kategorije pretrage

I/7, broj: 2739-02/2008

Zagreb, 03/12/2008


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Akcija «Nadzor teretnih vozila i autobusa» - sudjelovanje u kontroli tehničke ispravnosti na terenu

Poštovane kolege,

dana 10. prosinca 2008. godine (srijeda), na niže navedenim lokacijama odvijati će se preventivno represivna akcija nadzora teretnih vozila i autobusa. Akcija se odvija u cilju povećanja stupnja sigurnosti u prometu te smanjenja broja i posljedica prometnih nesreća, a postupajući sukladno direktivi Europskog parlamenta 2000/30/EC.

Akcija će se provoditi na slijedećim lokacijama, a u skladu s razgovorima obavljenim s voditeljima STP-a, uz svaku lokaciju je navedena i STP čiji će djelatnici sudjelovati u akciji:

 1. Državna cesta broj 8, PODGRADINA, pokraj benzinske postaje INA Opuzen, u smjeru Dubrovnika - u vremenu od 08,00 - 11,00 sati. Zaduženi su djelatnici STP Metković, iz Metkovića. Voditeljica akcije na ovoj lokaciji je gđa. Ivana Bajo, mob: 091/5432628.
 2. Državna cesta broj 8, KUPARI (ulaz u objekt «Kupari») - u vremenu od 13,00 - 16,00 sati. Zaduženi su djelatnici STP Auto-Dubrovnik iz Dubrovnika. Voditelj akcije na ovoj lokaciji je gosp. Zdenko Kuleš, mob: 098/1990334.
 3. Državna cesta broj 1, SOLIN - DRAČEVAC (kod zatvora Bilice), smjer od Sinja prema Splitu- u vremenu od 08,00 - 11,00 sati. Zaduženi su djelatnici STP Eurodaus iz Splita. Voditelj akcije na ovoj lokaciji je gosp. Zdravko Gabelica, mob: 091/5587227.
 4. Državna cesta broj 8, SOLIN (kod raskrižja «Termoplastika»), smjer od Solina prema Splitu - u vremenu od 13,00 - 16,00 sati. Zaduženi su djelatnici STP Eurosolin iz Solina. Voditelj akcije na ovoj lokaciji je također gosp. Zdravko Gabelica, mob: 091/5587227.
 5. Autocesta A1 - odmorište «Jasenice» (benzinska postaja «Tifon»), u pravcu Zadra - u vremenu od 08,00 - 11,00 sati. Rezervna opcija u slučaju jake bure je odmorište «Pristeg». Zaduženi su djelatnici STP Eurozadar iz Zadra. Voditelj akcije na ovoj lokaciji je gosp. Marko Janković, mob: 098/1907575.
 6. Autocesta A1 - odmorište «Jasenice» (benzinska postaja «Tifon»), u pravcu Zagreba, u vremenu od 08,00 - 11,00 sati. Rezervna opcija u slučaju jake bure je također odmorište «Pristeg». Zaduženi su djelatnici STP Atlas iz Zadra. Voditelj akcije i na ovoj lokaciji je gosp. Marko Janković, mob: 098/1907575.
 7. Državna cesta broj 1, POLAČA - u vremenu od 13,00 - 16,00 sati. Zaduženi su djelatnici STP Knin iz Knina. Voditelj akcije na ovoj lokaciji je gosp. Lukica Bilan, mob: 091/5877821.

Na navedenim lokacijama kontrolirati će se prije svega dokumentacija vozila, tehnička ispravnost vozila, eventualna dokumentacija uz prijevoz opasnih tvari, prekoračenje dopuštenih osovinskih opterećenja, vrijeme vožnje i odmora vozača, nezakoniti prelazi državne granice itd.

U akciji će sudjelovati policijski službenici, inspektori cestovnog prometa iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, djelatnici «Hrvatskih cesta», djelatnici «Hrvatskih autocesta», djelatnici iz stanica za tehnički pregled vozila i još nekih drugih službi (veterinarska inspekcija, HAK, carinske službe itd.). Naravno, djelatnici stanice za tehnički pregled, u sklopu ove akcije vršit će samo kontrolu tehničke ispravnosti vozila, dok će ostale aktivnosti poput vaganja vozila, kontrolu radnih vremena, kontrolu dokumentacije itd. vršiti ostali sudionici akcije.

