kategorije pretrage

I/7, broj: 1374-1/2009

Zagreb, 14/05/2009


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Dani tehničke ispravnosti vozila

Sukladno uobičajenoj praksi stanica za tehnički pregled vozila i stručnih organizacija organizira se preventivno - sigurnosna akcija nadzora tehničke ispravnosti vozila pod nazivom "Dani tehničke ispravnosti vozila 2009".

Akcija se provodi u razdoblju od 01. lipnja (ponedjeljak) do 06. lipnja (subota) 2009. godine, na cijelom teritoriju Republike Hrvatske u svim stanicama za tehnički pregled vozila (redovnim i preventivnim), sukladno Programu rada koji vam dostavljamo u privitku dopisa.

Akcija ima isključivo preventivno - sigurnosni karakter i temeljena je na poticanju vozača glede ispravnog i pravovremenog sagledavanja aspekta tehničke ispravnosti vlastitog vozila za sigurno sudjelovanje u prometu tj. izbjegavanja prometnih nezgoda uvjetovanih tehničkom neispravnošću vozila.

Akcija je u potpunosti dragovoljna i težište akcije je na pružanju savjetodavne pomoći glede uklanjanja eventualno utvrđenih nedostataka na vozilu. Nikakve represivne mjere se ne primjenjuju - dakle neće se kao prethodnih godina akcija održavati i na pojedinim lokacijama na cesti, u suradnji s policijom. Stoga molimo sve STP-e da se pravovremeno uključe u uspješnu realizaciju ovog programa u cilju što većeg odziva vozača na ovu akciju.

Temeljem dosadašnjih iskustava molimo vas da pravovremeno poduzmete odgovarajuće aktivnosti na informiranju vozača o korisnosti cijele akcije koja je besplatna, edukativna i preventivo - sigurnosnog karaktera. Također, vozači će o ovoj akciji biti obaviješteni putem javnih medija, odnosno prilikom redovnog javljanja Hrvatskog autokluba o stanju na cestama na raznim radio postajama.

Nadalje, u svrhu što veće informiranosti vozača o ovoj akciji, otisnuto je 150.000 brošura i 500 plakata kojim se vozači pozivaju na akciju. Dio tog materijala dostavlja se (ili će se nezavisnom poštom dostaviti) stanici za tehnički pregled vozila, a dio tog materijala već se dijeli vozačima putem benzinskih postaja INA-e, Tifona, autoklubova, policije itd. Svi vozači su informirani o akciji i putem časopisa HAK-a.

Također, sve djelatnike STP-a želimo podsjetiti na okružnicu Centra za vozila Hrvatske I/7, broj: 2719-1/2004 od 28. rujna 2004. godine kada smo svim stanicama za tehnički pregled preporučili da uvijek, u slučaju kada se pojedini vlasnik vozila obrati osoblju stanice sa zamolbom da mu se provjeri tehničko stanje njegovog vozila ili pojedinog sklopa, a u stanici nema drugih vozila, pojedini nadzornici imaju dovoljno slobodnog hoda između pregleda, na tehnološkoj liniji nema gužve te kada postoji dovoljan broj instrumenata koji se mogu iskoristiti za ispitivanje, da se svim takvim strankama iziđe u susret i da se obavi pregled vozila ili sklopa bez ikakve naplate.

Tijekom obavljanja dragovoljne kontrole tehničke ispravnosti vozila sukladno programu rada molimo vas da vodite evidenciju o pregledanim vozilima koristeći se pri tom dostavljenim obrascem 1. Obrazac 1 je potrebno kopirati u više primjeraka ako smatrate da će u stanicu pristupiti još više vozila od onog koji je predviđen obrascem. Na kraju akcije sve popunjene obrasce potrebno je poštom dostaviti u HAK, na sljedeću adresu: HAK, Avenija Dubrovnik 44, Zagreb s oznakom "Dani tehničke ispravnosti vozila 2009 - izvješće".

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE
Predsjednica Uprave
Ida Laić, dipl.oec.

HRVATSKI AUTOKLUB
Glavni tajnik:
Tomislav Družak, dipl. oec.

Privitak 1: - Program rada stanica za tehnički pregled vozila tijekom akcije Dani tehničke ispravnosti vozila od 01.06.2009. do 06.06.2009. godine

Privitak 2: - Obrazac 1

 

Kontakti