kategorije pretrage

III/8, broj: 1950-1/2009

Zagreb, 09/07/2009


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA u kojima CVH vodi financijsko poslovanje

PREDMET: Skladište plativih tiskanica – zaduženje po korisniku

Poštovani,

sa ciljem točnijeg, lakšeg i odgovornijeg vođenja evidencije plativih tiskanica, s danom 15.07.2009. godine obvezno je vođenje evidencije skladišta plativih tiskanica po korisniku, kroz modul Skladište - Zaduženje po korisniku (STP H-033 i H-136 već rade na opisani način). S navedenim danom isti modul će biti aktiviran u programu za tehnički pregled i registraciju vozila u STP (slika broj 1), i radnik na poslovima registracije vozila neće moći raditi poslove izdavanja plativih tiskanica ukoliko prethodno nisu zadužene na njegovo ime.


Slika broj 1 - Modul "Skladište - Zaduženje po korisniku"

Kroz navedeni modul obvezno je voditi zaduženja:

  • prometnih dozvola
  • knjižica vozila
  • kartona ovjere tehničke ispravnosti lake prikolice
  • naljepnica - znakova za označavanje roka valjanosti tehničkog pregleda
  • naljepnica - znakova za označavanje vozila osoba s tjelesnim oštećenjem.

 

Zaduženje tiskanica po korisniku obavlja radnik s ovlaštenjem "administrator", a svaki referent je obvezan voditi brigu da uvijek ima dovoljnu količinu potrebnih materijala. U samoj proceduri obavljanja registracije vozila nema promjena, s napomenom da referent na navedenim poslovima kroz program može dohvatiti (i vidi) samo tiskanice koje su zadužene na njegovo ime.

Kod zaduženja treba voditi računa da se ne zadužuju velike količine tiskanica po pojedinom korisniku, a kako ne bi bilo velikog odstupanja u serijskim brojevima izdanih obrazaca. Isto tako, kod planiranog duljeg izostanka s posla potrebno je izvršiti razduženje tiskanica i zaduženje na novog korisnika.

Evidencija registarskih pločica ostaje nepromijenjena.

Neupotrebljive tiskanice STP je dužna čuvati najmanje 180 dana (članak 47. stavak 5. Pravilnika o registraciji i označavanju vozila, NN 151/08 od 23.12.2008.). Kako još nije propisana procedura njihovog dostavljanja i poništavanja, a koju treba propisati MUP, do daljnjega se čuvaju u stanici za tehnički pregled vozila.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA UPRAVE:
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti