kategorije pretrage

I/7, broj: 3041 -1/09

Zagreb, 18/11/2009


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Produljenje registracije vozilima koja su označena registracijskim pločicama po izboru

Temeljem Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (NN 151/08 od 23.12.2008.) vlasnici vozila mogu svoje vozilo označiti registracijskim pločicama po izboru brojki i slova (najviše tri do sedam brojčanih ili slovnih oznaka npr. ZG MIHAEL ili ZG BADEL1). Pravo na korištenje ovakvih pločica je pet godina od dana označavanja vozila ovim pločicama, a i pravo njihove upotrebe plaća se 6.720,00 kn. Protekom roka od pet godina potrebno je ponovno platiti pravo na korištenje ovih pločica u istom iznosu.

Obzirom da vlasnici takvih pločica zaboravljaju da im pravo na korištenje pločica važi pet godina, ponekad se dogodi situacija da ne plate propisanu naknadu, a u stanici za tehnički pregled vozila obave tehnički pregled, plaćanje svih propisanih davanja i produljenje registracije vozila.

Od Ministarstva unutarnjih poslova, Odjela za upravne poslove zaprimili smo uputu broj: 511-01-202-71957/1-2009 od 05. studenog 2009. godine kojom se propisuje postupanje prilikom produljenja registracije ovakvih vozila, a koju dostavljamo u privitku ovog dopisa.
Dakle, od primitka ovog dopisa, prije produljenja registracije vozilima koja su označena ovakvim pločicama, obvezno telefonskim putem treba kontaktirati nadležnu policijsku upravu ili postaju koja će provjeriti da li je za takvo vozilo plaćeno propisano davanje za korištenje takvih registracijskih pločica. Provjeru treba obavljati pri svakom produljenju registracije takvog vozila, a ne samo kada ističe rok od pet godina na korištenje takvih pločica.

Ukoliko vlasnik nije platio pravo na daljnje korištenje ovakvih pločica, stanica može obaviti tehnički pregled i naplatiti sva propisana davanja koja se naplaćuju u STP, ali je vlasnika potrebno uputiti na produljenje registracije u nadležnu PU ili PP.

S poštovanjem,

Predsjednica Uprave
Ida Laić, dipl.oec.

 

Prilog: Dopis Policijske uprave zagrebačke broj 511-19-224-66-816309 od 16.10.2009.

PREDMET: Produženje prava korištenja registarskih pločica po izboru

Člankom 15. Pravilnika o registraciji i označavanju vozila propisano je da je pravo korištenja registarskih pločica po izboru 5 godina od dana registracije vozila, a može se produžavati svakih pet godina uplatom propisane naknade.

Kako bi se spriječilo produženje važenja prometne dozvole u slučaju da nije uplaćena navedena naknada, potrebno je uputiti stanice za tehnički pregled vozila da postupaju na slijedeći način:

Prije započinjanja postupka za produženje važenja prometne dozvole potrebno je telefonski provjeriti u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji da li je vlasnik vozila po isteku pet godina od registracije vozila uplatio propisanu naknadu za produženje prava korištenja pločica po izboru.

Kontakti