kategorije pretrage

I/7, broj: 1507-1/2009

Zagreb, 25/05/2009


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Znak/naljepnica za označavanje roka važenja redovnoga tehničkog pregleda vozila - promjena tehnologije rada - uputa o postupanju

Temeljem Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (N.n. 148/08) izmijenjen je oblik i značenje naljepnice kojom se označava rok važenja redovnog tehničkog pregleda. Nova naljepnica primjenjuje se od 01. lipnja 2009. godine. Nadzornik tehničkog pregleda dužan je nakon obavljenog redovnog tehničkog pregleda na kome se utvrdi da je vozilo ispravno, skinuti staru i postaviti novu naljepnicu.

Oblik znaka/naljepnice je jedinstven za sve tipove vozila i prikazan je u prirodnoj veličini na slici broj 1, desno. Brojke na desnom i lijevom rubu naljepnice predstavljaju mjesece u godini, a brojke na gornjem rubu znaka predstavljaju kalendarske godine. Rok valjanosti redovnog tehničkog pregleda označava se bušenjem broja mjeseca i godine u kojoj ističe rok valjanosti tehničkog pregleda. Naljepnica se uvijek postavlja s vanjske strane vozila. Na motorna vozila koja imaju vjetrobran, naljepnica se postavlja u gornji desni kut vjetrobrana, a ako to zbog veličine vozila nije moguće (visoki autobusi i teretni automobili), naljepnica se postavlja u donji desni kut vjetrobranskog stakla. Na motorna vozila koja nemaju vjetrobran (neki mopedi i motocikli, traktori bez kabine i vrlo rijetki osobni automobili) naljepnicu treba postaviti na prednjem desnom kraju vozila. Preporučujemo da se naljepnica u takvim slučajevima postavlja na nezakrivljenu, nezaštićenu površinu (zbog lakšeg skidanja sljedeće godine). Kod priključnih vozila naljepnicu treba postaviti na stražnjem kraju vozila, neposredno pokraj registracijske pločice. Također preporučujemo da se zbog lakšeg skidanja naljepnice sljedeće godine ista postavi na nezakrivljenu površinu. Ako nije moguće pronaći nezakrivljenu površinu na koju bi zalijepili naljepnicu, preporučujemo da se ista postavlja na konveksnu (ispupčenu) površinu - uvijek radi lakšeg skidanja naljepnice sljedeće godine.

Naljepnicu na vozilo postavlja onaj nadzornik koji na redovnom tehničkom pregledu utvrdi da je vozilo ispravno. Dakle, ako vozilo na osnovnom (prvom) redovnom tehničkom pregledu biva proglašeno neispravnim, naljepnicu će postaviti onaj nadzornik koji na ponovljenom redovnom tehničkom pregledu utvrdi da je vozilo popravljeno.

Kao što je poznato, sadašnjom naljepnicom označavamo rok važenja prometne dozvole dok nova naljepnica označava samo rok važenja redovnog tehničkog pregleda. To je ujedno glavni razlog zašto su nadzornici dužni nakon obavljenog redovnog tehničkog pregleda vozila na kome se utvrdi da je vozilo ispravno skinuti staru naljepnicu i postaviti novu naljepnicu. Ovaj znak - naljepnica predstavlja svojevrsni potpis nadzornika na vozilu da je na istom obavio redovni tehnički pregled.

Informatički program će od 01. lipnja 2009. godine proraditi na takav način da se omogući izdavanje, lijepljenje i evidencija izdanih naljepnica po tehnologiji rada koja će se u nastavku opisati.

Obzirom da će se od 01. lipnja 2009. godine događati razne situacije (pogotovo zbog prijelaznog perioda u kome je potrebno izdavati i stare naljepnice) s vozilima i naljepnicama, u nastavku dajemo pregled tipičnih situacija i upute o postupanju:

1. Vozilu se nakon 01. lipnja 2009. godine prijavi redovni tehnički pregled i isto biva proglašeno ispravnim na tom pregledu.

Ovo je tehnološka situacija koja će se najčešće događati u STP-ima i prilikom prijave, obavljanja i unosa rezultata tehničkog pregleda u računalo treba postupati na sljedeći način:

 • Referent prijavljuje redovni tehnički pregled vozila i tom prilikom, među ostalim, stranci naplaćuje izabranu (u računalo upisanu) naljepnicu za označavanje roka valjanosti redovnog tehničkog pregleda, što je prikazano na slici broj 2.


  Slika broj 2: Odabir naljepnice prilikom prijave redovnog TP
 • Na Kontrolnom listu, ispod tehničkih podataka o vozilu biti će ispisan i broj naljepnice koja će se zalijepiti na vozilo ako isto bude proglašeno ispravno.
 • Uz Kontrolni list, referent je dužan nadzorniku dati i naljepnicu koja će se zalijepiti na vozilo ako isto bude proglašeno ispravno. Broj naljepnice i broj koji je ispisan na Kontrolnom listu moraju biti istovjetni.
 • Nadzornik pregledava vozilo i ako je isto tehnički ispravno, buši mjesec i godinu do kada vozilu vrijedi valjanost upravo obavljenog redovnog tehničkog pregleda te postavlja naljepnicu na vozilo. Nadzornik je dužan skinuti staru (sve stare) naljepnicu s vozila koje su do sada označavale rok valjanosti prometne dozvole. Važno je ne zaboraviti da novim vozilima rok valjanosti tehničkog pregleda vrijedi dvije godine, a lakim prikolicama redovni tehnički pregled uvijek vrijedi tri godine. Naglašavamo da je zabranjeno da referenti prilikom prijave TP-a buše naljepnice i predaju ih nadzornicima jer se u tom trenutku još uvijek ne zna da li je vozilo ispravno i koji mjesec (ili čak godinu) treba probušiti na naljepnici.
 • Nadzornik u računalu, prilikom unosa rezultata redovnog tehničkog pregleda kontrolira broj evidentiran u računalu s brojem naljepnice koju lijepi na vozilo (slika broj 3), a broj iste se ispisuje i na Zapisnik o tehničkom pregledu vozila i na pripadajuće registracijske listove.


  Slika broj 3: Kontrola broja naljepnice prilikom zaključivanja TP
 • Ako se slučajno uništi naljepnica predviđena za lijepljenje na vozilo (nenamjerno se sama zalijepi za sebe ili za neki drugi dio vozila, padne na masno ili mokro područje, krivo se probuši broj mjeseca ili godine itd.), nadzornik od referenta treba preuzeti drugu naljepnicu nju zalijepiti na vozilo i evidentirati njen broj u računalu pri unosu rezultata tehničkog pregleda vozila. Postupak je moguće provesti kroz modul Tehnički pregled - Lista tehničkih pregleda, gdje funkcijskom tipkom F6 za odabrani tehnički pregled otvara dodatni ekran kroz koji evidentira novu naljepnicu.


  Slika broj 4: Odabir tehničkog pregleda i izdavanje zamjenske naljepnice


  Slika broj 5

  Ukoliko je znak/naljepnica uništena pogreškom radnika, nakon naprijed opisane procedure, ista se može naplatiti kroz modul blagajna, odabirom šifre 204 - uništeni obrasci.
 • Ako se u istoj STP obavlja i registracijski postupak, te se u računalu povuku podaci o tehničkom pregledu vozila, referentu će na ekranu za registraciju već biti prikazan broj naljepnice koji je dodijeljen i zalijepljen na predmetnom vozilu (slika broj 6). Naravno, naljepnica se u ovom slučaju više ne dodjeljuje niti naplaćuje kroz modul registracije vozila. Ukoliko se registracijski postupak obavlja u drugoj STP, broj naljepnice prilikom registracije potrebno je s registracijskih obrazaca prepisati u za to predviđeno polje u modulu RV (slika broj 8).


