kategorije pretrage

NEVAŽEĆA OKRUŽNICA ZAMIJENJENA SA OKRUŽNICOM


I/5, broj: 2930-1/2008.

Zagreb, 30/12/2008


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Oslobađanje invalidnih osoba - korisnika vozila u vlasništvu leasing društava od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta

Poštovani,

U «Narodnim novinama» broj 146/08 od 17.12.2008. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama kojim se, između ostalog, proširuje krug invalidnih osoba koje imaju pravo na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta. Tako pravo na oslobađenje od plaćanja predmetne naknade, od 25. 12. 2008. godine kada je Zakon stupio na snagu, imaju i invalidne osobe za jedan osobni automobil kojeg koriste na temelju ugovora o leasingu.

Neovisno od toga kada će se u stanicama za tehnički pregled vozila pojaviti prva rješenja kojim se invalidne osobe - korisnici vozila u vlasništvu leasing društava oslobađaju od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta, izvješćujemo Vas da je informatički program prilagođen novim odredbama te već sada može prihvaćati rješenja kojim se invalidne osobe - korisnici vozila u vlasništvu leasing društava oslobađaju od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta.

S poštovanjem,

Predsjednica Uprave
Ida Laić, dipl.oec.

NEVAŽEĆA OKRUŽNICA ZAMIJENJENA SA OKRUŽNICOM


Kontakti