kategorije pretrage

I/7, broj: 2281-1/2008

Zagreb, 30/09/2008


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Rok ispitivanja tahografa i ograničivača brzine

U «Narodnim novinama» broj 89/2008 od 30. srpnja 2008. godine objavljen je Pravilnik o tahografima i ograničivaču brzine. Ovim Pravilnikom propisuju se tehnički uvjeti za tahografe, način ispitivanja tahografa itd. te njegov sadržaj nije direktno bitan za rad nadzornika tehničke ispravnosti vozila. Međutim, istim Pravilnikom propisuje se novi rok koliko vrijedi ispitivanje tahografa. Do sada je rok ispitivanja tahografa bio svake godine, a novim Pravilnikom je propisano da se ispitivanje tahografa obavlja svake dvije godine. Ova odredba, kao i cijeli Pravilnik vrijedi od 01. listopada 2008. godine. Dakle, prilikom tehničkog pregleda vozila koja moraju biti opremljena tahografom, nadzornici su kao i do sada dužni kontrolirati datum ispitivanja tahografa koji se nalazi na naljepnici sa značajkama bitnim za upotrebu tahografa. Ovaj datum ne smije biti stariji od dvije godine u trenutku pregleda vozila. S poštovanjem, Predsjednica Uprave Ida Laić, dipl. oec.

Kontakti