kategorije pretrage

I/19, broj: 3106 -1/09

Zagreb, 26/11/2009


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Produženje važenja prometne dozvole - uputa o postupanju

Poštovani,

člankom 250. stavkom 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine broj 67/08 od 09.06.2008.) propisano je da vlasnik vozila koji ne izvrši produženje važenja prometne dozvole u roku od 15 dana od dana isteka važenja prometne dozvole, dužan je odjaviti vozilo u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji koja vozilo vodi u evidenciji.

Dopisom Ministarstva unutarnjih poslova, Odjela za upravne i inspekcijske poslove, broj: 511-01-202-44855/4-2009 od 19.11.2009. godine dato je tumačenje članka 250. stavka 1. Zakona, i uputa o postupanju pri produženju važenja prometne dozvole čije je važenje isteklo više od 15 dana, a sa ciljem ujednačenog postupanja u svim stanicama za tehnički pregled vozila, odnosno svim policijskim upravama i policijskim postajama.

Navedeni članak Zakona ne propisuje obvezu vlasnika vozila koji pristupi tehničkom pregledu vozila i produženju važenja prometne dozvole nakon isteka roka od 15 dana da prethodno izvrši odjavu vozila.

Danom primitka ove upute, stanice za tehnički pregled vozila mogu izvršiti produženje važenja prometne dozvole i u slučaju da je rok važenja prometne dozvole istekao više od 15 dana, pod uvjetom da su ispunjeni ostali uvjeti propisani Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila (Narodne novine broj 148/08 od 19.12.2008.) i Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila (Narodne novine 151/08 od 23.12.2008.), tj. registracijske pločice su na vozilu, vozilo je tehnički ispravno, plaćene propisane obveze, itd.

U slučaju da je rok važenja prometne dozvole istekao više od jedne godine, stranku treba uputiti u nadležnu policijsku upravu odnosno policijsku postaju kako bi se regulirao status vozila. Naime, člankom 251. Zakona i člankom 41. Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (Narodne novine 151/08 od 23.12.2008.) propisano je da policijska uprava, odnosno policijska postaja može, nakon provođenja propisanog postupka, odjaviti vozilo bez prometne dozvole i vraćanja registracijskih pločica, ako je važenje prometne dozvole isteklo više od jedne godine.

S poštovanjem,

Predsjednica Uprave
Ida Laić, dipl.oec.

 

Prilog: Uputa o postupanju MUP-a broj: 511-01-202-44855/2-2009 od 10.11.2009.

PREDMET: Produženje važenja prometne dozvole - uputa o postupanju

Poštovani,

radi ujednačenog postupanja prilikom produženja važenja prometne dozvole izvješćujemo Vas slijedeće:

Člankom 250. stavkom 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, propisano je da vlasnik vozila, koji ne izvrši produženje važenja prometne dozvole u roku od 15 dana od dana isteka važenja prometne dozvole, dužan je odjaviti vozilo, donijeti prometnu dozvolu radi poništenja i vratiti registarske pločice policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja vozilo vodi u evidenciji. Stavcima 10., 11. i 12. istog članka propisana je novčana kazna za vlasnike vozila ako postupe suprotno navedenoj odredbi.

Niti Zakon, niti Pravilnik o registraciji i označavanju vozila, ne propisuje obvezu vlasnika vozila koji pristupi tehničkom pregledu vozila i produženju važenja prometne dozvole nakon isteka roka od 15 dana da prethodno izvrši odjavu vozila.

Stoga su stanice za tehnički pregled vozila ovlaštene izvršiti produženje ukoliko su za to ispunjeni uvjeti.

Ističemo da su vlasnici vozila, bez obzira na izvršeno produženje važenja prometne dozvole, prekršajno odgovorni zbog neizvršavanja obveze iz članka 250. stavka 1. Zakona.

Kontakti