Voditelji akcije na pojedinim lokacijama su odgovorne osobe koje će koordinirati rad svih djelatnika i službi prisutnih na terenu iz raznih organizacija pa tako i djelatnicima stanice za tehnički pregled vozila. Oni su odgovorni i za utvrđivanje tehnologije kontrole vozača, vozila i dokumentacije, pa se djelatnici STP moraju s njima dogovoriti u kojem trenutku, nakon zaustavljanja vozila, trebaju izvršiti tehnički pregled vozila, pazeći pritom da što manje ometaju ostale sudionike akcije. Nije bitno da se sva zaustavljena vozila tehnički pregledaju. Pregledati treba samo ona vozila koja vizualno izgledaju loše održavana i kod kojih se očekuje neka tehnička neispravnost.

Za pripremu akcije i tijekom provedbe akcije nadzornici se trebaju voditi slijedećim načelima:

 1. Prije same akcije treba potražiti i upoznati se s voditeljem akcije na pojedinoj lokaciji i obavijestiti ga koji djelatnici STP će sudjelovati u akciji. Za bilo kakva dodatna pitanja možete se konzultirati s kolegom Zoranom Kalauzom (098/229905). S pojedinim voditeljem akcije na terenu treba dogovoriti i tehnologiju pregleda, tj. u kojem trenutku, nakon zaustavljanja vozila će se pristupiti tehničkom pregledu vozila.
 2. Svi djelatnici STP koji izlaze na teren moraju biti primjereno obučeni (zaštitna obuća + kombinezon), a sa sobom je potrebno ponijeti i zaštitne rukavice, baterijsku lampu, komplet sitnog alata poput nekoliko poluga različitih veličina («pajsera»), odvijača, čekić, nekoliko ključeva, krpe, podmetač za pisanje i obvezno automehaničarska kolica za podvlačenje pod vozilo u ležećem položaju. Također, potrebno je ponijeti i zaštitne naočale.
 3. Tehnički pregled treba se sastojati od sljedećih aktivnosti:

  Vizualna kontrola vozila izvana - Vozilo treba biti ugašeno i tada je potrebno prošetati oko vozila i utvrditi eventualnu koroziju, stanje nosivih dijelova karoserije (šasije) i kabine, stanje nadogradnje, pogledati oštećenost i učvršćenost svjetlosnih tijela po vozilu, postojanje i stanje bočnih i stražnjih zaštita protiv podlijetanja, postojanje rezervne gume (tj. guma - ako je riječ o sklopu vučnog i priključnog vozila), učvršćenost pojedinih elemenata po vozilu poput kutije s akumulatorima, spremnika komprimiranog zraka, spremnika goriva itd.), curenje goriva iz spremnika, puštanje komprimiranog zraka iz kočnog sustava (posebno na spoju vučno i priključno vozilo), postojanje blatobrana na kotačima, oštećenost, potrošenost i istovjetnost guma na istoj osovini, stanje glavina kotača i pripadajućih vijaka za učvršćivanje kotača. Zavlačenjem pokraj kotača potrebno je uočiti eventualna oštećenja na ovjesu vozila poput slomljenih listova lisnatih opruga, eventualno dodirivanje opruga od šasiju vozila kao i stanje ostalih elemenata ovjesa. Na samoj kabini vozila potrebno je kontrolirati cjelovitost staklenih površina te otvaranje i zatvaranje vrata (postojanje kvaka). Također, ako je to moguće treba uočiti eventualnu oštećenost ispušnog sustava s vanjske strane vozila.

  Sa stražnje strane vozila treba uočiti postojanje i eventualnu potrošenost ploča za označavanje dugih i teških vozila. Od vozača treba zahtijevati na uvid sigurnosni trokut dok ostalu opremu vozila koja je obvezna u Republici Hrvatskoj nije potrebno zahtijevati na uvid.

  U vizualnu kontrolu spada i pregled broja šasije koji mora biti istovjetan s onim u prometnim dokumentima.

  Kontrola unutrašnjosti kabine vozila - Vozilo i nadalje treba biti ugašeno. Ulaskom na mjesto vozača prvo se vežite (ako pojas postoji) te tom radnjom provjerite je li ispravan sigurnosni pojas i pripadajuća kopča. Oduprite se od sjedalo vozača tj. kontrolirajte čvrstoću naslona i čvrstoću same sjedeće površine. Zatvorite vrata i kontrolirajte sve obloge s unutarnje strane kabine. Dajte kontakt i pogledajte da li svijetle sve propisane lampice (ulje, električna instalacija, rad manometara s tlakom kočne instalacije itd.). Uočite da li na vozilu postoje i neke druge kontrolne lampice koje se davanjem kontakta pale (npr. ABS, EBS itd.).

  Upalite motor. Obratite pažnju na zvuk motora, proklizavanje remenja, struganje zubi elektropokretača, stanje kontakt brave itd. Za vrijeme paljenja pogledajte kroz vrata i uočite da li motor pretjerano dimi pri paljenu. Povucite ručnu kočnicu i ubacite polugu mjenjača u prazni hod i pustite papučicu spojke da motor radi na praznom hodu. Pokušajte pomaknuti polugu ručne kočnice iz njenog zakočenog položaja bez otpuštanja sigurnosnog zasuna na njoj. Ista mora ostati blokirana u svom početnom stanju. Pritisnite nekoliko puta papučicu za snagu do kraja i zadržite je u tom položaju jednu sekundu (kao kada se radi EKO test) te vizualno kroz vrata vozila provjerite da li motor pretjerano dimi.

  Pogledajte u kakvom su stanju papučice spojke, kočnice i papučice za snagu - da li postoje protuklizni jastučići.

  Kontrolirajte sve instrumente u vozilu na način kako je to uobičajeno u samoj stanici za tehnički pregled - kontrolom svih komandi i dijelova s lijeve na desnu stranu prostora vozača (od uređaja smještenih na vratima vozila preko upravljača, instrument ploče do poluge ručne kočnice). Posebno ne zaboravite kontrolu samog tahografa tj. postojanje baždarne naljepnice na tahografu (sve naljepnice su vrlo slične hrvatskoj naljepnici za tahografe), kao i plombi smještenih u unutrašnjost tahografa - pokušajte lagano noktom podignuti malu crvenu plombu u unutrašnjosti tahografa kako bi uočili da li su pokidane «nožice» plombe. Potražite na naljepnici i brzinu na koju je podešen ograničivač brzine.

  U vozilu treba kontrolirati paljenje odgovarajućih signalnih lampica za svjetla, a kolega nadzornik s prednje strane vozila može kontrolirati rad tih svjetala. Uočite da li je na obruču upravljača pokidana obloga i probajte upravljač pomaknuti lijevo - desno kako bi uočili eventualnu zračnost ili metalni zvuk koji postoji pri pokretanju upravljača. Također pri tom zakretanju uočite da li radi servo pojačalo upravljača. Zatrubite i provjerite radi li sirena. Naprskajte vjetrobran sa sredstvom za pranje stakala, a zatim pokrenite brisače i uočite da li rade. Pritisnite prekidač za sva četiri pokazivača pravca i uočite da li isti funkcionira.

  Ugasite motor vozila te uzastopnim pritiskanjem papučice kočnice (dok je dat kontakt) potrošite zalihu zraka u spremnicima zraka i uočite da li se pali kontrolna lampica za premali tlak zraka u kočnoj instalaciji.

  Kontrola funkcioniranja svjetala vozila - Dok je jedan nadzornik kontrolirao unutrašnjost kabine drugi, istodobno može kontrolirati svjetla s vanjske strane vozila. Prvo treba pregledati rad svih propisanih svjetala s prednje strane vozila - pozicije, kratka svjetla, duga svjetla, maglenke i eventualno dodatna svjetla. Kontrola ispravne podešenosti kratkih svjetala i maglenki može se grubo utvrditi na način da se nadzornik udalji od vozila 10 do 20 metara, čučne točno ispred svjetla kojeg želi kontrolirati i postavi oči u visinu samih svjetala. Ako pri pogledu u svjetla ne dolazi do nikakvog zasljepljivanja i u svjetla se slobodno može gledati, onda su svjetla dobro podešena. Granicu između «svjetla u koje se još može gledati» i «zasljepljujućeg svjetla» treba pronaći tako da se glava pomakne malo prema cesti i u sljedećem trenutku ljudsko oko može zamijetiti jaku rasvijetljenost. Ako je ova granica rasvijetljenosti uočena na visini manjoj od visine na kojoj su svjetla postavljena onda je podešenje svjetala na vozilu takvo da zasigurno ne smetaju vozaču koji dolazi u susret. Iste radnje i način ocjenjivanja treba ponoviti s maglenkama (osim u slučaju kada su iste postavljene prenisko na vozilu).

  Nakon prednjeg kraja vozila, kontrolu svjetala treba nastaviti na stražnjem kraju (a ako je vozilu pridodano priključno vozilo onda prvo na kraju vučnog pa na kraju priključnog vozila). Treba kontrolirati sva svjetla i to prvo pozicije, stop svjetla, maglenke, svjetlo za hod u nazad i na kraju pokazivače pravca. Svjetla treba paliti jedno za drugim prethodno ne gaseći otprije upaljena svjetla.

  Na bokovima vozila treba uočiti cjelovitost bočnih katadioptera ili ispravnost bočnih svjetala.

  Kontrola podvozja vozila - Treba naglasiti ovo je najvažniji dio ovog pregleda jer se na podvozju vozila nalaze one mehaničke greške (na ovjesu, kočnicama i upravljaču) zbog kojih će se najčešće savjetovati policiji da se vozilu skinu registracijske tablice jer je isto opasno za daljnje sudjelovanje u prometu.

  Motor treba ugasiti. Ako je to moguće zbog visine vozila, s prednje strane vozila treba se podvući pod vozilo i kontrolirati podvozje u području prve osovine. Rukom treba probati pomaknuti polužje upravljača. Uočite eventualnu pokidanost manžeta, stanje ovjesa (osovinu, opruge, amortizere, koroziju na mjestima oslonca i sl.) prve osovine, a najvažnije je uočiti mogućnost curenja goriva i ulja ispod vozila. Kontrolirajte stanje izvršnih kočnih elemenata na prvoj osovini, a dok se jedan nadzornik nalazi pod vozilom drugi mu treba pritisnuti kočnicu i uočiti da li se kočni cilindri i ključevi pokreću istodobno i izvlače do istih vrijednosti. Na mjenjaču uočite (ako je to moguće) davač tahografskog impulsa te uočite da li je isti propisno baždaren.

  Nakon podvlačenja pod prednju osovinu kontrolirajte stanje zglobnih elemenata upravljača na način da upalite motor i zakrenete upravljač u krajnji lijevi položaj. Iziđite ispod vozila i ovo kontrolirajte sa strane vozila. Brzim i energičnim pomicanjem upravljača u jednu pa u drugu stranu uočite eventualnu zračnost. U ovom položaju upravljača kontrolirajte stanje zglobnog elementa gurajuće spone na desnom kotaču. Zakretanjem kotača u krajnji desni položaj možete kontrolirati stanje kuglastog zgloba na gurajućoj sponi između kotača na lijevom kotaču. Uvijek se koristite tehnikom brzog i energičnog pomicanja upravljača u lijevi i desni položaj. U blatobranima jednog i drugog kotača uočite stanje zglobnih elemenata ovjesa.

  Nakon prednje osovine treba se pokušati podvući i pod stražnju osovinu (ako je to moguće) te cijeli pregled ponoviti i ovdje. Na stražnjoj osovini se uobičajeno nalaze i izvršni elementi pomoćne kočnice pa osim radne kočnice treba kontrolirati i djelovanje pomoćne kočnice. Uočite i spojenost nekih regulacijskih ventila - npr. ARSK ventila, kao i položenost raznih vodova, kabela i sl.

  Ako uz vozilo postoji i priključno vozilo onda se treba podvući i pod priključno vozilo te izvršiti vizualnu kontrolu svih elemenata podvozja kao i kod vučnog vozila. Ako postoji priključno vozilo, onda rastavljanjem napojnog voda i rastavljanjem komandnog voda (s aktiviranjem kočnice) između vučnog i priključnog vozila treba provjeriti ispravan rad prikoličnog ventila na vozilu.
 4. Tehnički pregled na terenu nije moguće obaviti jednako kvalitetno kao u samoj stanici za tehnički pregled, ali se nadzornici trebaju potruditi da i ovakav pregled obave što je moguće kvalitetnije i detaljnije. Kriterij ispravnosti vozila je u potpunosti isti kao i pri pregledu navedenih dijelova kada se vozilo kontrolira u stanici za tehnički pregled vozila.
 5. Sve preglede i rezultate pregleda treba rukom bilježiti u pripadajući zapisnik o ovom pregledu. Zapisnik se dostavlja u privitku ovog dopisa. Po povratku u STP, sve ispunjene zapisnike (njihove kopije - jer se originali predaju policiji) potrebno je dostaviti u upravu Centra za vozila Hrvatske. Ukoliko smatrate da je za vrijeme pregleda još nešto potrebno zabilježiti, slobodno sve informacije zapišite na poleđinu zapisnika. Uočite da je zapisnik izrađen za sklop vozila, ne za svako vozilo pojedinačno (kako je to uobičajeno na tehničkom pregledu).
 6. Ako se pri ovakvom pregledu na terenu uoče neke neispravnosti onda to treba zabilježiti u odgovarajući zapisnik, a na kraju pregleda vozila o tome obavijestiti policijskog službenika (najbolje voditelja akcije na tom mjestu) koji može donijeti odluku da se zbog uočene tehničke neispravnosti vozač na licu mjesta sankcionira u skladu s hrvatskim propisima. Nadzornici su dužni savjetovati policiju da li je uočena greška na vozilu samo jedna od grešaka koja ne ugrožava sigurnost prometa na cesti ili je uočena greška na vozilu opasna za daljnje sudjelovanje vozila u prometu i treba mu skinuti tablice. Konačnu odluku o daljnjim aktivnostima uvijek donosi policija.
 7. Ako za vrijeme ovakvog pregleda uočite neispravnost koja, sa stanovišta sigurnosti prometa na cestama može biti vrlo problematična i opasna, a vi je niste u stanju pregledati na terenu, onda o tome obavijestite nadležnog policijskog službenika (najbolje voditelja akcije) koji će osigurati pratnju tog vozila do najbliže stanice za tehnički pregled gdje će se obaviti puni izvanredni tehnički pregled (s EKO testom) po nalogu službene osobe.

  Ukoliko uočite bilo kakvu neispravnost koja, sa stanovišta sigurnosti prometa na cestama može biti vrlo problematična i opasna, ali vam za potvrđivanje takve opasnosti nije potreban dodatni izvanredni tehnički pregled (npr. popucali listovi lisnate opruge, puknuta šasija vozila ili potpuno pokidana (opasna) guma na vozilu, onda o tome obavijestite nadležnog policijskog službenika (najbolje voditelja akcije) koji će poduzeti daljnje aktivnosti (vozilu zabraniti daljnji promet).

  Kao razlog za odvoženje vozila u STP može biti samo potreba da se na mjernim ili pomoćnim instrumentima s kojima raspolaže najbliža stanica (valjci, analizatori, razvlačilica, kanal, regloskop) utvrdi neka neispravnost. O rezultatima izvanrednog tehničkog pregleda također treba upoznati policijskog službenika. Izvanredni tehnički pregled prijavljuje se samo na onom vozilu na kojem ste uočili neispravnost koja je problematična sa stanovišta sigurnosti prometa na cestama. Ipak, prije bilo kakvog poduzimanja akcije odvoženja vozila u STP, ili sugeriranje bilo koje druge opasne greške na vozilu molimo da se konzultirate s odgovornom osobom za tehnologiju ovog pregleda - kolega Zoran Kalauz, tel. 098/229905.

