavanje traktora koji nemaju vjetrobransko staklo.

- Naljepnica dimenzija 61 x 44 mm (obrazac broj 7a) - za označavanje mopeda, motocikala i priključnih vozila. Ova naljepnica izrađuje se samo kao vanjska (za lijepljenje na vanjski dio vozila). Kako ova naljepnica služi i za označavanje lakih prikolica kod kojih je rok valjanosti tehničkog pregleda 3 godine, izrađuju se dvije varijante - s oznakom godine koja odgovara roku valjanosti od jedne godine i s oznakom godine koja odgovara roku valjanosti od tri godine.

Način dostave, naručivanja i plaćanja naljepnica ostaje identičan kao do sada. Iz tehničkih razloga, do kraja siječnja svim stanicama za tehničke preglede dostavit će se nove naljepnice u količini dostatnoj za jednomjesečne potrebe, a dodatne količine će biti dostavljene tijekom veljače.

Označavanje šifre STP koja je obavila tehnički pregled vozila i mjeseca u kojem ističe valjanost tehničkog pregleda vrši se bušenjem odgovarajućih oznaka na naljepnici, istim alatom (kliještima za bušenje) kao i kod dosadašnje naljepnice. Oznake u poljima crvene i bijele boje znače mjesec u kojem ističe valjanost tehničkog pregleda (prometne dozvole), dok kombinacija oznaka u poljima plave i bijele boje daje brojčanu oznaku STP.

Od 1. veljače nadalje, nije dozvoljeno izdavati okrugle naljepnice s oznakom godine važenja 2008. i 2010. za lake prikolice.

U modulu "skladišta" informatičkog sustava (za one STP koje koriste ovaj modul) biti će dodane stavke za unos podataka o novim naljepnicama. Cijena naljepnice ostaje nepromijenjena.

Sa poštovanjem,

Predsjednica Uprave
Ida Laić, dipl.oec.

Privitak:Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim pregledima vozila

Kontakti