kategorije pretrage

III/9, broj: 2134-1/2009

Zagreb, 24/07/2009


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

PREDMET: Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama - novine bitne za rad stanica za tehnički pregled vozila

Poštovani,

U Narodnim novinama broj 74/2009 od 29.06.2009. godine objavljen je novi Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama. Pravilnik donosi nekoliko novina vrlo bitnih za rad stanica za tehnički pregled vozila, stoga će se u nastavku pojedinačno i naglasiti sve takve novine. Pravilnik stupa na snagu trideset (30) dana od dana objave u Narodnim novinama, što znači da je na snazi od 29.07.2009.godine.

1. Članak 10. Stavak 2. dopunjuje opis vozila L kategorije s udvojenim kotačima.

Objašnjenje za tehnički pregled:

Kod unosa tehničkih podataka za vozilo L kategorije kod kojih je neki od kotača izveden kao kotač koji se sastoji od dva naplatka s dva pneumatika, čije simetrale tragova nisu razmaknute za više od 460 mm, pri upisu podatka o broju kotača, takva konstrukcija će se smatrati jednim kotačem (npr. Piaggio MP3).

2. Članak 10. Stavak 3. propisuje da se na svim vozilima M, N i O kategorije koja su prvi put registrirana nakon 01. siječnja 2000. godine mora nalaziti osnovni identifikacijski podatak o vozilu (broj šasije), podatak o najvećoj dopuštenoj masi vozila za koje je isto konstruirano te o dopuštenim osovinskim opterećenjima koje osovine mogu podnijeti (identifikacijska naljepnica).

Objašnjenje za tehnički pregled:

Nadzornik treba provjeriti postoji li na vozilu cjelovita i autentična identifikacijska naljepnica (pločica) koja sadrži navedene podatke (broj šasije, podatak o najvećoj dopuštenoj masi i najvećim dopuštenim osovinskim opterećenjima). Ukoliko vozilo nema identifikacijsku pločicu, ne može se ovjeriti tehnički pregled. Vlasnika takvog vozila treba uputiti na ovlaštene zastupnike koji prema broju šasije mogu izdati kopiju pripadajuće identifikacijske pločice (naljepnice).

3. Članak 13. Stavak 5. propisuje da mopedi s tri kotača, motocikli s tri kotača, laki četverocikli i četverocikli moraju biti opremljeni parkirnom kočnicom ako su prvi put registrirani nakon 01. siječnja 2000. godine.

Objašnjenje za tehnički pregled:

Na navedenim vozilima na tehničkom pregleda treba kontrolirati postojanje i ispravnost parkirne kočnice. Konstrukcija aktiviranja parkirne kočnice na ovakvim vozilima kreće se od elektromotorom pokretanog mehanizma, zatim klasične poluge "ručne" kočnice pa do metalnog svornjaka kojim se komanda radnih kočnica ručno zaglavljuje u aktiviranom položaju. Ovaj zahtjev se ne odnosi na vozila i kategorije kod kojih su kotači udvojeni tako da usporedno postavljeni na jednoj osovini uz udaljenost traga kotača ne veću od 460 mm (isti se smatraju jednim kotačem), međutim ukoliko je takvo vozilo opremljeno parkirnom kočnicom, također je treba obavezno provjeriti.

4. Članak 13. Stavak 6. propisuje koja vozila moraju biti opremljena protublokirajućim sustavom (ABS-om):
  • autobusi kojima najveća dopuštena masa prelazi 12 tona, osim autobusa za gradski promet (važi za vozila registrirana od 1. siječnja 1994.).

  • teretni automobili i tegljači kojima najveća dopuštena masa prelazi 16 t, a koji su predviđeni za vuču prikolica kojima najveća dopuštena masa prelazi 10 t ili poluprikolica kojima osovinsko opterećenje prelazi 100 kN (važi za vozila registrirana od 1. siječnja 1998.).

  • prikolice kojima najveća dopuštena masa prelazi 10 t i poluprikolice kojima osovinsko opterećenje prelazi 100 kN (važi za vozila registrirana od 1. siječnja 1998.).

  • vozila za prijevoz opasnih tvari za koja je to propisano ADR-om.

Objašnjenje za tehnički pregled:

Novost je u ovom stavku da više nema ograničenja s obzirom na najveće dopuštene mase i osovinska opterećenja za ADR vozila. Na svim vozilima koja su opremljena ABS-om, treba provjeriti njegovu ispravnost. Trebaju li vozila biti opremljena ABS-om na tehničkom pregledu treba provjeriti samo prema uvjetima iz prve tri natuknice članka 13., stavka 6.

Posebna provjera postojanja i prikladnosti ABS uređaja na vozilima za prijevoz opasnih tvari stvar je nadležnih tijela u postupcima izdavanja dozvola za prijevoz opasnih tvari te postupka stjecanja ili obnavljanja ADR certifikata.

5. Članak 14. Stavak 10 propisuje da sva motorna vozila proizvedena nakon 01. siječnja 1988. godine moraju imati dvokružni kočni sustav. Do sada je bilo propisano da sva motorna vozila registrirana nakon 01. siječnja 1988. godine moraju imati dvokružni kočni sustav.

Objašnjenje za tehnički pregled:

Kod tehničkog pregleda treba provjeravati jesu li motorna vozila opremljena dvokružnim kočnim sustavom u skladu s gore navedenim člankom Pravilnika.

6. Članak 23. Stavak 1., Točka 6. propisuje da vozilo može imati i dodatna svjetla za osvjetljavanje ceste.

Objašnjenje za tehnički pregled:

To su svjetla koja nalazimo većinom na vozilima N2 i N3 kategorije. Takva svjetla vlasnici uobičajeno postavljaju na vozila iznad krova kabine vozača. Pravilnik ne propisuje neke posebne uvjete za navedena svjetla, međutim treba provjeriti jesu li ta svjetla ugrađena u skladu s pravilima struke što znači da, između ostalog, ta svjetla moraju biti dobro pričvršćena, ne smiju biti oštećena, ne smiju se paliti zajedno s glavnim svjetlima, ne smiju izlaziti iz propisanih gabarita vozila, ne smiju ni na koji način ugrožavati ostale sudionike u prometu, itd..

7. Članak 24. Stavak 1. propisuje da vozila N3 kategorije smiju biti opremljena s još dva duga svjetla.

Objašnjenje za tehnički pregled:

To znači da vozila kategorije N3 smiju imati šest (6) glavnih svjetala, od toga dva za kratko svjetlo i najviše četiri za dugo svjetlo. Ispravnost svih glavnih svjetala kontrolira se na uobičajeni način.

8. Članak 24. Stavak 1.Svjetla za osvjetljavanje cesta na motornim vozilima koja na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu kretanja veću od 50 km/h mogu biti ugrađena i izvedena samo kao kratka svjetla.

Objašnjenje za tehnički pregled:

Prijašnji pravilnik dozvoljavao je ovu opciju samo za vozila najveće brzine do 30 km/h. Ova tehnička odredba je samo usklađivanje zahtjeva sa stvarnim stanjem tehničke izvedbe pojedinih vozila koja su opremljena samo kratkim svjetlima (npr. mopedi).

9. Članak 24. Stavak 9. Glavna svjetla mogu biti zakretna u ovisnosti o kutu zakreta kotača i brzini vozila. Geometrija podešenosti svjetala mora biti istovjetna ne zakretnim svjetlima dok vozilo miruje i dok su upravljački kotači ispravljeni u početni nulti položaj.

Objašnjenje za tehnički pregled:

Ovo je novost u Pravilniku kojom se detaljnije propisuju uvjeti za vozila s glavnim svjetlima koja se zakreću u smjeru zavoja. Kod takvih vozila prilikom pregleda geometrije glavnih svjetala treba posebnu pozornost usmjeriti na usmjerenost kotača i položaj upravljačkog kola koji moraju biti u smjeru ravne vožnje za vrijeme pregleda na regloskopu.

10. Članak 25. Stavak 2. propisuje da svjetla za vožnju unatrag na priključnim vozilima koja su proizvedena nakon 1. siječnja 1999. godine moraju biti ugrađena i izvedena tako da daju svjetlost bijele boje, prema Pravilniku ECE-R 48.

 

Objašnjenje za tehnički pregled:

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika sva priključna vozila proizvedena 1999., 2000., i kasnije moraju biti opremljena svjetlom za vožnju unatrag.

11. Članak 26. Stavak 5. Prednja svjetla za maglu mogu se upotrebljavati i kao svjetla za asimetrično osvjetljavanje ceste u pravcu skretanja vozila.

 

Objašnjenje za tehnički pregled:

Na nekim tipovima vozila prednja svjetla za maglu rade tako da se pri skretanju uz glavna svjetla pali i prednje svjetlo za maglu na strani smjera skretanja. Ovim se člankom Pravilnika dozvoljava ovakva konstrukcija.

12. Članak 28. Stavak 1. Pokretno svjetlo (reflektor) mora biti ugrađeno i izvedeno tako da daje svjetlost bijele ili žute boje te da se može uključiti samo ako su uključena i pozicijska svjetla. Pokretno svjetlo se ne smije koristiti za vrijeme sudjelovanja u prometu.

Objašnjenje za tehnički pregled:

U starom pravilniku pokretno svjetlo smjelo se ugrađivati samo na vozilima MUP-a, Hitne pomoći, itd. Sada je to dozvoljeno za sva vozila pa se kod tehničkog pregleda može dozvoliti ugradnja takvog svjetla ukoliko je ono ugrađeno na vozilo u skladu s pravilima struke (pričvršćenost, oštećenost, gabariti, utjecaj na ostale sudionike u prometu, itd.). Posebno je važna provjera funkcionalnosti: pokretna svjetla se smiju upaliti samo onda kada se upale pozicijska svjetla na vozila i niti jedna druga. Ako ista rade dok rade i kratka svjetla ili dok rade duga svjetla ili se mogu upaliti dok nisu uključene pozicije onda su to neispravna pokretna svjetla.

13. Članak 32. Stavak 2. Stražnja svjetla za maglu mogu biti izvedena kao jedno ili dva svjetla. Ako je izvedeno kao jedno svjetlo, tada se mora nalaziti, na uzdužnoj vertikalnoj ravnini simetrije vozila ili lijevo od nje.

Objašnjenje za tehnički pregled:

Ovim je člankom pravilnika dopušteno postavljanje stražnjeg svjetla za maglu na sredinu stražnjeg kraja vozila (primjer: Peugeot 206).

14. Članak 38. Stavak 1. i 2. propisuju da:

(1) Dnevna svjetla s prednje strane vozila smiju biti postavljena samo na motornim vozilima M i N kategorije. Smiju se postaviti samo dva dnevna svjetla, bijele boje, vidljiva samo s prednje strane.

(2) Dnevna svjetla na vozilu moraju biti postavljena u skladu s homologacijskim pravilima za dnevna svjetla sukladno Pravilniku ECE-R 48 i ECE-R 87.

Objašnjenje za tehnički pregled:

Ovo su potpuno nove odredbe u odnosu na prethodni Pravilnik. Dnevna svjetla su posebna svjetla na vozilima kojima se vozilo označava na cesti i u dnevnim uvjetima vožnje i u RH ona nisu obavezna. Ovim člankom opisuju se dnevna svjetla i propisuju se određeni uvjeti njihove ugradnje. Ako je vozilo opremljeno dnevnim svjetlima ona oba moraju biti ispravna.

 

15. Članak 39. Stavak 1. i 2. propisuje mjesto i način postavljanja traka za obrisno označavanje vozila:

(1) Trake za obrisno označavanje vozila (konturne retroreflektirajuće trake) smiju biti postavljene samo na vozilima M, N i O kategorije. Trake se smiju postavljati samo s bočne i sa stražnje strane vozila. Širina trake za obrisno označavanje vozila smije biti od 50 do 60 mm. Trake za obrisno označavanje vozila smiju biti samo bijele ili žute boje. Pokraj ili unutar traka za obrisno označavanja mogu biti postavljene grafičke oznake bilo kojih boja ili dimenzija, ali slabijih retroreflektirajućih svojstava od samih traka za obrisno označavanje. vozila.

(2) Trake za obrisno označavanje vozila moraju biti postavljene u skladu s homologacijskim pravilima za postavljanje traka za obrisno označavanje vozila.

Objašnjenje za tehnički pregled:

Konturne retroreflektirajuće trake za sada nisu obavezne u RH. Ako su postavljene na vozilo, moraju biti uredno postavljene što bliže rubovima bočnih i stražnje strane vozila i ne smiju biti oštećene.

16. Članak 41. stavak 4. propisuje da osobni automobili prvi put registrirani nakon 01. siječnja 2005. godine moraju imati ugrađeno treće stop svjetlo.

Objašnjenje za tehnički pregled:

Kod tehničkog pregleda za osobne automobile prvi put registrirane nakon 01.siječnja 2005. godine zahtijevati treće stop svjetlo.

Stavkom 8. istog članka dozvoljena je mogućnost da stop svjetla mogu biti izvedena tako da je njihov intezitet proporcionalan postignutom usporenju pri kočenju.

Objašnjenje za tehnički pregled:

Za sam tehnički pregled ova odredba nema posebnog utjecaja, s obzirom na to da se stop svjetla u STP pregledavaju kada vozilo miruje, dakle kada nema usporavanja, pa neće biti niti promjene intenziteta stop svjetla.

17. Članak 46. Stavak 2. propisuje da vozila proizvedena prije 1. siječnja 1961. godine ne moraju imati perače vjetrobrana.

Objašnjenje za tehnički pregled:

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika na vozilima proizvedenim 1960., i ranije, ne treba zahtijevati perače vjetrobrana.

18. Članak 47. Stavak 3. Propisuje da dva vozačka zrcala na osobnom automobilu, od toga jedno zrcalo smješteno unutar karoserije, a drugo izvan karoserije na lijevoj strani vozila. Osobni automobili prvi puta registrirani u Republici Hrvatskoj nakon 01. siječnja 2000. godine moraju imati tri vozačka zrcala, dva izvan karoserije vozila i jedno unutar karoserije.

Objašnjenje za tehnički pregled:

Ovaj stavak dopunjen je odredbom zbog koje se na tehničkom pregledu mora zahtijevati da osobni automobili registrirani u RH 2000., 2001. i kasnije imaju tri vozačka zrcala.

 

U stavku 7. propisano je da teretni automobili kategorije N2 i N3, prvi puta registrirani u Republici Hrvatskoj nakon 1. siječnja 2000. moraju biti opremljena dodatnim zrcalima, sukladno direktivi 2007/38/EU.

Objašnjenje za tehnički pregled:

Ovo je nova odredba koja stupa na snagu tek ulaskom RH u EU. Radi se o zrcalima kojima vozač može provjeriti ima li vozila ili pješaka na prostoru kolnika oko kabine vozača. Navedena zrcala za sada nisu obvezna, ali ako postoje na vozilu, moraju biti ispravna.

19. Članak 50 stavak 4. propisuje da teretni automobili čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 t moraju imati ugrađen tahograf.

Objašnjenje za tehnički pregled:

U prethodnom Pravilniku teretni automobili od 3,5t do 5t koji obavljaju djelatnost isključivo unutarnjeg cestovnog prometa, prijelaznim i završnim odredbama bili su oslobođeni posjedovanja tahografa do ulaska RH u EU. Novim Pravilnikom ta je prijelazna odredba izostavljena, zbog čega svi teretni automobili preko 3.5 t moraju biti opremljeni tahografom osim onih koje Pravilnik posebno izuzima.

Na tehničkom pregledu treba zahtijevati da svi teretni automobili najveće dopuštene mase veće od 3,5 t (osim Pravilnikom izuzetih) budu opremljeni tahografom s važećim ispitivanjem.

20. Članak 54. Stavak 3. Propisuje da rubovi izbočenih dijelova i ukrasnih predmeta na prednjem dijelu vozila ne smiju biti oštri te da svojim oblikom, dimenzijama, usmjerenjem ili tvrdoćom ne smiju povećati opasnost od ozljede u slučaju naleta vozila na pješaka.

Objašnjenje za tehnički pregled:

Na tehničkom pregledu treba obratiti pozornost na sve dijelove koji su naknadno ugrađeni na vozilo. Ovaj stavak posebno skreće pažnju na različite naknadno ugrađene spojlere, "bullbarove", istaknute usisnike za zrak na poklopcu motora i slične nadogradnje koje bi mogle prilikom naleta još dodatno ozlijediti pješaka. Kod tehničkog pregleda treba provjeriti je li taj dio ugrađen u skladu s pravilima struke (učvršćenost, oštećenost, korodiranost, gabariti), a zatim i treba li zbog njega vozilo poslati na ispitivanje.

21. Članak 54. Stavak 3 Propisuje da ako postoji ukrasna figura na gornjoj površiniprednjeg dijela vozila, ona mora biti elastično pričvršćena za vozilo, osim za vozilo koje je proizvedeno prije 1. siječnja 1961. godine.

Objašnjenje za tehnički pregled:

Na tehničkom pregledu pažljivim opterećivanjem rukom provjeriti da li je ukrasna figura na prednjem dijelu elastično pričvršćena. Vozila proizvedena 1961 i mlađa ne mogu proći na tehničkom pregledu ako im na prednjem dijelu ukrasna figura nije elastično vezana.

 

22. Stavak 5. Propisuje da vozila L kategorije moraju na svom stražnjem kraju imati postavljen nosač

registracijske tablice, odnosno tvornički predviđen prostor za montažu tablice. Nosač registracijske

tablice mora biti postavljen sukladno homologacijskim pravilima.

Objašnjenje za tehnički pregled:

Na tehničkom pregledu zahtijevati postojanje nosača registracijske tablice na stražnjem kraju L kategorije vozila. Nikakve improvizacije nisu dozvoljene.

 

23. Članak 58. Stavak 1. propisuje da u motornim i priključnim vozilima za prijevoz putnika mora postojati uređaj za provjetravanje.

Objašnjenje za tehnički pregled:

U prethodnom Pravilniku ova odredba se odnosila samo na autobuse, dok je sada propisana za sva motorna i priključna vozila za prijevoz putnika. Dakle, vozila kategorije M i priključna vozila moraju biti opremljena uređajem za provjetravanje.

 

24. Članak 85. Stavak 3. određuje da rezervni kotač vučnog vozila se može nalaziti na priključnom vozilu.

Objašnjenje za tehnički pregled:

Kod tehničkog pregleda vučnog vozila ne treba zahtijevati pričvršćenost rezervnog kotača na mjestu gdje je to propisao proizvođač, odnosno vozilo se može proglasiti ispravnim i ukoliko se rezervni kotač nalazi na priključnom vozilu.

25. Članak 95. i članak 96. propisuju obvezu obilježavanja"sporih", "dugih" i "teških" vozila. Novina je da ne postoji ograničenja u vezi s prvom registracijom.

Objašnjenje za tehnički pregled:

Na tehničkom pregledu treba zahtijevati da sva vozila koja spadaju u kategoriju vozila koja moraju biti obilježena navedenim pločama, moraju iste imati ispravno postavljene na sebi, bez obzira na datum prve registracije.

 

24. Članak 97. Propisuje nove odredbe kod eko-testa.

Stavak 2. Benzinski motori: CO u praznom hodu <=0,3% za vozila proizvedena 2003. godine i kasnije.

CO pri 2000 do 3000 min-1 <=0,2% za vozila proizvedena 2003. godine i kasnije.

Stavak 3. Dizelski motori: srednji koeficijent zacrnjenja >k<

K <;=1,5 m-1 vozila proizvedena nakon2009. godine.

Objašnjenje za tehnički pregled:

Kod provedbe EKO-TESTA, ove vrijednosti će već biti implementirane u programsko rješenje CVH.STP i biti će ponuđene ako za vozilo neće postojati podaci proizvođača.

 

25. Članak 98. stavak 2. Došlo je do promjene koeficijenta kočenja za vozila M2 i M3 kategorije. Koeficijent 45 mijenja se u 50.

Objašnjenje za tehnički pregled:

Kod unosa sila kočenja za gore navedene kategorije vozila, a sa stupanjem na snagu ovog Pravilnika, programsko rješenje će dobiveni koeficijent kočenja uspoređivati s vrijednošću od 50%.

 

Stavak 8. propisuje da na svim vozilima opremljenim zračnom kočnom instalacijom koja imaju mehanički ili pneumatski upravljane uređaje za automatsku regulaciju sile kočenja proporcionalno promjeni opterećenja te kod priključnih vozila opremljenih zračnom kočnom instalacijom, kod kojih je ta regulacija izvedena elektronički, moraju biti na vidljivom mjestu postavljeni podaci o podešenosti tog uređaja. Ova se odredba primjenjuje na sva vozila registrirana u Republici Hrvatskoj nakon 1. siječnja 2007. godine.

 

Objašnjenje za tehnički pregled:

Ovom odredbom propisuje se obavezno posjedovanje tablice ARSK ventila na motornim i priključnim vozilima koja su opremljena zračnom kočnom instalacijom i ARSK ventilom, te sistemske tablice EBS-a na priključnim vozilima opremljenim zračnom kočnom instalacijom i EBS-om. Vozilo ne može proći na periodičnom tehničkom pregledu kočnicaako nema navedene tablice, a u RH je registrirano 2007. ili kasnije.

 

Na kraju, želimo naglasiti da u ovoj okružnici nisu navedene sve izmjene u odnosu na prethodnu verziju pravilnika, već samo one za koje se smatra da imaju utjecaj na provedbu tehničkog pregleda vozila. Stoga će se tekst cijelog Pravilnika dostaviti u obliku izmjena i dopuna Zbirke propisa, te ga je također moguće pronaći na internet stranicama Centra za vozila Hrvatske, odnosno unutar informatičkog programa za rad stanica za tehnički pregled vozila.

 

S poštovanjem!

 

 

PREDSJEDNICA UPRAVE:

Ida Laić, dipl. oec.

 

Kontakti