Slika broj 6: Evidencija naljepnice u modulu registracije vozila

2. Vozilu se nakon 01. lipnja 2009. godine prijavi redovni tehnički pregled i isto biva proglašeno neispravno na tom pregledu, te na ponovljeni tehnički pregled u istoj STP pristupi u propisanom roku na kom biva proglašeno ispravnim.

Kao i u prethodnom slučaju, ovo je također tehnološki česta situacija i prilikom prijave, obavljanja i unosa rezultata osnovnog i ponovljenog tehničkog pregleda u računalo treba postupati na sljedeći način:

 • Postupak prijave i obavljanja osnovnog redovnog tehničkog pregleda je potpuno istovjetan kao i u prethodnoj točci osim što nadzornik koji vozilo proglasi neispravnim na osnovnom redovnom tehničkom pregledu niti skida stare niti buši i lijepu novu naljepnicu.
 • Naljepnica se spajalicom čuva uz Kontrolni list i čeka trenutak kada će se vozilo vratiti na ponovljeni tehnički pregled.
 • Na ponovljenom tehničkom pregledu nadzornik uzima Kontrolni list i pripadajuću naljepnicu. Nadzornik je dužan provjeriti broj na naljepnici i ispisani broj na Kontrolnom listu kako bi se uvjerio da naljepnica pripada baš tom predmetu.
 • Ako je vozilo ispravno, nadzornik koji obavlja ponovljeni tehnički pregled dužan je skinuti staru (sve stare) naljepnice s vozila koje su do sada označavale rok valjanosti prometne dozvole te ispravno probušiti i nalijepiti novu naljepnicu.
 • Nadzornik koji je obavljao ponovljeni tehnički pregled dužan je, prilikom unosa rezultata tehničkog pregleda u računalo, kontrolirati broj znaka/naljepnice upisan u računalo s brojem koji se lijepi na vozilo,i iste se ispisuje i na Zapisnik o tehničkom pregledu vozila i na pripadajuće registracijske listove. Ako se i ovom prilikom iz bilo kojeg razloga slučajno uništi naljepnica predviđena za lijepljenje na vozilo, nadzornik treba uzeti drugu naljepnicu, nju zalijepiti na vozilo i evidentirati njen broj u računalu pri unosu rezultata tehničkog pregleda vozila.

3. Vozilu se nakon 01. lipnja 2009. godine prijavi redovni tehnički pregled i isto biva proglašeno neispravno na tom pregledu, ali se stranka više nikada ne pojavi na ponovljenom redovnom tehničkom pregledu, ili se vozilo pojavi na ponovljenom redovnom tehničkom pregledu ali i tada biva proglašeno neispravno.

Kao i u prethodna dva slučaja, ovo je također tehnološki situacija koja će se događati u budućnosti. Postupci prijave, obavljanja i unosa rezultata osnovnog i ponovljenog tehničkog pregleda već su opisani kroz točke 1 i 2. Razlika je samo u tome što se u niti jednom slučaju naljepnica ne lijepi na vozilo jer isto niti je pristupilo ponovljenom tehničkom pregledu niti je proglašeno ispravno na tom pregledu.

Dakle naljepnica nije mogla biti zalijepljena na vozilo. U tom slučaju naljepnicu koja je bila predviđena za lijepljenje na vozilo ne treba bušiti, već je cijelu treba zalijepiti na poleđinu pripadajućeg Kontrolnog lista (slika broj 7).


Slika broj 7: Kontrolni list s pripadajućom naljepnicom za vozilo iz točke 3. Upute

Prijava sljedećeg tehničkog pregleda za takvo vozilo potpuno je istovjetna kao da vozilo uopće do sada nije bilo na nikakvom tehničkom pregledu vozila.

4. Vozilo staro godinu dana pristupi samo produljenju registracije i nije mu potrebno obavljati redovni tehnički pregled (članak 256. Zakona).

Ovo je prijelazna situacija koja je moguća samo do lipnja 2010. godine. Nakon toga roka sva vozila će biti označena ispravnom naljepnicom, tj. nova vozila će biti označena novom naljepnicom koja će vrijediti dvije godine na vozilu pa ovaj problem više neće postojati.

U ovakvim slučajevima referenti tehničkog pregleda u modulu registracije vozila probušit će i izdat će novu naljepnicu s rokom važenja do mjeseca i godine u kojem vozilu ističe rok važenja redovnog tehničkog pregleda (slika broj 8).


Slika broj 8: Evidentiranje (i izdavanje) naljepnice u postpuku registracije

Ako stranka nije došla u stanicu za tehnički pregled s vozilom, naljepnicu treba probušiti i predati stranci te je uputiti gdje je treba zalijepiti. Inače, u svim slučajevima kada se stranka dovezla s predmetnim vozilom do STP, netko od nadzornika treba skinuti staru/stare naljepnice i nalijepiti novu naljepnicu.

Isti postupak vrijedi i za vozila na kojima je obavljen tehnički pregled prije 01.06.2009. godine, a na registraciju odnosno produljenje valjanosti prometne dozvole dolaze nakon 01.06.2009. godine (naravno da im naljepnica nije dodijeljena kod tehničkog pregleda vozila). Naljepnicu će dodijeliti referent u postupku registracije odnosno produljenja valjanosti prometne dozvole.

5. Vozilu se prijavio i obavio redovni tehnički pregled prije 01. lipnja 2009. godine, međutim na tom tehničkom pregledu vozilo je bilo proglašeno neispravno. Na ponovljenom redovnom tehničkom pregledu vozilo se pojavilo nakon 01. lipnja 2009. godine te na istom biva proglašeno ispravnim.

Ovo će biti prijelazne situacije, tj. događat će se samo prvih desetak dana u lipnju 2009. godine. U ovakvim slučajevima treba postupati na potpuno istovjetni način kao i do sada. To znači da će nadzornici obaviti unos rezultata osnovnog i ponovljenog tehničkog pregleda i nigdje neće evidentirati nikakav broj naljepnice, a referenti će tek u registracijskom postupku izdati novu naljepnicu s rokom važenja redovnog tehničkog pregleda.

Ako je stranka u istoj stanici gdje je obavljen i ponovljeni tehnički pregled izvršila i produljenje registracije vozila, onda referent treba probušiti naljepnicu do roka do kojeg vrijedi redovni tehnički pregled i predati je nekom nadzorniku koji će je zalijepiti na vozilo. Međutim, ako je stranka otišla u drugu STP na produljenje registracije i pri tome se nije dovezla s vozilom, referent treba probušiti naljepnicu i uz upute gdje se ista lijepi, predati je stranci.

6. Vozilu se prijavio redovni tehnički pregled prije 01. lipnja 2009. godine, međutim ono nije pristupilo tom pregledu tada nego tek nakon 01. lipnja 2009. godine.

Ovo će također biti jedna od mogućih situacija iz prijelaznog perioda. Za ovakve situacije nije predviđeno informatičko rješenje. U takvim slučajevima treba izvršiti prijavu novog redovnog tehničkog pregleda (prijavu prethodnog tehničkog pregleda moguće je stornirati) te se dalje postupa kako je opisano u točki 1. ovih uputa.

7. Kako postupiti kada stranka zatraži od STP izdavanje naljepnice jer je postojeća naljepnica izgubljena (promijenjen je vjetrobran ili je promijenjen dio na kom je naljepnica bila postavljena)?

Ovo će biti redovna situacija koja će se događati i može se dogoditi uvijek u STP. U takvim slučajevima referentsko osoblje prvo treba utvrditi do kojeg roka vozilu vrijedi prometna dozvola. Ako ista vrijedi do 31. svibnja 2010. godine, onda je takvom vozilu najvjerojatnije prvobitno bila izdana «stara naljepnica». U takvim slučajevima vozilu opet treba izdati «staru naljepnicu» (referenti će pri radu s informatičkim programom do 31. svibnja 2010. godine prvo biti upitani žele li da se izda «nova» ili «stara naljepnica»). Ako je vozilo pristupilo tehničkom pregledu nakon 01. lipnja 2009. godine, onda je takvom vozilu sigurno izdana «nova naljepnica» te u slučaju da je ista izgubljena, osobi koja zatraži izdavanje naljepnice treba izdati «novu naljepnicu» za označavanje roka važenja redovnog tehničkog pregleda. Postupak se provodi kroz modul Tehnički pregled - Naknadno izdavanje naljepnice (slike broj 9 i 10).


Slika 9: Naknadno izdavanje naljepnice (tijekom roka važenja TP)


Slika broj 10

Ako stranka nije došla u stanicu za tehnički pregled s vozilom, naljepnicu treba probušiti i predati stranci te je uputiti gdje je treba zalijepiti, a u programu se evidentira da je naljepnica uručena stranci. Inače, u svim slučajevima kada se stranka dovezla s predmetnim vozilom do STP, netko od nadzornika treba nalijepiti novu naljepnicu, te se u programu evidentira nadzornik koji je naljepnicu i nalijepio.

U slučaju izdavanja stare naljepnice referent u računalu mora evidentirati broj naljepnice, broj prometne dozvole vozila i broj šasije vozila za koje se naljepnica izdaje. U slučaju izdavanja nove naljepnice, ako se stranka dovezla s predmetnim vozilom u STP, uz sve prije spomenute stavke, referent treba evidentirati i nadzornika koji će ovu naljepnicu zalijepiti na vozilo. Inače, ako stranka nije došla s vozilom, a treba joj dodijeliti «novu naljepnicu», treba evidentirati da je naljepnica uručena stranci.

Kao što je poznato, naljepnica tehničke ispravnosti vozila predviđena je za vanjsku primjenu. Ključni faktor prianjanja naljepnice na vozilo je priprema površine vozila na koju se lijepi naljepnica. Ukoliko se površina vozila na koju se naljepnica lijepi pripremi na ispravan način, omogućiti će se uvijek optimalno prianjanje.

Sukladno naputku proizvođača naljepnice, prije postavljanja na vjetrobransko staklo vozila, metalnu obojanu površinu ili plastičnu površinu vozila, potrebno je utvrditi i izvršiti slijedeće:

 • Podloga na koju se postavlja naljepnica mora biti čista i suha.
 • Ukoliko se podloga čini prljava ili masna oprati podlogu blagom otopinom deterdženta i vode te obrisati i osušiti podlogu čistom krpom.
 • Ukoliko deterdžent nije dostupan očistiti površinu krpom natopljenom u metilnom alkoholu (npr. vlažne maramice i sl.) ili nekim drugim otapalom koje ne utječe agresivno na podlogu koja se čisti / odmašćuje, dok se ne skine prljavština odnosno masnoća.

Prije odmašćivanja površine otapalom mora se voditi računa o vrsti otapala koje ne nagriza i ne oštećuje površinu koja se odmašćuje.

Prije postavljanja naljepnice treba obratiti pozornost i na slijedeće faktore koji mogu smanjiti prianjanje:

 • Površina na koju se postavlja naljepnica ne smije sadržavati ostatke sredstva za poliranje ili šampona za pranje vozila s dodatkom voska.
 • Boja kojom je obojena šasija, a na koju se lijepi naljepnica, mora biti potpuno suha.
 • Metalna površina na koju se lijepi naljepnica ne smije biti korodirana.
 • Prilikom postavljanja naljepnice na vjetrobransko staklo vozila treba izbjegavati zonu brisača vozila.

Na kraju predlažemo svakom voditelju stanice za tehnički pregled vozila, da prouči sve navedeno te organizira radni sastanak u svojoj STP sa svim nadzornicima i referentskim osobljem stanice. U slučaju bilo kakvih nejasnoća možete se obratiti u Centar za vozila Hrvatske.

S poštovanjem,

Predsjednica Uprave
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti