kategorije pretrage

I/8, broj: 3513-1/2009

Zagreb, 30/12/2009


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

PREDMET: Korištenje Osobnog identifikacijskog broja u postupku tehničkog pregleda i registracije vozila - uputa

Poštovani,

u skladu s odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08) i Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09) od 1. siječnja 2010. osobni identifikacijski broj (OIB) postaje obvezna i stalna oznaka svake pravne i fizičke osobe. S tim u vezi, i sve evidencije koje se vode u stanicama za tehnički pregled vozila, a koje sadržavaju podatke o vlasniku vozila, moraju sadržavati OIB vlasnika vozila.

Kako u informatičkom programu CVH STP postoji usporedna baza MBG/MB - OIB-a vlasnika koji su evidentirani u bilo kojoj stanici za tehnički pregled vozila u prethodnom razdoblju, samim unosom podataka o vlasniku biti će popunjeno i polje za OIB. Ukoliko se vlasnik vozila pojavljuje prvi put na tehničkom pregledu vozila, odnosno registraciji vozila, dužan je dostaviti OIB ali i MBG/MB koji se upisuju u evidenciju o vlasniku.

Na registracijske obrasce, uz MBG/MB, ispisuje se i OIB, a u prometne dokumente (prometnu dozvolu i knjižicu vozila) vozila u vlasništvu fizičkih osoba OIB se ne ispisuje, dok se u prometne dokumente vozila u vlasništvu pravnih osoba OIB ispisuje.

Ukoliko vlasniku vozila još nije dodijeljen OIB, vozilo će se registrirati odnosno produžiti važenje prometne dozvole korištenjem MBG/MB.

Za registraciju vozila na ime pravnih osoba koje u svom sastavu imaju i poslovne jedinice (npr. HEP, INA, itd.) uz OIB obvezno je upisati i MB s podbrojem poslovne jedinice u sastavu.

Ukoliko vlasnik vozila zatraži izdavanje R1 računa, u tom slučaju OIB je obvezan, i R1 račun se može izdati isključivo uz upis OIB-a.

S poštovanjem,

Predsjednica Uprave
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti