kategorije pretrage

I/7, broj: 624-1/2008

Zagreb, 29/02/2008


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Tehnički pregled vozila na terenu

Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila („Narodne novine", br. 136/04, 38/06, 119/06 i 11/07), članak 12. određeno je da se tehnički pregled vozila može obavljati izvan objekta stanice za tehnički pregled vozila, ako se unaprijed zna da vozila zbog dimenzija, težine ili drugih opravdanih razloga ne mogu ući u objekt stanice. To su npr. vozila za prijevoz pčela, stacionarna motorna i priključna vozila sa garniturama za bušenje, priključna vozila na koja su montirane GSM antene, itd. Tada se tehnički pregled može obaviti na mjestu gdje se vozilo nalazi (gradilište i dr.) uz odobrenje policijske uprave na čijem se području obavlja tehnički pregled.

Stoga do daljnjega, prilikom tehničkih pregleda vozila na terenu, treba ispitivati sve uređaje i opremu koja prema Pravilniku o tehničkim pregledima vozila podliježe pregledu, ali kako to nije moguće jednako kvalitetno obaviti kao u stanicama za tehničke preglede vozila, dajemo kratku uputu kako te preglede treba obavljati.

Dijelovi tehničkog pregleda koji bi mogli predstavljati probleme su različita ispitivanja koja u većini slučajeva nije moguće provesti na terenu: ispitivanje na valjcima, vrelište kočne tekućine, razvlačilica, ispitivanje geometrije glavnih svjetala, ali treba napraviti određene zamjenske radnje koje će ipak pomoći u detektiranju eventualni neispravnosti.

Umjesto ispitivanja na valjcima, nadzornik se mora uvjeriti u rad izvršnih kočnih elemenata pod vozilom (npr. pokretanje kočnih poluga i stezanje kočnih čeljusti kod aktiviranja radne kočnice, ispuštanje zraka iz tristop cilindara, ...). Ako je moguće, zamoliti vlasnika vozila da lagano pokrene vozilo i blago zakoči, kako bi se vidjelo da li se vozilo zaustavlja.

Umjesto ispitivanja na razvlačilici treba, pri pomicanju kola upravljača lijevo-desno, pod vozilom provjeriti ima li zazora u upravljačkom polužju vozila.

Ako je STP opremljena prijenosnim uređajem za ispitivanje vrelišta kočne tekućine, treba ga obavezno uzeti na teren i prema potrebi ga tamo i upotrijebiti.

Glavna svjetla na vozilu pregledati samo vizualno (pričvršćenost, oštećenost, zamagljenost, ujednačen intenzitet).

Kod periodičnog tehničkog pregleda kočnica, ispitivanje tlakova i radnog učinka elemenata kočne instalacije na terenu također treba obaviti na način kako se to obavlja u stanici za tehnički pregled vozila. Umjesto ispitivanja na valjcima treba poduzeti iste zamjenske radnje kao što je to opisano za redovne, preventivne i izvanredne tehničke preglede na terenu.

Vizualni dio pregleda kod svih vrsta tehničkih pregleda treba obaviti prema važećim uputama i u što većem opsegu.

Vizualni dio pregleda koji se mora obaviti pod vozilom treba obaviti vodeći računa o vlastitoj sigurnosti. U slučaju sumnje da vozilo nije na adekvatan način zakočeno ili da nije stabilno, nadzornik ima pravo zahtijevati od vlasnika vozila da mu se osiguraju potrebni uvjeti kako bi na siguran način mogao pregledati vozilo, u suprotnom, nadzornik smije odbiti provesti tehnički pregled.

Za sve vrste tehničkih pregleda priključnih vozila na terenu, vlasnik obavezno mora osigurati vučno vozilo koje će moći snabdijevati stlačeni zrak i električno napajanje kako bi se zračna kočna instalacija i svjetlosna oprema mogli što detaljnije pregledati.

Vozila koja se nalaze na terenu, a pri tome se više mjeseci ne kreću (npr. pčelarska vozila) ili koja se ne kreću cijelu godinu (npr. radna vozila koja stoje uz naftne platforme), nije potrebno podvrgavati preventivnim tehničkim pregledima sve dok se ne uključe u promet. Prije prvog uključenja u promet vlasnici ovih vozila dužni su kontaktirati STP kako bi im se izvršio tehnički pregled na terenu.

Ovom okružnicom prestaje važiti okružnica I/7, broj: 409-1/96 od 10.5.1996.

S poštovanjem,

Predsjednica uprave:

Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti