kategorije pretrage

I/7, broj: 467-1/09

Zagreb, 24/02/2009


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Izdavanje prometne dozvole - izmjena

Naputkom Ministarstva unutarnjih poslova, Odjel za upravne poslove, broj: 511-01-202-65917/1-2008 od 16.02.2009. godine, a u svrhu ujednačavanja prakse prilikom izdavanja prometne dozvole, došlo je do slijedeće izmjene:

- Rubrika ˝Br.˝ na prometnoj dozvoli, koja se nalazi ispod rubrike datuma izdavanja, se ne popunjava.

U tijeku je izmjena u informatičkom programu, a do tada navedeno polje možete preskočiti unosom znaka - (minus). Popunjavanje ostalih rubrika prometne dozvole i knjižice vozila je nepromijenjeno.
Na pripadajući karton izvršenih preventivnih tehničkih pregleda vozila, za vozila koja podliježu toj obvezi, upisuje se serijski broj prometne dozvole sukladno dosadašnjoj praksi.

S poštovanjem,

Predsjednica Uprave
Ida Laić, dipl.oec.

Privitak:

Naputak MUP-a broj: 511-01-202-65917/1-2008

Kontakti