kategorije pretrage

III/8, broj: 2377-1/2009

Zagreb, 31/08/2009


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

PREDMET: Prenosive pločice - obavijest

Poštovani,

Uputom Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za upravne i inspekcijske poslove, broj: 511-01-202-55359/60-2008 od 21.08.2009. godine obaviješteni smo o postupku izdavanja prenosivih pločica.

Prenosive pločice propisane su Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN broj 67/08 od 09.lipnja 2008.) i Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila (NN broj 151/08 od 23.prosinca 2008.), a njihova cijena je utvrđena Rješenjem o utvrđivanju cijene obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica (NN broj 88/09 od 22.srpnja 2009.).

Koriste se za vozila koja se kreću do mjesta carinjenja, homologacije, servisiranja, prodajnog i izložbenog mjesta, mjesta atestiranja, mjesta skladištenja / čuvanja, mjesta nadogradnje, i za vozila kojima se obavlja pokusna vožnja. Izdaju se na ime pravne ili fizičke osobe obrtnika koji se bave proizvodnjom, nadogradnjom, prijevozom ili prodajom vozila. Korištenje prenosivih pločica pravnim ili fizičkim osobama obrtnicima rješenjem odobrava Ministarstvo unutarnjih poslova, a izdaju ih policijske uprave odnosno policijske postaje prema sjedištu pravne ili fizičke osobe obrtnika.

Postupak izdavanja prenosivih pločica obavlja se u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji, i nije propisana obveza tehničkog pregleda.

Nakon što je rješenjem MUP-a odobreno korištenje prenosivih pločica, stranka uplaćuje iznos propisan Rješenjem o utvrđivanju cijene obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica (NN broj 88/09 od 22. srpnja 2009.), i policijska uprava, odnosno postaja naručuje izradu rješenjem odobrenih prenosivih pločica.
Cijena prenosivih pločica za par iznosi 920,00 kuna, a za komad 460,00 kuna.

Nakon izrade prenosivih pločica, policijska uprava odnosno postaja upućuje stranku da uplati policu osiguranja, te na temelju dokaza o plaćenom osiguranju izdaje prenosive pločice, prometnu dozvolu za prenosive pločice (35,00 kuna) i knjižicu prometnih potvrda (50,00 kuna).

Prometna dozvola se izdaje s rokom važenja police osiguranja, a najduže na rok od godinu dana.

Iako se kompletan postupak izdavanja prenosivih pločica obavlja u policijskoj upravi odnosno postaji, svi zaposleni u stanicama za tehnički pregled vozila trebaju biti upoznati s navedenim postupkom a kako bi zainteresiranim strankama mogli dati točnu i pravovaljanu informaciju.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA UPRAVE:

Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti