kategorije pretrage

I/7, broj: 301-1/2008

Zagreb, 22/01/2008


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Pregled vozila za zadovoljavanje posebnih uvjeta vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe - pregled taksi vozila

Ovim putem, a zbog učestalih pritužbi vozača taksi vozila, još jednom želimo podsjetiti sve nadzornike tehničke ispravnosti vozila, da prilikom obavljanja pregleda taksi vozila za zadovoljavanje posebnih uvjeta za sudjelovanje u javnom cestovnom prometu, na stražnjim sjedalima nije potrebno zahtijevati postojanje naslona za glavu na srednjem sjedećem mjestu.

Ovakav slučaj je već odavno opisan u "Stručnoj uputi o pregledima vozila glede udovoljavanja posebnim uvjetima za obavljanje javnog cestovnog prijevoza i prijevoza za vlastite potrebe" izdanoj od strane Centra za vozila Hrvatske u studenom 2003. godine, a koja postoji u svim stanicama za tehnički pregled vozila. U navedenoj uputi se na strani 10 među ostalim kaže:

"ad h) i i) Auto taksi vozila moraju imati ugrađene sigurnosne pojaseve te ugrađene naslone za glavu na svim sjedalima.

Sigurnosni pojasevi u prvom redu sjedala do vrata moraju biti s najmanje tri točke vezivanja, dok svi ostali sigurnosni pojasevi (u drugom i eventualno u trećem redu sjedala) mogu biti izvedeni i kao pojasevi s najmanje dvije točke vezivanja.

Nasloni za glavu moraju biti izvedeni na svim sjedećim mjestima. Ipak, u praksi treba tolerirati nepostojanje srednjeg naslona za glavu na stražnjem sjedalu (klupi) ako je stražnje sjedalo profilirano prvenstveno za dva sjedeća mjesta (premda straga postoje tri pojasa).

Drugim riječima, ako u prometnoj dozvoli piše da vozilo ima 5 mjesta za sjedenje isto toliko treba biti i sigurnosnih pojaseva i naslona za glavu (osim u navedenom slučaju). Ako nedostaju, treba izdati negativnu potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta."

 

Slika 7.- Pojasevi i nasloni za glavu moraju postojati na svim sjedećim mjestima u vozilu. Ako nedostaju, izdaje se negativna potvrda o ispunjavanju posebnih uvjeta.

U ovom slučaju (Mercedes E klase) nepostojanje srednjeg naslona za glavu se tolerira jer je proizvođač stražnju klupu profilirao za prijevoz prvenstveno dva putnika (premda je ugradio tri pojasa za vezivanje).

 

Obzirom da je u nekim stanicama za tehnički pregled bilo različitih tumačenja ove odredbe i da su pojedini nadzornici zaboravili na ove upute, Udruženje auto taksi prijevoznika Grada Zagreba obratilo se Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka sa zamolbom da se isto očituje može li se izdati pozitivna potvrda o posebnim uvjetima ako vozilo nema naslone za glavu na svim sjedećim mjestima uz u drugom redu sjedala. Ministarstvo se očitalo svojim dopisom klasa: 011-01/08-05/2, Ur.broj: 530-07-08-02 od 11. siječnja 2008. godine kojeg dostavljamo u privitku, a u kome se među ostalim kaže da se i za vozila s dva naslona za glavu na stražnjem sjedalu može izdati pozitivna potvrda o posebnim uvjetima.

 

Predsjednica uprave:

Ida Laić, dipl.oec.

 

Privitak: Dopis Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka

 

Predmet: primjena Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

U vezi s Vašim dopisom koji ste dostavili Upravi cestovnog prometa, koji se odnosi na primjenu Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, Uprava cestovnog prometa očituje se kako slijedi.
Člankom 4. citiranog Pravilnika propisani su posebni uvjeti koje mora ispunjavati vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, a među kojima je i uvjet ugrađenih naslona za glavu na svim sjedalima u skladu s Pravilnikom ECE-R 14 i ECE-R 16.
U Vašem dopisu naznačeno je da pojedine marke osobnih automobila (Mercedes, Ford Focus, te novi Hyundai) imaju na stražnjem sjedalu dva naslona za glavu, te da u tom slučajevima ovlaštena stručia organizacija Centar za vozila Hrvatske d.d., odbija izdavati potvrdu o ispunjavanju naprijed navedenih posebnih uvjeta.
Mišljenja smo da u slucajevima kada su u osobnom automobilu tvornički ugradena dva naslona za glavu na stražnjem sjedalu, odnosno kada na srednjem (stražnjem) sjedalu nije ugrađen naslon, a naknadna ugradnja nije moguća, da se za takva vozila može izdati potvrda o ispunjavanju uvjeta sukladno clanku 19. Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe.

Kontakti