kategorije pretrage

I/7, broj: 1562-1/2009

Zagreb, 01/06/2009


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Minimalni tehnički uvjeti koje moraju ispunjavati teretni automobili

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (N.N. broj 67/2008) automobili se dijele samo na osobne automobile i teretne automobile dok neke vrste vozila (kombinirani automobil) kao takve Zakon ne definira. Iz tog razloga, uputom Centra za vozila Hrvatske I/7, broj: 1594-1/2008 od 13. lipnja 2008. godine naznačeno je da se sva vozila koja su u prometnim dokumentima označena kao M1 - kombinirani automobili, ubuduće prijavljuju kao M1 - osobni automobili.

Međutim, u praksi je bilo slučajeva kada je uočeno da takva vozila ne zadovoljavaju minimalne tehničke karakteristike da budu M1 - osobni automobili, već je prema njihovom tehničkom stanju primjerenije da budu proglašeni N1 - teretni automobil. Najčešći slučajevi iz prakse su furgonska vozila koja u svom prostoru za teret nisu imala sjedećih mjesta, na podnici prostora za teret nisu postojale nikakve prihvatne naprave za postavljanje sjedala ili sigurnosnih pojaseva, postoji pregrada između prostora za teret i prostora za putnike, ali bočna ostakljena u prostoru za teret nisu zaštićena nikakvim elementima (šipkama, cijevima ili mrežama). Upravo je nepostojanje ovih zaštita na bočnim staklenim elementima do sada (do donošenja novog Zakona o sigurnosti prometa na cestama) bio glavni razlog zašto su se takva vozila definirala kao «kombinirani automobil», a ne «teretni automobil». Naime, za teretne automobile se prema «Stručnoj uputa o tehničkim karakteristikama teretnog, kombiniranog i osobnog automobila» broj 600-1/1996 od 01. srpnja 1996. godine zahtjeva da sva bočna ostakljenja u prostoru za teret budu zaštićena od eventualnih udaraca postojanjem zaštitnih pregrada ispred stakla. Ako takvih zaštita bočnih ostakljenja nema onda se vozilo proglašavalo kombiniranim automobilom.

Naprijed opisan postupak nije tehnički korektan jer se u europskoj tehničkoj praksi i homologacijskim zahtjevima na teretnim vozilima ne zahtjeva postojanje bočnih zaštita na eventualno ugrađenim bočnim staklima u teretnom prostoru. Stoga, od primitka ove Upute, prilikom utvrđivanja vrste vozila treba postupati na sljedeći način:

 1. Vrstu serijski proizvedenog vozila treba utvrditi prvenstveno iz homologacijske dokumentacije, te ako je neko vozilo prema homologacijskoj dokumentaciji proglašeno teretni automobil, onda ga treba registrirati kao teretni automobil. Ovo i slučaju ako isto takvo vozilo svojim vanjskim izgledom podsjeća na dobro poznate marke i tipove vozila (npr. Fiat Punto, Citroen Berlingo, Peugeot Partner, Volkswagen Caddy itd.). Sva navedena vozila, kao i mnoga druga, mogu biti i M1 - osobni automobil i N1 - teretni automobil, ovisno o tipu njihovog unutrašnjeg uređenja i tvorničkog deklariranja o kojoj vrsti vozila je riječ.
 2. Ako se obavlja pregradnja serijskog vozila zatvorenog (furgonskog) oblika iz M1 - osobnog automobila u N1 - teretni automobil ili obrnuto, onda se takvo vozilo mora podvrgnuti postupku ispitivanja i pri tome će se zahtijevati sljedeći minimalni tehnički uvjeti:

  M1 - osobni automobili:
  • Ne smije imati više od 9 sjedećih mjesta.
  • Ugradnjom sjedećih mjesta i kalkulacijom standardnog putnika i prtljage vozilo ne smije biti opterećeno iznad proizvođački deklarirane najveće dopuštene mase niti iznad proizvođački deklariranih opterećenja svake pojedinačne osovine.
  • Moraju postojati vrata na bočnoj strani vozila za ulaz putnika.
  • U unutrašnjosti moraju postojati sjedala kvalitetno pričvršćena za vozilo zajedno sa sigurnosnim pojasevima u najmanje dvije točke vezivanja (osim za prvi red bočnih sjedala gdje se zahtijevaju pojasevi u tri točke vezivanja). Pojasevi moraju biti homologiranog tipa.
  • Ako su za ulaz putnika predviđena samo jedna vrata, a u unutrašnjosti postoji više od jednog reda sjedala, onda sjedala do vrata moraju biti izvedena tako da omoguće lak pristup putnicima koji će sjediti u redu sjedala koji se ne nalazi do vrata.
  • Sve bočne stjenke u ravnini sjedala za putnike moraju biti ostakljene. Stakla ne moraju biti pokretna.
  • Ako je prostor za putnike u stražnjem dijelu vozila fizički odvojen pregradom od prvog, ili nekog drugog reda sjedala za putnike, onda takav dio vozila mora biti ventiliran.
  • Sve bočne površine, krov i pod vozila moraju biti ravne, bez jasno stršećih i oštrih bridova na kojima bi se putnici mogli porezati tj. ozlijediti. Sva instalacija vozila (električna, hidraulička i sl.) koja prolazi kroz prostor za putnike mora biti fizički zaštićena na način da se nakon dugotrajne upotrebe ne može oštetiti niti da može ozlijediti putnike.

  • N1 - teretni automobil
  • Ne smije imati više od 7 sjedećih mjesta (1 vozač + 6 putnika)
  • U prostoru za teret moraju biti izvađena sva sjedeća mjesta i svi pojasevi, a prihvatna mjesta (sidrišta) za sjedala i pojaseve moraju na prihvatljiva način biti trajno onesposobljena. Pod prihvatljivim način onesposobljavanja ovih mjesta smatra se trajno onesposobljavanje uništenjem samih sidrišta, varenjem poklopaca iznad sidrišta ili postavljanjem pregrada iznad sidrišta koje se na jednostavan način ne mogu otkloniti upotrebom priručnog alata.
  • Vozilu će se izračunati nosivost uzimajući u obzir masu pregrađenog vozila i deklariranu najveću dopuštenu masu vozila.
  • Mora postojati otvor (vrata) za utovar robe najmanje na stražnjoj srani vozila.
  • Ako se u prostoru za teret nalaze bočna ostakljenja, ista ne moraju biti zaštićena na nikakav način.
  • Prostor za teret mora biti fizički odvojen pregradom najmanje iza vozača. Pregrada mora biti od poda do krova vozila i ista može biti pokretna.
   Primjer serijskog teretnog automobila N1 kategorije - Fiat Fiorino. Vidljive kopče na podu su prihvatna oka za učvršćenje tereta, u prostoru nema sjedala, a zaštita između prostora za putnike (vozača) i teret postoji samo iza sjedala za vozača. Staklo na bočnim vratima u prostoru za teret nije zaštićeno. Primjer serijskog teretnog automobila N1 kategorije - Fiat Punto Van. U teretnom prostoru ne postoje sjedala, podnica je ravna, bočna stakla nisu dodatno zaštićena, a zaštita između prostora za putnike i teret ovdje postoji u cijeloj širini vozila.
  • Sva instalacija vozila (električna, hidraulička i sl.) koja prolazi kroz prostor za teret mora biti fizički zaštićena na način da se nakon dugotrajne upotrebe ne može oštetiti.
  • Nakon pregradnje vozila, uzimajući u obzir tako dobivenu masu vozila i njegovu deklariranu najveću dopuštenu masu, preostala nosivost tereta mora biti veća od mase putnika (ne računajući vozača). Ovo se računa po sljedećoj formuli:
   P - [M + (N × 68)] > N × 68
   P = najveća dopuštena masa vozila [kg]
   M = masa vozila nakon pregradnje (s punim spremnikom goriva i opremom)
   N = broj sjedećih mjesta za putnike (bez vozačkog sjedala)

Ovi zahtjevi vrijede i kada netko samostalno želi napraviti nadogradnju na vozilu i želi ga proglasiti teretnim ili osobnim automobilom. Ukoliko vozilo ne zadovoljava neki od navedenih uvjeta ne može biti teretni ili osobni automobil. Naglašavamo da svako vozilo na kojem je izvršena bitna preinaka, tj. kada se osobni automobil pregradi u teretni automobil ili obrnuto, podliježe postupku ispitivanja vozila na kojem će mu se utvrditi zadovoljavanje ovdje napisanih tehničkih uvjeta i svrstavanje u jednu od vrsta vozila.

Svi ovi tehnički zahtjevi u osnovi pojednostavljeni zahtjevi homologacijskih pravila o vrstama vozila iz direktive 2007/46/EC.

Ovom uputom prestaje vrijediti «Stručna uputa o tehničkim karakteristikama teretnog, kombiniranog i osobnog automobila» broj 600-1/1996 od 01. srpnja 1996. godine.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA UPRAVE
Ida Laić, dipl.oec.

 

Kontakti