Dosadašnje akcije ovog tipa su pokazale da na našim cestama prometuje određeni broj vozila s takvim tehničkim nedostacima koji zasigurno ugrožavaju sigurnost prometa na cestama. Uočeni su pokidani (puknuti ili čak ispali) listovi na oprugama, puknute spiralne opruge, kočni cilindri trakama pričvršćenim za osovine, čavli umjesto originalnih svornjaka i osigurača na kočnim polugama, pokidani amortizer koji se njišu pod vozilom, potpuno puknuti kočni diskovi, kočne obloge bez tarne obloge na sebi, trakama za privezivanje tereta pričvršćeni spremnici zraka za kočenje, građevinskim željezom pričvršćene stranice nadogradnje, kočna crijeva koja pucaju od starosti već i pri malom savijanju, gume koje nemaju gazni sloj već se voze na platnenim ojačanjima gaznog sloja, potisne spone upravljača koje možete rukom skinuti (izvući) s kuglastoga zgloba, skinuto remenje sa hidraulične pumpe servo upravljača, puknute vijence upravljačkog mehanizma prikolice, itd. Svi ovakvi i slični slučajevi su takvi da policijskim službenicima treba savjetovati da se vozilu zabrani daljnji promet.

Na žalost, na cesti se nalazi i određeni broj vozila čija korozija kočnog mehanizma, korozija ovjesa, korozija šasije, a pogotovo nadogradnje na šasiji ukazuju da je riječ o vozilu koje odavno nije smjelo biti proglašeno tehnički ispravnim niti na tehničkom pregledu u stanici za tehnički pregled.

Također, na vozilima se gotovo uvijek mogu uočiti i greške poput neispravnog rada svjetlosne opreme, puknutih stakala, deformiranih bočnih ili stražnjih zaštita protiv podlijetanja ili bilo kojih drugih dijelova karoserije, pokidanih cerada i sl. grešaka na vozilima. U svim takvim slučajevima policiju treba upoznati s uočenim tehničkim nedostacima na vozilu ali im istodobno treba savjetovati da se takvom vozilu ne skidaju tablice jer njihovo daljnje sudjelovanje u prometu nije opasno. Naravno, policija ima pravo sankcionirati i takvo vozilo tj. vozača (naplatiti mu samo kaznu zbog tehnički neispravnog vozila).

Na kraju, želimo naglasiti da je riječ o nastavku vrlo ozbiljnog projekta kontrole vozila na cesti kojim se Republika Hrvatska pridružuje europskim državama koji brinu o sigurnosti prometa na cestama temeljem direktive Europskog parlamenta 2000/30/EC. Stoga molimo sve sudionike akcije angažirane iz stanica za tehnički pregled vozila, da na dostojan način, reprezentiraju sebe, svoj rad i tvrtku iz koje dolaze.

Obzirom da se ovakva akcija ove godine provodi već šesti put i obzirom da će se nastaviti i u budućim vremenima, ova uputa se dostavlja svim stanicama za tehnički pregled vozila kako bi bile upoznate s postupanjem, ako budu sudjelovale u budućim akcijama.

Također naglašavamo da pojedine policijske uprave i postaje mole izlazak nadzornika na teren i u nekim drugim akcijama koje organizira policija. Međutim, u svim takvim akcijama, ako stanica zbog svojih kapaciteta zaposlenika ne može sudjelovati u akcijama na terenu, policiju treba obavijestiti da nije u mogućnosti izići na teren i pregledavati vozila na terenu. Naravno, ako u takvim akcijama policija uputi bilo koje vozilo na izvanredni tehnički pregled, isti treba obaviti u cijelosti prema propisima.

S poštovanjem,

Predsjednica Uprave
Ida Laić, dipl. oec.

Privitak:

Obrazac 7

Kontakti