kategorije pretrage

III/8, broj: 2452-1/2009

Zagreb, 09/09/2009


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

PREDMET: Pravilnik o uređajima i opremi za pogon motornih vozila plinom - novine bitne za rad stanica za tehnički pregled vozila

Poštovani,

U Narodnim novinama broj 102/09 od 26.08.2009. godine objavljen je novi Pravilnik o uređajima i opremi za pogon motornih vozila plinom. Isti donosi i bitnu novost u svakodnevnom radu stanica za tehnički pregled vozila.

1. Članak 8. stavak 4. propisuje da spremnik plina za UNP i metan smije biti u uporabi najdulje dvadeset godina, računajući od datuma proizvodnje. Nakon deset godina uporabe obvezna je tlačna proba koja vrijedi 5 godina. Nakon nje radi se još samo jedna tlačna proba koja vrijedi do najviše 5 godina istekom koje se spremnik mora zamijeniti novim.

2. Prema novom Pravilniku o plinu, tehnički pregled se više ne ovjerava do isteka valjanosti tlačne probe spremnika plina. Kod tehničkog pregleda bitno je utvrditi da u trenutku obavljanja tehničkog pregleda postoji valjana ovjera tlačne probe spremnika.

Novi Pravilnik o plinu stupa na snagu 25.09.2009. godine od kada se gornje dvije stavke moraju početi primjenjivati.

3. Vozilu s Potvrdom o ispitivanju uređaja i opre za plin potrebno je prijaviti i obaviti ''tehnički pregled kod promjene tehničkog stanja'' te evidentirati promjene sukladno okružnici III/8, broj: 1761-1/2009 od 23.06.2009. kako bi se novi podaci upisali u prometne dokumente.

Članak 56. točke 1.,2., i 3. Pravilnika propisuju obvezu ispitivanja vozila (atesta) nakon ugradnje plinskih uređaja i opreme sukladno odredbama posebnog propisa (Pravilnika o ispitivanju).
Nakon obavljenog ispitivanja vozila (atesta) stranka s Potvrdom o ispitivanju i vozilom treba doći u stanicu za tehnički pregled vozila da se novi tehnički podaci upišu u prometne dokumente (članak 251. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, NN, broj 67/08 od 09. lipnja 2008. godine, i članak 43. Pravilnika o registraciji i označavanju vozila, NN 151/08 od 23.12.2008.).
Ukoliko je vozilo potrebno registrirati ili mu treba produljiti valjanost tehničkog pregleda, promjena podataka se provodi kroz redovni tehnički pregled vozila .

Prethodni stavak vrijedi i u slučaju svih drugih ispitivanja vozila (dogradnje, povećanja ili smanjenja nosivosti, itd.), ali i u slučaju promjene tehničkih podataka koji nisu uvjetovani ispitivanjem vozila (npr. promjena boje, ugradnja kuke).

Ovim prestaje vrijediti točka 3 okružnice I/7, broj 1453-1/2003 od 04.06.2003. godine.

S poštovanjem,

Predsjednica Uprave

Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti