kategorije pretrage

III/8, broj: 1761-1/2009

Zagreb, 23/06/2009


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Odgovori na pitanja iz svakodnevnog rada stanica za tehnički pregled vozila

U razgovoru s predstavnicima pojedinih policijskih uprava odnosno postaja, Centru za vozila Hrvatske ukazano je na različito postupanje stanica za tehnički pregled vozila u istim situacijama. Kako bi ujednačili postupanje, najčešće primjedbe kao i pitanja i odgovore koji se odnose na uočeno različito postupanje, dostavljamo svim stanicama za tehnički pregled vozila.

1. Kako evidentirati promjene podataka o vozilu?

Najčešći slučaj je promjena podataka nakon obavljenog ispitivanja (atesta) zbog ugradnje plinske instalacije u vozilo za pogon plinom. U članku 43. Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (Narodne novine 151/08 od 23.12.2008.) propisano je: "Ako se mijenja vrsta, marka ili tip vozila, broj šasije i oblik karoserije izdaju se nove isprave. Promjene ostalih tehničkih podataka te bitne tehničke karakteristike vozila za koje nisu propisane rubrike u prometnoj dozvoli i knjižici vozila upisuju se u prometnu dozvolu i knjižicu vozila u prostor za napomenu".
Kako se nakon obavljenog ispitivanja vozila (atesta) najčešće mijenjaju samo model (upisuje se broj Potvrde o ispitivanju, C-xxxxx), masa vozila i vrsta motora, nije potrebno mijenjati prometne dokumente nego je promjenu moguće evidentirati u napomenu prometne dozvole i knjižice vozila. Jedan primjerak Potvrde o ispitivanju vozila potrebno je priložiti uz registracijski list koji stanica za tehnički pregled vozila, isti ili slijedeći radni dan, dostavlja u nadležnu policijsku upravu odnosno postaju. Na navedenom registracijskom listu potrebno je označiti koji podaci su izmijenjeni (može i zaokruživanjem rednog broja na prednjoj strani registracijskog lista).

Kada se u prometne dokumente evidentiraju druge promjene (ispravak podatka zbog krivog upisa, promjena boje vozila, upis dodatnih dimenzija guma, itd.) u napomenu registracijskog lista neophodno je upisati koji podaci se mijenjaju, i isto tako na prednjoj strani registracijskog lista označiti izmijenjene podatke.

Naprijed navedeni način evidentiranja promjena u prometnim dokumentima vrijedi u slučaju kada su za vozilo izdani dokumenti s novom, sada važećom nomenklaturom. U svim slučajevima kada stranka ima dokumente u kojima je stara nomenklatura za podatke o vozilu, a potrebno je evidentirati neku promjenu na vozilu, OBVEZNO je izdavanje novih dokumenata; prometne dozvole i knjižice vozila.

NEVAŽEĆE PITANJE I ODGOVOR:

2. Da li se može izvršiti redovni tehnički pregled vozila, i produljenje valjanosti prometne dozvole za vozilo kojemu su skinute registarske pločice zbog isteka valjanosti prometne dozvole dulje od 15 dana?

Ne. U slučaju kada vlasnik takvog vozila pristupi u STP sa zahtjevom da se izvrši redovni tehnički pregled i produljenje valjanosti prometne dozvole, i tom prilikom predoči potvrdu o oduzimanju registarskih pločica zbog isteka valjanosti prometne dozvole, bez obzira na datum izdavanja potvrde, stranku treba uputiti u nadležnu policijsku upravu odnosno postaju da izvrši odjavu istog vozila, sukladno članku 250. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN, broj 67/08 od 09. lipnja 2008. godine).

3. U kojem roku treba izvršiti ispravak Registracijskog lista ili Obrasca br. 2 vraćenog u STP od strane nadležne policijske uprave odnosno postaje, a zbog nepotpunih ili netočnih podataka?

Odmah, odnosno u najkraćem roku. Naime, događa se da nadležna PU/PP zbog određenih nepravilnosti (npr. krivi broj prometne dozvole, knjižice vozila, itd.) poštom ili osobnom dostavom vrati određene registracijske listove ili obrasce ovjere tehničke ispravnosti u STP koja ih je popunila odnosno obradila, ali ista STP ne izvrši ispravak obrazaca ili o tome ne obavijesti nadležnu PU/PP od koje ih je dobila. Skrećemo pozornost voditeljima STP da je neophodno odmah, odnosno u najkraćem roku izvršiti ispravak podataka u tim obrascima, i uz dopis ih vratiti u nadležnu PU/PP. Vozila navedena na tim obrascima zbog navedenih nepravilnosti za to vrijeme vode se kao neregistrirana.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA UPRAVE
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti