kategorije pretrage

I/7, broj: 863-1/2008

Zagreb, 27/03/2008


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Tehnički pregled mopeda – ispitivanje najveće brzine - dopuna upute I/7, broj: 3593-1/2005

Okružnicom Centra za vozila Hrvatske, I/7, broj 3593-1/2005 od 12. prosinca 2005. godine napisana je uputa na koji način se u stanici za tehnički pregled vozila kontrolira najveća brzina mopeda opremljena varijatorskim transmisijskim elementima.

U navedenoj uputi je temeljem tadašnjih saznanja naglašeno sljedeće: «Nakon što je moped postavljen u valjke i nakon što je spreman za mjerenje, moped treba ugasiti i nakon nekoliko sekundi još jednom upaliti.» Nakon toga slijedi samo mjerenje najveće brzine zakretanjem ručice za snagu do krajnjeg položaja. Međutim, ako je na moped naknadno postavljena elektronička deblokada brzine koja djeluje na sustav za paljenje smjese na motoru, gašenjem i ponovnim paljenjem mopeda ova elektronička deblokada se gasi i motor mopeda radi s tvorničkim podešenjem najveće brzine vrtnje motora tj. moped postiže zakonsku najveću brzinu koja nije viša od propisanih 50 km/h. Ponovno aktiviranje deblokade postiže se ili djelovanjem na neki nezavisni prekidač ili pritiskanjem nekog postojećeg električnog prekidača postavljenog na mopedu (za svjetla, pokazivače pravca, sirenu i sl.). U «najgorem slučaju» aktiviranje deblokade može se izvesti i pritiskanjem prekidača na nekom daljinskom upravljaču kojeg vlasnik drži u džepu i nalazi se u neposrednoj blizini mopeda.

U vožnji mopeda, deblokada nije aktivna neposredno nakon paljenja motora mopeda. Međutim kada vlasnik poželi da se mopedom vozi brže od propisanih 50 km/h, jednostavno za vrijeme rada motora pritisne prekidač koji je samo njemu poznat i mopedom se može voziti do one brzine koju moped može razviti obzirom na raspoloživu snagu motora.

Dijelovi elektroničke deblokade koji se postavljaju na mopede. Sastoji se od nekoliko spojnih kabela i univerzalnih priključaka te samog kućišta elektroničke deblokade.

Elektronička deblokada može biti smještena bilo gdje na vozilu, a spaja se s uređajem za paljenje smjese.

 

Na ovom mopedu deblokada je postavljena ispod prednje maske mopeda (deblokada je označena strelicom i nije istovjetna onoj s prethodne snimke), a aktiviranje iste se izvodi pritiskanjem tipkala sirene.

Prilikom paljenja motora mopeda deblokada još nije uključena i moped se može voziti najvećom brzinom predviđenom za mopede - 50 km/h. Međutim, kratkim pritiskanjem tipkala sirene (i kratkim trubljenjem) na kojeg je spojeno i aktiviranje deblokade mopeda, ista se aktivira i moped može razviti znatno veću vrzinu od propisane.

Naravno, nadzornik nije u mogućnosti niti pronaći elektroničku deblokadu smještenu negdje na mopedu (ona može biti postavljena bilo gdje pod oklopom mopeda, a tehnički pregled se obavlja bez rastavljanja dijelova vozila) niti može biti siguran da je pritiskanjem raznih električnih prekidača na mopedu isključio eventualno ugrađenu elektroničku deblokadu. Ipak, kako bi se povećala mogućnost pronalaska eventualno ugrađene elektroničke deblokade, od primitka ovog dopisa, prilikom tehničkog pregleda mopeda opremljenog varijatorskim transmisijskim elementima treba postupati na sljedeći način:

  1. Nakon što se moped postavi u valjke za kontrolu brzine i nakon što je spreman za mjerenje, motor mopeda treba ugasiti i nakon nekoliko sekundi ponovno upaliti.
  2. Nakon paljenja motora mopeda, nadzornik je dužan aktivirati sve raspoložive prekidače na mopedu - prekidač pozicijskog, kratkog i dugog svjetla, prekidač sirene, prekidač lijevog pa desnog pokazivača pravca, te posebno ručicu ili polugu prednje kočnice, a nakon toga stražnje kočnice (deblokada može biti spojena na prekidač stop svijetla). Prekidač kratkog svjetla treba ostaviti tako da je svjetlo cijelo vrijeme upaljeno. Ako se nadzorniku u njegovom vidokrugu dodatno nalazi bilo koji prekidač čiju funkciju ne može otkriti, isti je također potrebno aktivirati i ostaviti aktiviran.
  3. Tek nakon ovih radnji treba pristupiti ispitivanju najveće brzine mopeda u valjcima.

Na lijevom dijagramu prikazan je snimak testiranja najveće brzine mopeda neposredno nakon paljena motora mopeda. Blokada je aktivirana (tvorničko podešenje mopeda) te isti ne može voziti brže od 50 km/h.

Na desnom dijagramu prikazan je snimak testiranja najveće brzine istog mopeda nakon što se izvršila prethodno opisana procedura pritiskanja svih raspoloživih prekidača dok je motor mopeda upaljen (konkretno, aktiviranje deblokade je bilo postavljeno na istom prekidaču na kojem se nalazi sirena mopeda). U ovom slučaju brzina mopeda je veća od propisane, odnosno ograničena je samo snagom motora koji pogoni moped. Također, vidljivo je da moped s deblokadom znatno bolje (brže) ubrzava nego što to čini s neaktivnom deblokadom (tvorničkim podešenjem).

Pojedini mopedi blokiraju najveću brzinu postavljanjem raznih prigušivača u ispušnom sustavu ili postavljenjem «blendi» na mjestima spoja ispušnog sustava - prirubnicama. Nadzornici niti ovakve preinake ne mogu otkriti ali ako se na tehničkom pregledu pojavi moped koji radi nestručne preinake jedva uspijeva raditi, tj. motor ne radi dobro, osjeća se kao da će se ugasiti, a prilikom mjerenja brzine mopeda brzina je bitno manja od propisanih 50 km/h onda takvom mopedu (kao i pri nepravilnom radu motora bilo kojeg drugog vozila) treba zabilježiti grešku pod sklopom 07 «Motor» tj. na bilo kojem dijelu ovog sklopa treba izabrati grešku «Nepravilan rad motora».

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA UPRAVE:
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti