kategorije pretrage

I/7, broj: 1001-2/2009

Zagreb, 20/04/2009


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Tehnički pregled vozila - postupanje s dokumentacijom pri pregledu vozila opremljenog plinom nakon izvršene tlačne probe spremnika plina

Našim dopisom I/7, broj: 103-1/2009 od 16. siječnja 2009. godine obaviješteni ste o promjeni nadležnosti nad ispitivanjem opreme pod tlakom u Republici Hrvatskoj.

Kao što je bilo rečeno, poslovi periodičnog pregleda nepropusnosti plinskih spremnika (tlačna proba) nisu u nadležnosti Državnog inspektorata tj. Inspekcije posuda pod tlakom, već iste poslove obavlja Agencija za opremu pod tlakom («OPT agencija») kao i za sada ovlaštena pravna osoba TÜV Croatia d.o.o. iz Slavonskog Broda. Uvjerenja, tj. Certifikati koje izdaju ove organizacije jednako su vrijedni i mogu se prihvatiti u postupku provjere obavljenosti tlačne probe.

Međutim u dosadašnjem radu pojavio se popriličan broj pitanja tj. nejasnoća oko toga koja STP nakon izvršene tlačne probe smije izvršiti ovjeru Certifikata posude pod tlakom (bijeli plinski karton koji se izdaje vozilu nakon postupka ispitivanja vozila) i obaviti tehnički pregled takvom vozilu.

Kao što je već bilo rečeno, nadzornici tehničke ispravnosti dužni su pri svakom tehničkom pregledu zahtijevati na uvid Uvjerenje ili Certifikat te provjeriti do kada vrijedi provjera periodičnog pregleda nepropusnosti plinskog spremnika. Također, nadzornici su dužni utvrditi da li je konkretno Uvjerenje ili Certifikat izdan za spremnik koji je ugrađen u vozilo (prema broju spremnika) kao i uočiti datum do kada vrijedi periodični pregled nepropusnosti plinskog spremnika. Na samom spremniku također treba potražiti i utisnuti žig pravne osobe ovlaštene za periodični pregled nepropusnosti plinskih spremnika. Pokraj ovog žiga postavljaju se i numeričke oznake mjeseca (s lijeve strane žiga) i godine (s desne strane žiga) kada je izvršen pregled posude. Nadzornik tehničke ispravnosti ne smije ovjeriti tehničku ispravnost vozilu ako se primijeti nesukladnost Certifikata sa spremnikom, tj. tehnički pregled se ne smije ovjeriti na dulji period od valjanosti tlačne probe spremnika.

Nadalje, obzirom da nakon periodičnog pregleda nepropusnosti plinskog spremnika ove organizacije ne ispunjavaju «Certifikat posude pod tlakom» (bijeli plinski karton o spremniku plina koji se izdaje vozilu nakon postupka ispitivanja vozila), onda je do daljnjega odgovarajuće rubrike ovog Certifikata potrebno popuniti i ovjeriti u stanici za tehnički pregled vozila (s malim četvrtastim žigom). Naime, ovaj obrazac je u dogovoru s dosadašnjim nadležnim tijelom - Inspekcijom posuda pod tlakom, bio predštampan upravo za djelatnike Inspekcije posuda pod tlakom.

Na kraju najvažnija pitanja oko kojih je bilo najviše zabune - koja STP smije izvršiti ovjeru «Certifikata posude pod tlakom»? To može napraviti samo ona STP koja obavlja ispitivanje vozila. Zašto? Jer Centar za vozila Hrvatske vrši evidenciju svih produljenja tlačne probe te se svako takvo produljenje tlačne probe evidentira i na standardan način (snimanjem i elektroničkom dostavom) dostavlja u Odjel za ispitivanje vozila. Kako se to radi? Na isti način kao i do sada, tj. sukladno važećim uputama o postupanju pri pregledu spremnika nakon produljenja valjanosti tlačne probe. To znači da ovlašteni nadzornik treba sakupiti Izjavu servisera, Certifikat posude pod tlakom (CVH), Uvjerenje za uređaj ugrađen u vozilo (CVH), Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja (CVH), Uvjerenje ili Certifikat nadležne inspekcije posuda pod tlakom (OPT ili TÜV), i Prometnu dozvolu, te sve ove dokumente treba skenirati i elektroničkom poštom kroz informatički program «CVH.STP» uputiti u Centar za vozila Hrvatske.

Predsjednica Uprave
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti