kategorije pretrage

I/19, broj: 2124-1/2009

Zagreb, 23/07/2009


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

PREDMET: Uputa o primjeni odluke o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila (NN 88/09)

 

Poštovani,

U Narodnim novinama broj 88/09 od 22. 07.09. godine objavljena je Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede kojom se usklađuju iznosi naknade i koja stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama, odnosno dana 30. 07.2009. g.

Stupanjem na snagu navedene Oduke prestaje važiti Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede ( NN 155/08 iz prosinca 2008. godine).

Centar za vozila Hrvatske pripremio je informativni plakat s iznosima naknada sukladno usklađenim cijenama koji će vam biti dovstavljen i koji je potrebno postaviti na vidljivo mjesto stanicama za tehnički pregled vozila kako bi korisnici usluga bili upoznati sa novim cijenama.

Cjenici u informatičkom sustavu STP automatski će biti usklađeni s novim iznosima naknada s danom stupanja na snagu navedene Odluke.

 

 

S poštovanjem!

PREDSJEDNICA UPRAVE:

Ida Laić, dipl. oec.

 

 

Privitci:

  1. Uputa o primjeni i strukturi naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u STP vozila

  2. Odlukao visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u STP (NN)

Kontakti