kategorije pretrage

I/7, broj: 278-1/09

Zagreb, 29/01/2009


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Odgovori na pitanja nadzornika i referenata

U proteklom razdoblju dobili smo upite iz više stanica za tehnički pregled vozila o postupanju u pojedinim slučajevima. Zbog svoje zanimljivosti i važnosti, te potrebe za ujednačenim postupanjem, pitanja i odgovore dostavljamo svim stanicama za tehnički pregled vozila.

NEVAŽEĆE PITANJE I ODGOVOR:

1. Kako postupiti pri utvrđivanju roka do kada vrijedi tehnički pregled i registracija vozila ako valjanost tlačne probe plinskog spremnika ističe za manje od godine dana na koliko se propisano ovjerava tehnički pregled i valjanost prometne dozvole?

Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema za pogon motornih vozila plinom, propisano je da valjanost tehničkog pregleda vozila ne smije trajati dulje od valjanosti ispitivanja spremnika pokusnim tlakom obavljenim od nadležne inspekcije. Time je određeno da se tehnički pregled vozila odnosno produljenje valjanosti prometne dozvole, za vozila opremljena uređajem i opremom za pogon motornog vozila plinom, može ovjeriti samo do roka valjanosti tlačne probe spremnika.
O navedenoj temi više puta smo pisali, pa podsjećamo i na okružnice koje smo vam već dostavili.

Moguće je postupiti na jedan od slijedećih načina:

a) Vozilo se na tehničkom pregledu proglasi neispravnim te se upućuje na tlačnu probu. Tek nakon toga može biti ovjeren tehnički pregled vozila i produljena valjanost prometne dozvole za godinu dana. U razgovoru s vlasnikom vozila uvijek treba objasniti da je postupanje na ovaj način za njega najprihvatljivije, te da će mu u tom slučaju datumi isteka valjanosti prometne dozvole i tlačne probe spremnika biti usklađeni.

b) Tehnički pregled može se ovjeriti do datuma isteka valjanosti tlačne probe spremnika uz punu naplatu svih propisanih davanja (posebna naknada za okoliš, godišnji iznos naknade za ceste), a u napomenu Kontrolnog lista o tehničkom pregledu vozila i rubriku napomena obrasca Ovjera tehničke ispravnosti i produljenje valjanosti prometne dozvole potrebno je upisati - tehnički pregled i valjanost prometne dozvole ovjereni su na manje od godinu dana zbog isteka valjanosti tlačne probe spremnika plina tijekom mm.gggg . U tom slučaju vlasniku vozila treba objasniti da nakon što obavi potrebno ispitivanje tlačne probe spremnika, mora doći u STP na ponovni tehnički pregled vozila i produljenje valjanosti prometne dozvole do roka do kojega su plaćena propisana davanja.

2. Kako evidentirati promjenu adrese stanovanja odnosno sjedišta vlasnika vozila?

Novim Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila propisani su načini evidentiranja promjene podataka o vlasniku i vozilu. Svaka promjena adrese stanovanja odnosno sjedišta vlasnika vozila predstavlja promjenu prebivališta te je potrebno postupiti u skladu s navedenim člankom Pravilnika. To znači, promjena adrese stanovanja odnosno sjedišta vlasnika vozila evidentira se u knjižicu vozila i izdaje se nova prometna dozvola.

3. Može li se, nakon što je predmet registracije ili produljenja valjanosti prometne dozvole zaključen, i izvornici dokumenata pohranjeni u STP-u, zamijeniti već odložena i evidentirana polica osiguranja od automobilske odgovornosti (ovo ponavljamo zbog svakodnevnih upita)?

Ne. Nakon što je pojedini predmet u STP-u zaključen, nikakva zamjena bilo kakvih dokumenata na temelju kojih je izvršena registracija ili produljenje valjanosti prometne dozvole nije dozvoljena. Stoga svaki takav zahtjev za zamjenom polica osiguranja treba odbiti.

S poštovanjem,

Predsjednica Uprave
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti