kategorije pretrage

I/19, broj: 3106 -2/09

Zagreb, 07/12/2009


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Produženje važenja prometne dozvole - uputa o postupanju - dodatno tumačenje

Poštovani,

Našom okružnicom broj I/19, broj: 3106-1/09 od 26.11.2009. godine dali smo uputu o postupku produženja važenja prometne dozvole nakon isteka roka važenja više od 15 dana.

Dodatnim tumačenjem od strane Ministarstva unutarnjih poslova, pojašnjeno je da u svakom slučaju kada se može utvrditi da vozilo nije brisano iz evidencije MUP-a, iako je rok važenja prometne dozvole istekao više od 15 dana, kada vozilo dođe u stanicu za tehnički pregled, tehnički pregled vozila i produženje važenja prometne dozvole treba obaviti.

Isto vrijedi i u slučaju da stranka, odnosno vlasnik vozila pristupi u stanicu za tehnički pregled vozila i predoči potvrdu o privremenom oduzimanju registracijskih pločica zbog isteka roka važenja prometne dozvole, a nije istekao rok čuvanja registracijskih pločica naveden na potvrdi, tehnički pregled vozila treba obaviti kao i produženje važenja prometne dozvole. Ovime prestaje vrijediti točka 2. Okružnice broj III/8, broj: 1761-1/2009 od 23.06.2009. godine.

Policijska uprava, odnosno policijska postaja može, nakon provođenja propisanog postupka, odjaviti vozilo bez prometne dozvole i vraćanja registracijskih pločica, ako je važenje prometne dozvole isteklo više od jedne godine.

Ukoliko se takvo vozilo pojavi u stanici za tehnički pregled vozila, čije je važenje prometne dozvole isteklo više od jedne godine, ima registracijske pločice, i prometna dozvola nije poništena, djelatnik u stanici za tehnički pregled vozila može kod nadležne policijske uprave odnosno policijske postaje i telefonski provjeriti da li je vozilo odjavljeno. U slučaju da vozilo nije odjavljeno, tehnički pregled vozila kao i produženje važenja prometne dozvole treba obaviti.

U slučaju bilo kakvih spornih situacija, ili dvojbi da li je vozilo brisane iz evidencije ili ne, uvijek se treba obratiti nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji i utvrditi status vozila.

S poštovanjem,

Predsjednica Uprave
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti