kategorije pretrage

III/8, broj: 2553-1/2009

Zagreb, 24/09/2009


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA SVIMA

PREDMET: Postupanje sa Certifikatom posude pod tlakom prilikom obavljanja redovnog tehničkog pregleda

Poštovani,

danom početka primjene novog Pravilnika o uređajima i opremi za pogon motornih vozila plinom (NN 102 od 26.08.2009. godine), tj. 25.09.2009. godine, za vozila pogonjena plinom koja pristupe tehničkom pregledu, potrebno je izvršiti ovjeru Certifikata posude pod tlakom na rok propisan Pravilnikom, tj. do isteka desete godine od dana uporabe, a na način da se u Certifikat posude pod tlakom, u polje ''pregled treba ponoviti'' pisaćim strojem upiše novi datum valjanosti, mjesto i datum, te ovjeri s malim četvrtastim žigom.
Npr. uvidom u identifikacijsku pločicu spremnika utvrđena je godina proizvodnje spremnika 2004., a u Certifikatu je podatak ''pregled treba ponoviti'' rok 11.2009. godine. U tom slučaju, potrebno je u slijedeću praznu rubriku ''Pregled posude'' prepisati podatke iz prethodne rubrike, a u polje ''pregled treba ponoviti'' upisati novi rok 11.2014. godine. Presliku Certifikata nije potrebno dostavljati u CVH.

Navedenu ovjeru isteka valjanosti tlačne probe spremnika u Certifikatu mogu obavljati sve stanice za tehnički pregled vozila.

Za spremnike starije od 10 godina provodi se uobičajeni postupak snimanja i slanja dokumenata elektronskim putem u Odjel za ispitivanje, a opisan je u Okružnici I/7, broj: 1001-2/2009., od 20.04.2009. godine.

S poštovanjem,

Predsjednica Uprave

Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti