kategorije pretrage

III/9, broj: 747-1/09

Zagreb, 24/03/2009


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

PREDMET: Obvezna oprema za STP koje obavljaju periodični tehnički pregled kočnica

Tijekom redovnih kontrola ispravnosti uređaja i opreme, uočeno je da u pojedinim STP-ima koje obavljaju PTPK nedostaju neki od gore navedenih dijelova opreme, najčešće ručni ventil ili adapter za priključivanje na crvenu i žutu spojku zračne kočne instalacije. Međutim, iako je u okružnici I/7, broj: 2921-1/2008 od 30.12.2008 spomenuto koju opremu takve STP moraju posjedovati, i iako ovlašteno osoblje CVH pismenim putem upozorava na nedostatak predmetnih dijelova opreme, ne pristupa se nabavci istih. Stoga koristimo ovu priliku kako bi upozorili sve STP koje obavljaju periodični tehnički pregled kočnica da kompletiraju sve gore navedene dijelove opreme u što kraćem roku.

Oprema koju STP koje obavljaju periodični tehnički pregled kočnica moraju posjedovati propisana je Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila (NN 148/2008), te je prikazana na slijedećoj slici i opisana u nastavku:

1. Najmanje dva analogna manometra za mjerenje tlaka u zračnoj kočnoj instalaciji vozila minimalnog promjera 100 mm, mjernog područja od 0 bar do minimalno 16 bar, točnosti klase 1,6 ili boljom, sa spojnim crijevima duljine najmanje 12 metara opskrbljenim sa standardnim priključcima;

STP više neće moći upotrebljavati manometre mjernog područja ispod 16 bar (najčešće su to manometri do 10 bar), već će morati nabaviti manometre mjernog područja minimalno 16 bar, tehničkih karakteristika kako je opisano u pripadajućem članku Pravilnika.

2. Adapter pomoću kojeg se može manometrom spojiti na standardne spojnice zračne kočne instalacije motornog vozila na koje se spaja zračna kočna instalacija priključnog vozila;

To je univerzalni adapter kojim se može spojiti na žutu ili crvenu spojku vučnog vozila, koji na svom kraju treba imati standardni priključak na koji se može spojiti manometar s crijevom (na slici je označen slovom b).

3. Adapter pomoću kojeg se može manometrom spojiti na upravljački (žuti) i napojni (crveni) vod između vučnog i priključnog vozila;

To je adapter kojim se mora moći ubaciti između spojki spojnih vodova vučnog i priključnog vozila, bilo da se radi o napojnom (crvenom), ili o upravljačkom (žutom) vodu (na slici označen slovom a). Dakle i ovaj adapter mora biti univerzalan. Ovakav se adapter najčešće koristi za snimanje tlaka u upravljačkom vodu kod ispitivanja vozila na valjcima.

4. Ručni ventil za regulaciju toka stlačenog zraka sa tri položaja: otvoreno, zatvoreno, zatvoreno sa odzračivanjem jedne strane zatvorenog voda.

Ovaj se ventil koristi kod ispitivanja efikasnosti kočnica priključnih vozila mjerenjem usporenja (na slici označen slovom c). Kako taj ventil služi za upuštanje zraka u upravljački (žuti) vod priključnog vozila kroz spojna crijeva (detaljnije objašnjenje u stručnom biltenu CVH br. 104, Dodatak 2), on na svojem ulazu i izlazu mora imati mogućnost spajanja takvih crijeva.

Ukratko, STP koje rade PTPK moraju imati komplet opreme koji se sastoji barem od:

  • 2 manometra
  • 2 crijeva sa priključcima
  • 1 univerzalni adapter za priključivanje na crvenu ili žutu spojku
  • 1 adapter za priključivanje na vodove između vučnog i priljučnog vozila
  • 1 ručni ventil

 

Ova oprema mora zadovoljavati gore navedene tehničke uvjete.

S poštovanjem,

Predsjednica Uprave
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti